Faithlife Sermons

Omdat ik leef, wil ik U loven!

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Leonard Ray Chesed

Leonard is vernoemd naar zijn twee opa’s:
Leonard = opa Leendert
Ray = opa Ramaswamy
Zijn derde naam is Chesed, dat is een Hebreeuws woord.
Chesed = Gods genade/goedertierenheid: thema van deze preek.

De volkstelling

Het thema van wat ik jullie wil vertellen is Gods genade, en een oproep om daar dankbaar voor te zijn.
Allereerst wil ik jullie een verhaal vertellen uit het leven van David. David heeft altijd een groot geloof gehad en staat in de Bijbel dan ook vaak beschreven hoe David een man was naar Gods hart. Maar op een dag werd David hoogmoedig, en besloot hij dat hij precies wilde weten hoe groot zijn volk wel niet was. Dit maakte God boos, en toen David om vergeving bad, en moest David kiezen uit 3 straffen: 3 jaar hongersnood, 3 maanden aangevallen worden door vijanden, of 3 dagen de pest. Daarop zei David: Liever val ik in handen van de HEER, wiens mededogen groot is, dan dat ik in mensenhanden val. Hij koos dus voor 3 dagen de pest. 3 jaar hongersnood zou Israël afhankelijk maken van voedsel uit het buitenland, 3 maanden aangevallen door de vijand zou Israël uitleveren aan de willekeur van de vijand, bij de pest werd Israel uitgeleved aan de Heer. 70000 mensen stierven aan deze pest. God zond ook zijn engel om de mensen in Jerusalem te doden, maar toen kreeg hij medelijden en hij beviel de engel om zijn hand terug te trekken. De engel bleef staan op een dorsvloer, die van een man genaamd Ornan was. David zag deze engel en hij riep uit: Ik was het ie opdracht heeft gegeven tot een volkstelling! Ik ben het die gezondigd heeft! U moet mij en mijn familie straffen, niet deze onschuldige mensen! God beviel David om naar de dorsvloer van Ornan te gaan en daar een offer te brengen. Hij beklom de heuvel naar waar de engel was en hij kocht de grond van Ornan. Ornan wilde dat eigenlijk aan David geven, maar David weigerde, hij wilde geen gratis offer brengen. Yahweh accepteerde het offer wat David bracht en de engel ging terug naar de hemel, ze waren bevrijd van de pest! David was zo dankbaar voor Gods genade dat hij besloot dat dit de plek moet worden waar de Tempel wordt gebouwd. Maar omdat David in te veel oorlogen had gevochten, kon hij niet zelf de tempel gaan bouwen, zijn zoon Salomo moest dat doen. David verzamelde zoveel mogelijk spullen en maakte zoveel mogelijk voorbereidingen om Salomo zoveel mogelijk te helpen bij het bouwen van de tempel. Hij schreef ook een lied dat gezongen zou moeten worden als de tempel ingewijd zou worden, zodat de mensen altijd herinnerd zouden worden aan Gods genade.

Psalm 30

1. U prijs ik, HEER, want U genas mijn ziekte die zo dreigend was. De vijand zwijgt, want tot zijn spijt hebt U mij van de dood bevrijd. U trok mij uit het graf naar boven. Omdat ik leef, wil ik U loven!
2. Kom, trouwe dienaars van de HEER, loof God met mij en geef Hem eer! Zijn woede duurt maar één moment, terwijl zijn gunst geen einde kent. Al is de avond zwaar van zorgen, vol vreugde is de nieuwe morgen.
3. Ik was in zorgeloze rust mij van mijn zwakheid niet bewust. Genadig was U, HEER, dichtbij; het ging geweldig goed met mij. Toen hebt U uw gezicht verborgen – direct werd ik bestookt door zorgen.
4. In angst en pijn riep ik U aan: ‘HEER, laat mij niet ten ondergaan! Ga ik het graf in, word ik stof, dan zwijgt mijn lied, verstomt uw lof. Luister naar mij, heb medelijden. HEER, kom te hulp, kom mij bevrijden!’
5. U gaf mijn leven nieuwe glans. Mijn klacht ging over in een dans. Eerst liep ik in een rouwgewaad, nu ga ik zingend over straat. Mijn blijdschap wil ik niet bedwingen: voor eeuwig zal ik voor U zingen!

Contrasten in Psalm 30

- Afdalen naar het graf – opgeheven naar het leven
- Woede – liefde
- Huilen – vreugde
- Rouw (in NBV staat er klacht) – vreugdedans
- Rouwkleed – bekleed met vreugde
Transformatie van Gods genade: van de dood naar het leven.

Leonards leven in Gods hand: geen beslissing zonder risico, maar wel de beste beslissing.

Omdat wij leven, om Uw genade, willen wij U loven.

Related Media
Related Sermons