Faithlife Sermons

En ny begynnelse

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 18. Januar 2009

EN NY BEGYNNELSE

Innledning:  Jer 18,1-6

·        Det hender i livet at ting går i stykker.  Ofte lar dette seg reparere. Verre er det om livet raser sammen og går i stykker.

·        Kan istykkerslåtte liv repareres? Eller ekteskap? Eller relasjoner? Bibelens klare svar på dette spørsmålet er: Ja. Men reparasjonen blir lettere og går fortere når man er myk og formbar – som en leireklump i mesterens hånd.

1.      POTTEMAKEREN – Jer 18,1-6

§         Gud taler i det dagligdagse v. 1-3

                                                 o      En Gud som vil være en del av vår hverdag. Om vi lytter, vil Han tale.

§         Det profeten så v. 4

                                                 o      Karet ble ødelagt.

                                                 o      Han laget det om igjen

                                                 o      Et annet kar.

§         Det profeten hørte v. 5

                                                 o      Kan ikke jeg – Gud – gjøre som pottemakeren.

                                                 o      Som leiren er – slik er Israel.

§         Hva vil profeten fortelle oss?

                                                 o      Våre livsdrømmer kan gå i stykker.

                                                 o      Det vi satte vår lit til kan svikte.

                                                 o      Våre planer kan bli til intet.

                                                 o      Da er Mesterhånden vår trygghet.

                                                 o      Våg å drømme på nytt og våg igjen å legge planer

                                                 o      Våg igjen å stole på andre og å bygge relasjoner, men gjør deg ikke avhengig av andre. Gjør deg avhengig av Herren.

                                                 o      Husk at livet aldri går i reprise. Det må være nye planer.

                                                 o      Mesteren gjorde det ikke om igjen til det samme karet, men til et annet kar.

                                                 o      Vi vokser gjennom kriser om vi ikke lar oss stanse av krisene.

                                                 o      Vi utvikler oss gjennom prøvelser, om vi lar prøvelsene løse oss fra det som bandt oss og fra våre egne uvaner og fordommer. Ill: De tre i den brennende ildovnen.

                                                 o      Pottemakeren brukte den samme leireklumpen til det nye karet. Han kastet ikke den mislykkede leireklumpen. Det er ingen forkastelse hos Gud.

                                                 o      Formbar som leireklumpen i mesterhånden

                                                 o      Av og til må vi bløtes i vann – vannbadet i Ordet.

2.      PAULUS – Fil 3,12-16

§         Glem det som ligger bak og strekk deg ut.

§         Hva styrer våre liv: De opplevelser som ligger bak eller de utfordringer som ligger foran.

§         Utgangspunktet: jeg er underveis v 12

                                                 o      Ikke døm deg selv for hardt: du er ikke ferdig ennå!

                                                 o      Ikke døm andre for hardt: de er heller ikke ferdige.

§         Garantien for å lykkes: Kristus har grepet tak i meg.

§         Det handler om Mesterhånden.

§         Ett gjør jeg

                                                 o      Glemmer

                                                 o      Strekker meg ut

§         Hvordan glemme?

                                                 o      Å glemme er ikke å glatte over.

                                                 o      Å glemme er å være ærlig. Jeg gjorde feil, jeg sa noe galt. Eller: Jeg ble krenket. Det ble gjort urett mot meg.

                                                 o      Å glemme er å tilgi – seg selv og andre. Dette kan være den vanskeligste delen.

                                                 o      Å glemme kan av og til være å ta et oppgjør med negative opplevelser. Negative opplevelser som ikke konfronteres, kan bli spøkelser som plager deg senere i livet.

                                                 o      Å glemme kan være å legge bak seg sin egen suksess. Den kan hindre deg i å møte morgendagens utfordringer i total avhengighet av Mesteren.

§         Hvordan strekke seg ut?

                                                 o      La Jesus strekke deg. Fil 3,7-11

§         Hva vil Paulus fortelle oss?

                                                 o      Ingenting kan stanse deg når ditt liv er i Jesu hender.

                                                 o      Legg bak deg negative opplevelser, men ta et oppgjør med dem først om nødvendig.

                                                 o      La ikke din skryteliste stå i veien for din avhengighet av Herren.

                                                 o      Rett blikket framover – det beste ligger foran deg.

Related Media
Related Sermons