Faithlife Sermons

Guds Ord hadde framgang

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 16. November 2008


 

GUDS ORD HADDE FRAMGANG OG FIKK MAKT

·        Når Guds Ord får makt, får Gud makt.

·        I dag skal vi stanse i  Apostlenes Gjerninger å se de store forandringer som finner sted når Guds Ord har framgang.

1.      EFESUS. Ap gj 19,1 – 20

o        Slik fikk Herrens Ord mektig framgang og vant seier v. 20

o       De troende ble fylt med Den Hellige Ånd og utrustet til tjeneste, v 1-7

o       Klar undervisning og Kristusforkynnelse førte til at alle som bodde i Asia fikk høre Guds Ord, v 8 – 10

o       Uvanlige kraftgjerninger skjedde,  v 11 – 17

o       Mennesker brøt med trolldomskunster og verdslig filosofi, v 18 – 20

o       Hvorfor?: FORDI GUDS ORD HADDE MEKTIG FRAMGANG OG VANT SEIER

2.       JUDEA OG SAMARIA.  Ap gj 12, 5 - 25

o        Men Guds ord hadde framgang og utbredte seg. V. 24

o       Peter satt i fengsel mens menigheten holdt bønn for ham, v 5 – 18

o       Den som spottet Gud og forfulgte de kristne ble straffet,  v 20 – 23

o       De kristne aktet ikke på motstand,  v 25

o       RESULTAT: GUDS ORD BREDTE SEG UT

3.      JERUSALEM.  Ap gj 6, 1 – 7

o       Menigheten fikk orden i det praktiske og administrative, v 1- 6

o       Tjenestegavene kunne fokusere på det de skulle – bønnen og Ordets tjeneste, v 4

o       RESULTAT: GUDS ORD NÅDDE VIDERE UT. TALLET PÅ DISIPLENE ØKTE STADIG.

4.       NÅR GUDS ORD UTBRER SEG OG FÅR MAKT

o       Det begynner som et lite såkorn som såes i ditt hjerte og sinn, 

1 Pet 1,23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord som lever og blir til evig tid.

o        Det er lite når det såes, men vokser seg stort når det er sådd,

Mark 4, 31 – 32  Så sa Han: “Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Eller hvilken lignelse skal vi bruke for å forklare det? 31 Det er som sennepsfrøet, som er mindre enn alle andre frø på jorden når det blir sådd i jorden. 32 Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster. Store grener skyter ut, slik at fuglene i luften kan bygge reir i skyggen av det.”

o       Du sår Ordet ved å ta imot det i ditt hjerte og bekjenne det med munnen,

Rom 10, 8  Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, - det er troens ord som vi forkynner:

5.       FINN STEDET DER DET STÅR SKREVET.

Luk 4, 17  Og de gav Ham profeten Jesajas bok. Og da Han hadde åpnet boken*, fant Han stedet hvor det var skrevet:

o       Et ord for hver situasjon du kommer opp i.

o       Nær deg på troens ord,

Mark 5,27 – 28. Da hun hørte om Jesus, kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen Hans. 28 Hun sa: “Hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet 

1 Tim 4, 6   Hvis du pålegger brødrene dette, vil du være en god Jesu Kristi tjener, som nærer seg av troens ord og den gode lære som du så nøye har fulgt.

o       Så Ordet  ved å lese Bibelen, bekjenne Ordet og la det få makt i ditt liv.

o       RESULTAT: DU VIL HØSTE VELSIGNELSE I DITT LIV OG OMKRING DEG

Related Media
Related Sermons