Faithlife Sermons

Alle helgens søndag

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Brukt: Centralkirken 2. November 2008

ALLE HELGENS SØNDAG

Innledning: Åp 21,1-7

·        Framtiden tilhører Herren og Hans folk.

·        Johannes var å øya Patmos for Guds Ords og Jesu vitnesbyrds skyld (1,9)

·        Profeti er historie skrevet på forhånd – før det skjer.

·        Åpenbaringen beskriver det Johannes så (kap 1), menighetens tidsalder (kap 2 og 3) og det som skal skje etter at Jesus har hentet sin menighet (fra kap 4),  7 segl, 7 domsbasuner og 7 vredesskåler.

·        Kapittel 21 og 22 representerer et vendepunkt: Dommen over en gudløs verden er over. Nå begynner en ny historie. ”Se, jeg gjør alle ting nye”.

DET JOHANNES SÅ v. 1-2

·        En ny himmel og jord

o       Mennesker har forsøkt å skape et paradis på jorden, men det blir ikke noe paradis uten Gud.

o       Kainos – ny i kvalitet.

o       Bibelen besvarer ikke spørsmålet om det var en helt ny himmel og jord eller om det var samme materie som denne.

o       Denne himmel og jord var annerledes

o       Havet er ikke mer – havet et uttrykk for det onde, kaoskreftene , det om skiller oss fra hverandre.

o       Ikke en jord uten vann – livets elv

·         En ny stad

o       Den hellige staden – det nye Jerusalem

o       Kom ned fra Gud.

§         Hebr 11,10 For han ventet på staden, den som har grunnvollene, den stad som har Gud til bygningsmann og skaper

o       Som en brud som er gjort i stand for sin brudgom.

§         Åp 21,9-10

§         Tempel – Guds hus – Guds by

DET JOHANNES HØRTE v. 3-7

·        Relasjonen mellom Gud og mennesker

o       Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem

§         Nå bor Han i oss – da skal Han bo hos oss

o       De skal vær Hans folk (flertall)

§         Nå er vi pilegrimer, fremmede og utlendinger – da er vi hjemme

o       Gud selv skal være hos dem og være deres Gud

§         Syndefallet skilte oss fra Gud, frelsen gir oss håp om evig liv, - da er vi frelst for evig og Gud er alt i alle.

·        En evig trøst - en Gud som tørker tårer

o       De samme trøstens Gud som trøstet oss her

§         2 Kor 1,3-4 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud,  Han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.

·        En helt ny tilværelse - syndefallets følger, de første ting er forbi

o       Ingen død

o       Ingen sorg

o       Ingen gråt

o       Ingen smerte

·        En Gud som alltid gjør nye ting.

·        Troverdige og sanne ord.

·        Han som er Alfa og Omega – begynnelsen og enden

·        Adgangen er for alle av nåde.

·        Arver alt som Gud har

DØDEN SKAL IKKE VÆRE MER

·        Døden er beseiret og skal en gang tilintetgjøres

o       1 Kor 15,24-28

o       2 Tim 1,10

·        Vi kan legge oss til hvile med håp

o       Ap gj 2,26-27

·        Livet Kristus og døden en vinning.

o        Fil 1,21-23 For meg er livet Kristus, og døden en vinning.22 Men dersom det å leve i legemet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. 23 For jeg dras sterkt til begge deler. Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus, som er det aller beste.

VI HAR ALLEREDE NÅ EN FORSMAK PÅ FRAMTIDEN

·        Vi er allerede nå en del av Guds evige Rike

o       Kol 1,13 Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede* Sønns rike

o       Hebr 12,28 Et rike som ikke kan rystes

·        Vi er allerede nå kommet til Sions berg, Guds stad, det Nye Jerusalem og festforsamlingen.

o       Hebr 12,22 Men dere er kommet til Sions berg og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, 23 til festforsamlingen og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til Gud, alles Dommer, og til de fullendte* rettferdiges ånder.

Avsl. 2 Pet 3,13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.

Related Media
Related Sermons