Faithlife Sermons

Characteristics of disciples

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views

The content of discipleship is most clearly seen in the Christian’s relationship to Jesus Christ. But this also affects a person’s relationship to God the Father, the cross, the church and the world.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Disciples and their relationship to Jesus Christ

Coming to Christ and following him

Matthew 4:19 DIEBYBEL:A19331953
19 En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.
See also Mt 11:28; Mk 10:21; Lk 18:16

Receiving him

Revelation 3:20 DIEBYBEL:A19331953
20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
See also Jn 1:12

Learning from him

Matthew 11:29 DIEBYBEL:A19331953
29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele;
See also Mt 24:32

Lovingly obeying him

John 14:15 DIEBYBEL:A19331953
15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Trusting him

John 14:1 DIEBYBEL:A19331953
1 LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Confessing him

Matthew 10:38 DIEBYBEL:A19331953
38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
See also Mk 8:38

Imitating him

1 Co 11:1; 1 Pe 2:21

Reflecting him

Matthew 5:16 DIEBYBEL:A19331953
16 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Abiding in him

John 15:4 DIEBYBEL:A19331953
4 Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
See also Jn 6:66–68

Disciples and their relationship to God the Father

True sons and daughters of God

Matthew 5:44–45 DIEBYBEL:A19331953
44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.

Discipleship and glorifying God

See also Mt 5:16

Disciples and their relationship to the cross

Self-denial

Matthew 16:24 DIEBYBEL:A19331953
24 TOE sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Disciples and their relationship to the church

Treating other Christians as family

Mark 3:34–35 DIEBYBEL:A19331953
34 En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê: Dáár is my moeder en my broers! 35 Want elkeen wat die wil van God doen, dié is my broer en my suster en moeder.
See also Mt 18:15–17; Jn 15:12; Jn 15:17

Disciples and their relationship to the world

They are to be active in the world but are to be distinct from it

Matthew 5:13 DIEBYBEL:A19331953
13 JULLE is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.
See also Mt 5:14–16; Jn 17:11–23

They are to make other disciples

Matthew 28:19 DIEBYBEL:A19331953
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
See also Ac 1:8
Related Media
Related Sermons