Faithlife Sermons

Jakab és Péter

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views
Notes
Transcript
Apostoli köszöntés (állva)
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Ps. 91: 1-4
Imádság (állva)
Textus (állva)
ApCsel. 12: 1-5
Igehirdetés (ülve)
életünk eseményei nem pusztán a mi tetteink következményei
a gyülekezet könyörgése
Imádság (állva)
Úri imádság (állva)
Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot!
9 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved, 
10 jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, 
mint a mennyben, úgy a földön is; 
11  A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 
13 és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól; 
mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen."
Hirdetések (ülve)
jövő héten szerdán, csütörtökön és pénteken pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk este 6-kor az Arany János utcai templomban
pünkösd első napján úgy atartjuk az istentiszteleteinket, ahogyan karácsony első napján tartottuk:
9 órakor a MÁV-telepen - úrvacsora nélkül
10 órakor az Arany János utcában - gyermekistentisztelettel - úrvacsora nélkül
11 órakor az Arany János utcában - úrvacsorával
pünkösd második napján pedig:
9 órakor a MÁV-telepen - úrvacsorával
10 órakor az Arany János utcában - úrvacsora nélkül
Felhívás az adakozásra (állva)
"Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nemcsak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését." 2Kor. 8: 1-6
Áldás (állva)
Az Úr gyarapítson és gazdagítson titeket a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt. (1Thessz. 3: 12)
Related Media
Related Sermons