Faithlife Sermons

Guds rike bryter fram

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 9. november 2008

GUDS RIKE BRYTER FRAM

Tekst: 1 Peter 4,7-8 Men avslutningen på alle ting er kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige i deres bønner! 8 Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.

·        Lukas 17,20-30 Guds rike er inne i oss. Når det bryter fram vil det også være vanskelige tider.  Tilsynelatende normalt, i vikeligheten store omvelgninger.

·        1 Tess 5,1-5 Herrens dag kommer som en tyv for verden, men ikke for oss. Vi tilhører ikke natten. Vi tilhører dagen.

·        Peter har noe viktig på hjertet om avslutningstiden før Jesu gjenkomst. Det skal være en tid preget av store forandringer og utfordringer, men også en tid preget av store muligheter.

·        Det er en tid full av muligheter

o       Høsten er moden. Det vil skje en stor innhøsting av mennesker for Guds rike før Jesus kommer igjen.

o       Avslutningen blir bedre enn begynnelsen. Gud vil vinne kampen om sjelene.

o       Flere vil bli frelst, flere tegn og under, sterkere menigheter

·        Det er en vanskelig tid

o       Ting forandres fort, noe som skaper utrygghet. Er det noe som er sikkert lenger?

o       Vi overøses av informasjon og en flom av nyheter. Dette kan skape usikkerhet. Hva skal vi tro på?

o       Tiden er preget av hastverk. Når evigheten er avskaffet, må man rekke mest mulig på veien fra vugge til grav. Man må leve fortere

o       Når evigheten ikke finnes lenger, blir døden sluttpunktet på en livstid som det gjelder å presse hver dråpe ut av. (Peter Haldorf)

o       Hastverk er ikke av djevelen, det ER djevelen (Carl Jung)

·        I denne tiden vil vi se en ny type disipler. Disipler med kvalitet. En ny type helhjertede kristne. 

o       Salme 110,3. Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød.

o       Like opptatt av å leve evangeliet som å forkynne evangeliet

·        Når Guds folk er tro mot sin Herren, vil de alltid ha overtaket i ånden.

1.      HVA VI TRENGER Å VÆRE KLAR OVER I AVSLUTNINGSTIDEN

·        At det ligger noe bak det som skjer

o       En åndelig virkelighet

o       En åndelig kamp

·        At vi må tolke det som skjer i lys av dette

o       Forstå seg på tidene – vite hva man skal gjøre. 

§         1 Krøn 12,32 Av Jissakars sønner, som kjente og forstod tidene slik at de visste hva Israel måtte gjøre, var det to hundre overhoder

o       Nyhetene må tolkes, ikke mottas som sannheter.

o       Nyhetsbildet er ikke virkelighetsbildet.

·        Vi kjenner utfallet

o       Det gode har seiret, Rettferdigheten har seiret

o       Kjærligheten har seiret, Jesus har seiret

2.       HVORDAN PRIORITERE I DENNE TID

·        Bønn - Vær sindige og edruelige i bønnene. ”Så dere kan be”

·        Kjærlighet - Ha inderlig kjærlighet til hverandre. Kjærligheten skjuler. Det er behov for sann kjærlighet.

·        Gjestfrihet - Vær gjestfrie, for det blir mange ensomme

3.      VÅRT HÅP

·        Gud har alt under kontroll

·        Avslutningen blir en ny begynnelse.

o       1 Kor 2,9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.

·        Jesus kommer igjen.

o       Fil 3,20 Men vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus.

·        Det kommer en ny himmel og ny jord der rettferdighet bor.

o       2 Pet 3,13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

 ”men de ting som begynte å skje etter dette, var så store og vakre at jeg ikke kan beskrive dem. Og for oss er dette slutten på alle fortellingene, og vi kan med sikkerhet si at de levde lykkelig alle dager. Men for dem var det bare begynnelsen på den virkelige fortellingen. Hele deres liv i denne verden og opplevelsene i Narnia hadde bare vært omslaget og tittelsiden: nå, endelig kunne de begynne på Kapittel En av den Store Fortellingen som ingen på jorden har lest og som fortsetter for evig – og der hvert kapittel er bedre enn det som var foran.” C.S.Lewis: The Chronicles of Narnia.

Related Media
Related Sermons