Faithlife Sermons

Vi forstår ikke hva han sier

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 3 mai 2009


 

VI FORSTÅR IKKE HVA HAN SIER

Innledning: Joh 16, 16-22.

·        Strever du av og til med å forstå det som står i bibelen? Du er i godt selskap. Disiplene strevde også. Men Jesus tok seg tid til å forklare for dem. Og han har sendt Den Hellige Ånd som en veileder.

·        Det er bedre å være ærlig med det man ikke forstår og be om forklaring enn å si: dette forstår jeg ikke, det må være feil.

·        Ærlige tvilere er bedre enn overbeviste fornektere.

·        En del av Jesu avskjedstale til disiplene. Kap 14, 15 og 16. Avsluttes med Jesu yppersteprestlige bønn i kap 17

·        16, 7 er nøkkelen til dagens avsnitt.

1.      IKKE SE MEG, SE MEG OG FADERENS LØFTE

·        Tre mulige tolkninger: a) Den Hellige Ånds komme b) Jesu gjenkomst c) Jesu 40-dagers tjeneste mellom sin oppstandelse og himmelfart.

·        ”For jeg går til min Far”. De skulle se ham igjen etter oppstandelsen og deres glede skulle bli fullkommen på pinsedag.

·        16,23 & 26: ”På den dag.”

·        Ap gj 1,4-5. Den Hellige Ånd – Faderens løfte.

2.      DISIPLER SOM KJEMPER MED Å FORSTÅ

·        Disiplene strever med å forstå det Jesus sier.

·        De er ikke alene om å streve med å forstå det som hører Guds Rike til. Det må åpenbares.

·        Jesus talte om Gudsrikets hemmeligheter. Mt 13,11. Han svarte og sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Himlenes rikes mysterier, men dem er det ikke gitt. Alt er ikke like lett å forstå. Det krever konsentrasjon og vilje til å forstå. Mt 11,12. Og fra døperen Johannes’ dager og til nå trenger de seg inn i Himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg.  Ordspr 2,1-4 Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg 2 så du legger øret til visdommen og bøyer ditt hjerte til forstanden, 3 ja, om du roper etter evnen til å skjelne rett og løfter din røst og kaller på forstanden, 4 dersom du søker etter den som etter sølv, og leter etter den som etter skjulte skatter, 5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.

·        En tendens i dag til å gjøre Guds rike så tilgjengelig at du kan gå fra verden og inn i Guds rike uten at du merker stort. Det egentlig handler om å gå fra døden til livet. Det er noe som må forstås. Det er noen gamle tanker som må byttes ut for å gi rom for de nye tankene. Verdens visdom – ”vi vet best” – kan ikke forenes med Guds visdom – ”Jesus Kristus døde for å frelse oss fra våre synder”.

·        Ordet må ha grobunn og få næring om det skal spire i våre liv.

·        Det Jesus sier skal forstås. Å være en Jesu etterfølger handler om å forstå. Forståelse skaper motivasjon og engasjement.

·        Å følge Jesus er ikke å legge fra seg forstanden og forståelsen. Det er en helhjertet overgivelse til Herren basert på åpenbart kunnskap og indre overbevisning.

·        Jesus ville at disiplene skule stille spørsmål. Han forventet det og tok seg tid til å forklare.

·        Gud vil at vi skal være ærlige med det vi ikke forstår, med våre spørsmål og våre utfordringer.

·        Jesus forklarte så langt disiplene hadde mulighet til å forstå.

·        Disiplene forsøkte å diskutere seg fram til svarene. Det gjør de også i dag. Det kan gi mange merkelige svar.

·        Vi kan ikke av oss selv finne svarene. Vi trenger hjelp. 1 Kor 2,6-12. Likevel taler vi en visdom blant de modne, ikke en visdom som tilhører denne tidsalder eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne. 7 Men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet, 8 den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.  9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham. 10 Men Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder.  11 For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til, uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til, uten Guds Ånd. 12 Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud.

·        Den Hellige Ånd fjernet uklarheten hos disiplene. V 12-13

3.      SORGEN SKAL VENDES TIL GLEDE

·        Jesu død vil bli en forferdelig sorg for dem og en glede for verden.

·        Sorgen vil ble vendt til glede ved oppstandelsen og fullkommengjort på pinsedag. Disiplene ble fylt med frimodighet og glede.

·        V 20. Sorgen skulle ikke byttes ut med glede. Sorgens skulle vendes til glede

·        I stedet for å fjerner smerten vender han smerten til glede. Han lærer oss noe i smerten som gjør at vår glede blir enda større når vi er kommet igjennom. Vi blir forvandlet. Du tar med deg noe fra sorgen som gjør gleden enda dypere.

·        V 22 – Gud bruker det som for en tid forårsaker smerte til å gi oss en enda dypere glede.

·        Først når vi kan forholde oss til livets sorger, kan vi virkelig sette pris på livets gleder – og hvile i at Gud er med oss i begge deler. Jes 38,17. Se, til fred ble meg det bitre, ja det bitre. I kjærlighet har Du fridd min sjel fra fordervelsens avgrunn, for Du har kastet alle mine synder bak Din rygg.

·        Gud tar en tilsynelatende håpløs situasjon, legger sin nåde og sitt mirakel til og forvandler prøvelser til triumfer og sorger til glede. 5 Mos 23,5. Men Herren din Gud ville ikke høre på Bileam, og Herren din Gud vendte forbannelsen til velsignelse for deg, fordi Herren din Gud elsker deg.

4.      DEN HELLIGE ÅND – VEILEDEREN TIL HELE SANNHETEN

·        Den beste bibelfortolker.

·        15,26. Han skal vitne om meg

·        16,12 – 13.

·        1 Joh 2,20. Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.

Related Media
Related Sermons