Faithlife Sermons

Är du orienterad åt rätt håll

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Är du rätt orienterad?
Rom 13:11-14

Inledning: Det är svårt att orientera sig i mörker

Vänd mot öster, invänta gryningen. Att flyga mot soluppgången. Kyrkobyggnadernas altare mot öster. Jesus red in i Jerusalem från öster.

Berättelsen om Jesu intåg i Jerusalem är likt en trumpetsignal om att en ny tid är på väg. Kungen kommer. Jesus ankomst liknas i Bibeln vid en soluppgång, Luk 1:78.

I. Mot mörkret eller ljuset?

a. Hästen och Åsnan

b. 2 begreppsvärldar:

Maktspråk - då var det häst, idag är det flotta bilar

Ödmjukhet - Jesus väljer lågprisvarianten.

Jesus driver med alla storstilade maktsymboler. En vuxen man på en ung åsnas rygg. närmare marken, i ögonhöjd med folket

c. Natten
 Att känna tiden. Tiden är ond
Ska vi strunta i allt det onda som sker? Nej vi ska vara trogna Skaparens uppmaning att förvalta jorden. Det gäller på alla områden. Kalla det gärna att leva profetiskt eller att tända ett ljus istället för att förbanna mörkret

Denna tidsålder, gammal, sliten och omodern, snart ett minne blott. Det kan   komma som en chock för alla dem som satsar allt på den. Okunnighet. Bortvänd från Gud.

Behärskas av tidsandan: influerad av onda krafter, med snedvridna värderingar och prioriteringar. Följa sina syndiga begär.  Natten går mot sitt slut dagen är nära

Barnet i mammas mage som undrar hur det är utanför den lilla värld som den lever kan tro att hennes värld är den normala

d. Dagen
Guds Rike som kommer - Det är framtidens rike

FRÄLSNINGEN är nära

Vi måste födas in i Ljusets Rike. Komma till tro. Nu får vi leva i denna mörka tidsålder men äga ljuset i våra hjärtan, Ef 5:8; 2 Kor 4:6

I världen, men inte av den.
Jesu återkomst fullbordar vår frälsning

II. Följ uppmaningen

a. Augustinus omvändelse

Det är sent 300-tal i Milano. En ung man vid namn Augustinus befinner sig i en avgörande brottningskamp. Å ena sidan dragningen till den kristna tron, särskilt som den presenteras och försvaras av biskop Ambrosius. Å andra sidan kärleken till den här världen och, mer specifikt, till sin icke-kristna sambo. En dag får Augustinus besök av sin barndomsvän Ponticianus. Denne berättar om den väckelse som håller på att växa fram med inspiration av de så kallade ökenfäderna. Mängder av människor söker sig till öknen för att markera att de tar avstånd från den här världens livsstil och värderingar. Augustinus fascineras av radikaliteten i väckelsen, men står fortfarande och tvekar mellan alternativen. När han tagit avsked av Ponticianus går han ut i sin trädgård, där han blir åhörare till en märklig barnsång: ”Tag och läs!” lyder den. ”Tag och läs!” Efter ett tag går det upp för honom att det inte är någon barnsång över huvud taget, utan ett tilltal ifrån Herren. Han går tillbaka till sitt arbetsbord där han slår upp en av aposteln Paulus skrifter.  Orden som där drar till sig hans blick är slutorden i dagens episteltext: ”Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.” Apostelns uppmaning blir tungan på vågen i Augustinus inre kamp. Som han själv berättar i sin självbiografi: ”Med slutorden i denna maning var det som om visshetens ljus genast ingjutits i mitt hjärta och skingrat allt mitt tvivels mörker.”

b. Vi uppmanas att:
1. Vakna upp.

Uppmaningen gäller oss alla,

Idag vågar vi knappt tala om att människor måste omvända sig, men vi behöver alla göra det, gång på gång. Om du inte är en bekännande kristen eller om du är en bekännande kristen

2. Stiga upp

Stå upp, ta av dig din pyjamas. Man kan inte gå till skolan eller jobbet i pyjamas. Lägga bort mörkrets gärningar: 1. utsvävningar – fylleri. 2. otukt – lösaktighet. 3. strid - avund

3. Klä på oss

Ljusets vapenrustning. Leva så att våra liv tål ljuset. Tro på Jesus och låt hans liv förändra dig

III.  Är du vänd mot gryningsljuset?

Vi anar ljuset i horisonten. Jesus är på väg tillbaka

Eller är du vänt mot mörkret och inte kan orientera dig?

Related Media
Related Sermons