Faithlife Sermons

Harul recunoștinței

Sărbătoarea Mulțumirii 2021  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented
0 ratings
· 19 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Efeseni 5:20
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

1. Când ar trebui să Îi mulțumim lui Dumnezeu?

Psalm 68:19 VDC
Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, Mântuirea noastră. – (Oprire)
Plângeri 3:22–23 (VDC)
bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!
Philippians 4:6 (VDC)
Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
Romans 1:21 (VDC)
fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

2. Pentru ce ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu în fiecare zi?

Ephesians 5:19 (VDC)
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile simple.

Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile dureroase.

A. Suferința ne disciplinează

Hebrews 12:11 (VDC)
Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.

B. Suferința ne ajută să ne încredem mai mult Dumnezeu.

2 Corinthians 12:7–10 (VDC)
Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.
De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.
Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.
De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.

C. Suferința confirmă mărturia noastră în fața altora.

Philippians 1:12 VDC
Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
Philippians 1:29 (VDC)
Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El .

D. Suferința aduce la o maturitate mai profundă.

Psalm 119:67 (VDC)
Până ce am fost smerit, rătăceam;
dar acum păzesc cuvântul Tău.
Psalm 119:71 (VDC)
Este spre binele meu că m-ai smerit,
ca să învăţ orânduirile Tale.
Romans 8:28 (VDC)
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

3. Cum ar trebui să mulțumim întotdeauna pentru toate lucrurile?

Efeseni 5:20
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
James 1:17 (VDC)
orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
Related Media
Related Sermons