Faithlife Sermons

Baasa és Zimri

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views
Notes
Transcript
Apostoli köszöntés (állva)
Mert Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. (Ef. 2)
Imádság (állva)
Textus (állva)
1Kir. 16: 1-14
Igehirdetés (ülve)
Izráel - a kettészakadt ország nagyobbik része - történetének mág az eleján jár, de látjuk, hogy Isten akaratának az ismerete nélkül, Isten-kapcsolat nélkül csak bukdácsolás az élet: Jeroboám, Nádáb, Baasá, Élá, Zimri, Omri
hat király, ki rövidebb, ki hosszabb ideig uralkodott
Istent megvetették - az új királyságot csak eszköznek tekintették arra, hogy a saját céljaikat elérjék - ez nem Isten akaratának a megvalósítása volt, hanem a hatalom megragadása és megtartása (esztelen mészárlások)
fényévnyi távolságra van Jézus szavaitól: keressétek először Isten országát és az ő igazságát...
a múltból nem tanultak
folyton ugyanazok a hibák, ugyanazok a bűnök, legföljebb más-más jellemgyengeségek
nyilvánvalóan feltűntek ezeknek a királyoknak is, hogy mindig vérengzéssel kezdődött a hatalomátvétel, Isten akaratának a semmibevételével folytatódott és végül újabb rendcsináló jelentkezett - aki végülis nem rendet akart, hanem a hatalmat megragadni.
a múlt ott volt előttük, de a céljuk a nyers hatalomgyakorlás volt és a puszta élvezet.
Az emberek általában ma sem tanulnak a múltból és ma is megvetik Istent...
mi lobog az emberek szívében: nyers hatalomvágy - nem egy ország nem egy nép felett - hanem a saját életünk felett
puszta élvezet: hadd tegyem azt, ami jólesik
Mit tegyél te, aki olvasod ezeknek a régi irzáeli királyoknak a történeteit?
Tanulj a tegnap történtekből! Ragadd meg a korábbi bukásod mozzanatait!
Először mindig Istent keresd!
Imádság (állva)
Úri imádság (állva)
Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot!
9 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved, 
10 jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, 
mint a mennyben, úgy a földön is; 
11  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 
13 és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól; 
mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen."
Áldás (állva)
Az Úr erősítse meg a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. (1Thessz. 3: 13)
Related Media
Related Sermons