Faithlife Sermons

Immanuel och hans mor

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Immanuel och hans mor

Luk 1:39-45

1. Julförberedelse

Gud hade förberett sig länge, 1 Mos 3:15

2.            Maria besöker Elisabet

Elisabets och hennes barns reaktion när Maria kommer

Elisabet kände till profetian i Jes 7:14

3.            Den historiska bakgrunden till Jesaja 7:14

Judas hotades av fiender från norr. Ahas vill inte be Gud om hjälp, han ville inte ens lyssna till vad profeten hade att säga, utan kallar istället på Assyriens hjälp.

Jesaja tar med sig sin son Sear-Jasub (= en kvarleva skall  bli frälst) till övre dammens vattenledning för att möta kung  Ahas där, men han vill inte veta vad Gud hade att säga till  honom. (Jesus på Lövhyddohögtiden Joh 7:37-38) Jes 7:13

Juda skall inte gå under en kvarlevnad skall bli räddad.  Jes 11:1. Kvarlevnaden - de som återvänt från fångenskapen. Immanuel Jes 7:14 En 2-faldig profetisk uppfyllelse inte ovanlig.  Symboliska handlingar inte ovanliga i profetböckerna.

4.            Jesus Immanuels födelse innebär

Ett tecken på att en ny tid skall bryta in. Jes 9:6

En övernaturlig händelse. (heb. en moraliskt ren och ogift flicka) Helt ointressant att upplysa om att en ung kvinna ska föda ett barn det händer varenda dag. Luk 1:35.

5.     Guds närvaro uppenbaras

Related Media
Related Sermons