Faithlife Sermons

Lepää, Vaella, Seiso

Uudistu, keskity, unelmoi  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  47:49
0 ratings
· 2 views
Files
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Lepää

Philippians 4:6–7 R19331938
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
Saamme levätä Jumalan rakkaudessa, tietäen että hän on antanut meille mahdollisuuden levätä hänen varustuksessaan.
Useinkaan emme kuitenkaan käytä tuota mahdollisuutta olla murehtimatta.
Vaikka Paavali siihen filippiläisiä kehoittaakin.
Palkkioksi voimme saada Jumalan rauhan, joka menee meidän ymmärryksen ja käsityskyvyn yläpuolelle.
Mitä lepääminen itse asiassa on?
Se ei ainankaan ole murehtimista ja pelkoa, koska pelko on tietämättöttömyyttä tulevasta ilman rauhaa.
Lepääminen on mahdollista silloin kun olet turvassa uhilta. Elämämme on täynnä uhkia, jotka saattaa täyttää meidän mielemme.
On hämmästyttävää kuinka monet uskovat voivat sulkea silmänsä uhilta. Vaaroja uhmaten he julistavat Jumalan ilosanomaa kaikkialla.
Esimerkkinä Stefanus
Acts 6:5–12 R19331938
Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen, antiokialaisen käännynnäisen, ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreniläisten ja aleksandrialaisten synagoogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan: “Me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan”. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen.
Stefanuksen surmaaminen
Acts 7:55–60 R19331938
Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: “Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: “Herra Jeesus, ota minun henkeni!” Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: “Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.
Oliko Stefanuksella lepo?
Oli kyllä, hän ei antanut pelolle valtaa ja yrittänyt päästä häntä kohtaavasta vaarasta.
vaan vaaroista välittämättä hän puolusti totuutta.
Vastoin kuin Pietari John 18:25–27

Vaella

Pietari sopii hyvin esimerkiksi tavallisesta kristitystä jonka identiteetti on muuttunut pelokkaasta stressaavasta, rohkeasti elämässä eteenpäin menevään ihmiseen.
Luimme äsken kuinka Pietarilla ei ollut kykyä kohdata koetusta vaan hän luikki karkuu ja vältteli vastuuta.
Matteuksen evankeliumissa on myös hauska kohta jossa opetuslapset vaeltavat soutuveneellä.
Matthew 14:26–31 R19331938
Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat: “Se on aave”, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: “Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö”. Pietari vastasi hänelle ja sanoi: “Jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten”. Hän sanoi: “Tule”. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen: “Herra, auta minua”. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: “Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?”
Olisi ollut hauska olla paikalla katsomassa kun
isot miehet kirkuvat aaveesta.
Heillä oli pelko.
Pietari testasi Jeesusta
- Jos se olet sinä niin kutsu minut luoksesi vettä myöten.
Ihme tapahtui ja hän käveli vedenpäällä mutta
Pelästyi tuulta: kuinka helposti ihmiset järkkyvätkään. Pieni tuulen puuska saa meidät pois tolaltamme.
Jeesus kyllä hoitaa homman ja tarttui Pietaria kädestä.
Eihän nämä tarinat ole muuta kuin meidän normaalia arkea
Tulee haasteita ja me pelkäämme ja opimme.
Pietarikin oppi ja hänestä tuli seurakunnan johtaja ja Peruskallio Matthew 16:16–19
Sanasta löydämme hyviä ohjeita valetamiseen Jumalan kanssa:
John 12:35 R19331938
Niin Jeesus sanoi heille: “Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee.
Galatians 5:16–17 R19331938
Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
Ephesians 5:8 R19331938
Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
Ephesians 5:1–2 R19331938
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle “suloiseksi tuoksuksi”.

Seiso

Uskovan elämä ei ole vain istumista ja vaeltamista vaan myös seisomista.
Seisomista omien ja Jumalan sanojen takana
Seisomista Paikassa johon Jumalan on sinut laittanut
Seisomista ihmisten edessä kun he kysyvät teiltä sen toivon perustusta joka teissä asuu.
Seisominen edeltää vaeltamista ja istumista. Et voi istua ennen kuin olet pysähtynyt seisomaan, et voi lähteä valtamaan ilman että ensin nouset seisomaan.
Seisominen puhuu odotuksesta ja saapumisesta, siitä ettet ole vielä asettunut aloillesi. Olet valmiina lähtemään taikka jäämään mitä sitten Herra sinulta pyytääkin.
Romans 14:4 R19331938
Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.
Meillä kaikilla on oma kutsu ja suunnitelma Jumala haluaa että kiinnittäydymme häneen ja pidämme Häntä meidän isäntänä.
Hän on meidän Isäntä
Hän on meidän pystyssäpitäjä
Hän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä
Hän antaa meille pyhänhengen vakuudeksi lunastuksen päivään saakka.
John 11:41–43 R19331938
Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: “Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut.” Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: “Lasarus, tule ulos!”
Acts 26:14–16 R19331938
ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: ‘Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.’ Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
Related Media
Related Sermons