Faithlife Sermons

VIP-uri și Isus

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Introducere

-Casa cea nouă este deschisă pentru multă lume. Domnul este stăpânul care permite ca foarte mulți de diferite niveluri sociale să fie în vederile Sale. Dragostea lui Dumnezeu este pentru orice suflet că acesta este teribil de păcătos sau mai puțin păcătos.
-Dacă citim textul dinainte acestuia am vedea că în timp ce ucenicii chiar nu se așteptau la aceasta, au fost la sigur copiii atât de bine primiți de Domnul, Împăratul împărăției cerurilor. El spune că în casa cea nouă, în Împărăția lui Dumnezeu oamenii care vor intra trebuie să fie ca niște copilași în ce privește binele și răul.
-De la acel moment surprinzător tot mai mulți încearcă să vadă dacă este binevenit în Împărăția Cerurilor conform cu dorința Amfitrionului. Surprizele se vor ține lanț. O surpriză o produce acest fruntaș al norodului lui Israel. De fapt se produce cu prilejul acestei intervenții intempestive un lanț de surprize ce țin de cei ce vor fi primiți în patria cerească.

1.Surpriza bunătății

-Prima surpriză pentru cel bogat a fost că Dumnezeu este bun. El credea că Dumnezeu este un împărat care îți cere standardele cele mai înalte, să te lupți, să te ridici tu pe cele mai înalte culmi ale moralității și ale viselor Lui. Dumnezeu pentru acesta pare, că te asediază cu legile Sale și te face să muncești din greu pentru viața veșnică.
-Omul acesta a crezut că Isus este cel bun, mai bun decât Dumnezeu chiar pentru că îl numește Bunule Învățător.
-Isus nu se împăunează cu acest titlu, ci descoperă, surprinde pe toți că nu primește această cinste, ci o dă Tatălui a căruia a fost din totdeauna.
-Dragul meu tu cui îi atribui schimbările din viața ta, care fac pe oameni să se gândească că există cineva care înțelege durerea și problemele lor când te apropii de ei cu blândețe și dragoste? Nu cumva, ne împăunăm cu ele? Sau cel mai bine pornești de acolo să proslăvești numele lui Dumnezeu, a Domnului Isus și a Duhului Sfânt?
-Domnul Isus ne dă acest exemplu și îl surprinde pe acest fruntaș al iudeilor. Poate te surprinde pe tine că nu a acceptat această adulare, dar Domnul nu degeaba este cel ce a primit toată cinstea din partea Tatălui pentru că El îl cinstește deplin pe Tatăl.
1 Corinthians 15:24–28 BDC
În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. *Dan. 7:14, 27 Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. *Ps. 110:1; Acts 2:34, 35; Eph. 1:22; Heb. 1:13; Heb. 10:13 Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. *2Tim. 1:10; Rev. 20:14 Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. *Ps. 8:6; Mat. 28:18; Heb. 2:8; 1Pet. 3:22 Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. *Php. 3:21. **1Cor. 3:23; 1Cor. 11, 3
Acts 4:12 BDC
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” *Mat. 1:21; Acts 10:43; 1Tim. 2:5, 6
Acts 4:8 BDC
Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel! *Luke 12:11, 12
1Cor15:24-
La fel spune și ap Petru:
Act
1 Peter 3:22 BDC
care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce S-a înălţat la cer şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile. *Ps. 110:1; Rom. 8:34; Eph. 1:20; Col. 3:1; Heb. 1:3. **Rom. 8:38; 1Cor. 15:24; Eph. 1:21
1 Pet
-Chiar dacă Psalmul 8 apărea a atribui aceste cuvinte omului singurul om căruia i-au fost supuse toate lucrurile este Domnul Isus pentru că El a ascultat de Tatăl într-un mod desăvârșit.
-Iată și aici preamărind pe Tatăl ca fiind singurul Bun.
-cine va locui cu acest Dumnezeu bun? Numai cei ce trăiesc în bunătatea Lui. Numai cei ce văd imaginea corectă a lui Dumnezeu că este bun, nu un tiran care așteaptă să performezi ci Unul care te ajută

2.Surpriza darului lui Isus

-Domnul continuă să surprindă pe cei ce ascultau această discuție afirmând că toate lucrurile ce le-a dobândit omul acesta prin strădania lui nu folosesc la nimic dacă nu sunt puse complet la picioarele Domnului.
-Dacă nu renunț complet la ceea ce am adunat eu nu pot să primesc ceva .
Ilus. Cineva ca să îi învețe pe copii cum primește Domnul pe cei ce nu se așteaptă după ce le-a predicat cuvântul i-a invitat pe copii să vină în față să le dea dulcuri. Primii care au venit și au dat pe toți ceilalți la o parte au fost cei siguri pe sine și care au creat cele mai mult probleme de indisciplină în timpul lecției. După ce acești s-au repezit ca să fie primii învățătorul le-a cerut să se întoarcă cu 180 de grade cu toții și apoi s-a dus la cei din urmă să ofere mai întâi acestora dulciurile.
-Tânărul Bogat a fost surprins de Domnul cu această cerință pentru el de a renunța la tot ceea ce a adunat el și a fost pus să aleagă să urmeze calea harului lui Dumnezeu.
-Cei ce încearcă să se îmbogățească pe piața de capital au în față tot felul de stagii prin care trec, dar numai 10% din ei reușesc să ajungă în stagiul final de a fi expert când poți să aduni din piața de capital avere fără să mai pierzi totul și să o iei de la început. Probabil că și acest om bogat era un astfel de expert în domeniul financiar și a ajuns acolo după multă muncă asiduă.
-Domnul l-a surprins însă cerându-i să renunțe la tot ceea ce a adunat în a sa excelență.

3. Surpriza imposibilului

Domnul continuă cu o atenționare asupra faptului că cel bogat intră anevoie în împărăția Cerurilor. Nu este surprinzător ca o cămilă să intre prin urechea acului, dar este surprinzător să intre un om bogat în împărăția cerurilor.
O regulă clară a împărăției este apoi enunțată de Domnul că ceea ce apare imposibil la oameni devine posibil la Dumnezeu.
Orice păcătos care primește cu credință jertfa Mântuitorului ajunge să fie acceptat în împărăția lui Dumnezeu.
Acts 10:34–35 BDC
Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, *Deut. 10:17; 2Chron. 19:7; Job 34:19; Rom. 2:11; Gal. 2:6; Eph. 6:9; Col. 3:25; 1Pet. 1:17 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. *Acts 15:9; Rom. 2:13, 27; Rom. 3:22, 29; Rom. 10, 12, 13; 1Cor. 12:13; Gal. 3:28; Eph. 2:13, 18; Eph. 3:6
Act10:34-35
-Domnul Isus anunță că se va întâmpla că mulți de la răsărit și de la apus
Matthew 5:8–13 BDC
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! *Ps. 15:2; Ps. 24:4; Heb. 12:14. **1Cor. 13:12; 1John 3:2, 3 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! *2Cor. 4:17; 2Tim. 2:12; 1Pet. 3:14 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! *Luke 6:12. **1Pet. 4:14 Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. *Luke 6:23; Acts 5:41; Rom. 5:3; Jas. 1:2; 1Pet. 4:13. **2Chron. 36:16; Neh. 9:26; Mat. 23:34, 37; Acts 7:52; 1Thes. 2:15 Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni. *Mark 9:50; Luke 14:34, 35
Matthew 8:11–12 BDC
Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. *Gen. 12:3; Isa. 2:2, 3; Isa. 11:10; Mal. 1:11; Luke 13:29; Acts 10:45; Acts 11:18; Acts 14:27; Rom. 15:9, etc.; Eph. 3:6 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” *Mat. 21:43. **Mat. 13:42, 50; Mat. 22:13; Mat. 24:51; Mat. 25:30; Luke 13:28; 2Pet. 2:17; Jude 1:13
Mat5:8-13
ma

4. Surpriza ucenicului

-Petru a fost și el surprins că numai de Dumnezeu ține libera intrare în Împărăția lui Dumnezeu și și-a luat îndrăzneala să întrebe în numele tuturor dacă el ca ucenic va fi primit în împărăție sau nu există nici un criteriu ci este voia aleatorie a lui Dumnezeu. Domnul îi răspunde că cel ce va lăsa pentru Domnul totul cum a făcut Petru va ajunge să primească cu mult mai mult aici iar în veacul viitor viața veșnică.
-Domnul te surprinde cu generozitatea Lui când ești gata să renunți la totul pentru El.
-Cel mai minnunat lucru pe care l-au experimentat ucenicii după înălțarea Domnului a fost darul Duhului Sfânt și astfel prezența lui Christos în inimile lor așa încât niciodată nu au fost singuri:
2 Timothy 4:16–17 BDC
La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! *2Tim. 1:15. **Acts 7:60 Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. *Mat. 10:19; Acts 23:11; Acts 27:23. **Acts 9:15; Acts 26:17, 18; Eph. 3:8. †Ps. 22:21; 2Pet. 2:9
-
-Ucenicul experimentează chiar și în martiraj prezența Domnului iată cu Ștefan:
Acts 7:54–56 BDC
Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. *Acts 5:33 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu; *Acts 6:5 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” *Ezek. 1:1; Mat. 3, 16; Acts 10:11. **Dan. 7:13
Act
-Așadar, ucenicul va fi surprins de Domnul că prezența Sa este în cele mai neobișnuite situații, în boală, în prigoană dar și în moarte chiar:
Romans 6:4–5 BDC
Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. *Col. 2:12. **Rom. 8:11; 1Cor. 6:14; 2Cor. 13:4. †John 2:11; John 11:40. ††Gal. 6:15; Eph. 4:22-24; Col. 3:10 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. *Php. 3:10, 11

Chemare:

-Domnul te cheamă la împărăția Cerurilor dar nu cum vrei tu cu bagajele tale, cu averea ta, cu relațiile tale, ci singur doar tu cu El lepădându-te de toate și încredințându-le pe toate Lui.
-Domnul te surprinde cu ocazia Cinei că vrea să vii cu încredere în bunătatea lui Dumnezeu.
Related Media
Related Sermons