Faithlife Sermons

Immanuel och hans mor

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Immanuel  och hans mor

Luk 1:39-45

1.            Julförberedelse

①              Gud hade förberett sig länge, 1 Mos 3:15

2.            Maria hos Elisabet

①              Elisabets och hennes barns reaktion när Maria kommer

②              Elisabet kände till profetian i Jes 7:14

3.            Historiska  bakgrund  till Jes 7:14

①              Judas hotades av fiender från norr. Ahas vill inte be  Gud om hjälp, han ville inte ens lyssna till vad profeten  hade att säga, utan kallar istället på Assyriens hjälp.

②              Jesaja tar med sig sin son Sear-Jasub (= en kvarleva skall  bli frälst) till övre dammens vattenledning för att möta kung  Ahas där, men han vill inte veta vad Gud hade att säga till  honom. (Jesus på Lövhyddohögtiden Joh 7:37-38) Jes 7:13

③              Juda skall inte gå under en kvarlevnad skall bli räddad.  Jes 11:1. Kvarlevnaden - de som återvänt från fångenskapen.  Immanuel Jes 7:14 En 2-faldig profetisk uppfyllelse inte ovanlig.  Symboliska handlingar inte ovanliga i profetböckerna.

4.            Immanuels födelse innebär

①              ett tecken på att en ny tid skall bryta in. Jes 9:6

②              en övernaturlig händelse. (heb. en moraliskt ren och ogift flicka)  Helt ointresant att upplysa om att en ung kvinna ska föda  ett barn det händer varenda dag. Luk 1:35.

Guds närvaro uppenbaras

Related Media
Related Sermons