Faithlife Sermons

Gled dere i Herren

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 21. Desember 2008

GLED DERE I HERREN ALLTID

Innledning_ Rabineren som syntes at det vanskeligste ved løvhyttehøytiden var påbudet om å glede seg.

Filipperne 4,4. Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!

·         Hva Guds Rike består i.
Rom 14,17: For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd.

·        Det er mulig å alltid glede seg i Herren.
1 Tess 5,16: Gled dere alltid

1.      GLEDENS ÅRSAK

§         Herrens glede.
Neh 8,10. Så sa han til dem: «Dere kan gå bort og spise det fete og drikke det søte, men send også retter til slike som det ikke er gjort noen ting i stand for. For denne dagen er helliget vår Herre. Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke.» (Engelsk: The joy of the Lord)

§         Glede over at navnet er skrevet i himmelen.
Luk 10,20 Men gled dere ikke over dette at åndene er dere underlagt. Gled dere heller over at deres navn er skrevet opp i Himmelen.»

§         Vi skal glede oss over hva Herren har gjort, ikke over hva vi kan gjøre.

2.      HVORDAN BLI GLAD

§         Giverglede.
2 Kor 9,7 Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

§         Finnerglede.
Lk 15,6,9. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. 6 Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, den som var tapt!
Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet!

§         Tjenerglede.
Joh 4,36. Og den som høster, får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen.

Ap gj 11,23. Da han kom og fikk se Guds nåde, ble han glad og oppmuntret dem alle til at de helhjertet skulle fortsette å vandre med Herren.

2 Kor 1,24. Ikke slik å forstå at vi skal herske over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede, for dere står jo i troen.

§         Bønneglede.
Joh 16,24. Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

§         Leseglede.
Joh 15,11. Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for at deres glede skal bli fullkommen.

3.      GLEDENS UTTRYKK

§         Latter og sang. Salme 4,8. 5,12, 16,9,11. 19,9. 21,7. 30,12-13. 32,11. 34,6. 36,9. 37,4. 43,4. 90,14. 100,2. 105,3 126,3.

4.      GLEDE OG DEN HELLIGE ÅND

·        Den Hellige Ånd kalles ”gledes olje”
Hebr 1,9 Du har elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, Din Gud, salvet Deg med gledens olje framfor Dine følgesvenner.»

·        Fylt av glede og Den Hellige Ånd
Ap gj 13,52 Og disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd.

·        Glede er Åndens frukt Gal 5,22

5        GLEDE OG TRO

·        Glede og tro hører sammen.
Rom 15,13 Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft.

6        GLEDE I TRENGSEL

·        Glede i trengsler fører til tålmodighet.
Jakob 1,2-4 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser, 3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.

·        Glede trass i omstendighetene. Uavhengig av omgivelsene.
Habakuk 3,17-19. Selv om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noe føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, 18 så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.

7        GLEDE OG VISDOM

·        Gled deg med de glade og gråt med de gråtende. Rom 12,5

·        Midt i sorgen er det en glede i hjertet over at Gud aldri svikter deg eller forlater deg.

Avslutting: Fortellingen om den fortapte sønn (Luk 15,24) sier et de begynte å være glade. I Guds rike har denne gleden aldri stanset. Guds Rike er et gledens rike og denne gleden vil prege oss når vi slipper den til.

Related Media
Related Sermons