Faithlife Sermons

Psalm73

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

GOD IS VIR ISRAEL GOED...VIR DIE WAT REIN VAN HART IS. OF SOOS DIE ‘N ANDER VERTALING DIT STEL:  GOD IS GOED VIR ALMAL WAT DOEN WAT HY SE: VIR SEKER !!! AS EK NOU ‘N VOORBEELDIGE LEWE LEI EN DOEN WAT GOD WIL HE, SAL DIT MET MY GOED GAAN. DIT WAS DIE ALGEMENE SIENING IN ISRAEL VAN DAARDIE TYD. .............DIT IS MIN OF MEER HOE DIE MEESTE GELOWIGE MENSE REDENEER.  HOU JOU KANT SKOON EN GOD SAL SY DEEL DOEN.  MAAR ONGELUKKIG IS EEN EN EEN NIE ALTYD TWEE NIE. 

OP ‘N DAG BEKRUIP DIE KWELGEDAGTES JOU SOOS ‘N DIEF IN DIE NAG. DIS DAN DAT DIE SATAN SY SAADJIES VAN TWYFEL SAAI IN JOU HART. AG SO  NE..... JY BID GETROU. JY LEES JOU BYBEL. JY PROBEER DIE HERE DIEN. MAAR KYK NET HOE GAAN DIT MET JOU. JOU GELIEFDE WORD NIE GESOND NIE. JOU PLANNE WERK NIE UIT NIE.  JY BELEEF TERUGSLAE.  

JA.  JY HET VAS GEGLO DAT ‘N GODDELOSE LEWE EN GOD SE STRAF HAND AAN HAND GAAN. EN DAT ‘N GOEIE LEWE EN GOD SE SEENINGE OOK HAND AAN HAND GAAN. MAAR TOE WORD JOU SEKERHEDE ONDERMYN.  WANT, SOOS ASAF HET JY GESIEN DAT DIE NIE PRESIES SO EENVOUDIG WERK NIE.

DIE PSALMIS WORSTEL MET DIE GROOT RAAISEL VAN DIE LEWE. HY KAN NIE VERSTAAN HOEKOM DIT MET DIE REGVERDIGE SLEG GAAN, TERWYL DIT VOORKOM OF DIT MET DIE GODDELOSE GOED GAAN NIE.

VIR ASAF LYK DIT OF HY TERVERGEEFS REIN LEWE EN SY HANDE IN ONSKULD WAS. HOEKOM SAL DIE GODDELOSE ALLES HE WAT AAN GOD SE KINDERS BELOWE IS?  DIT IS NOU EENMAAL NIE REGVERDIG NIE. NEE. DIE LEWE IS ONREGVERDIG.

HET GOD HOM DAN AAN DIE WERELD ONTTREK? HOE VERSOEN MENS GOD SE LIEFDE, REGVERDIGHEID EN GENADE MET AL DIE PYN EN SMART WAT ONS IN DIE WERELD SIEN? DIE BEKENDE PREDIKER SPURGEON HET EENKEER GESE: HULLE WAT DIE WARMSTE HEL VERDIEN, SE NESSIES IS DIKWELS DIE BESTE GEVEER.

MISKIEN HANG HIERDIE WORSTELING OOK SAAM MET ONS GODSBEGRIP. WIE IS GOD? HOE WERK HY? GOD GEE OM, HET ONS TWEE SONDAE TERUG GEHOOR. MAAR AS GOD OMGEE, HOE MOET ONS DAN AL DIE LYDING IN DIE WERELD VERSTAAN? 

HOE RYM GOD SE LIEFDE EN REGVERDIGHEID MET ‘N KIND SE KANKER? OF MET DIE MASSAMOORDE IN AUSWITCH, GASKAMERS?  MET ‘N DIEP GELOWIGE SE EMOSIONELE EN FISIESE MISHANDELING DEUR HAAR MAN?   HOE WERK DIT DAT ‘N GEMEENTE HAAR KAN INSTEL OP DIE DOEN VAN GOD SE WIL, EN TOG BELEEF DAT DAAR WEERSTAND TEEN DIT IS WAT GOD BESIG IS OM TE DOEN?   HELP MY GEBEDE?

WANNEER MENS ‘N STUDIE VAN GOD MAAK KOM JY ONDER DIE INDRUK VAN SY GEWELDIGE GROOTHEID. JY GLO SAAM MET DIE PSALMIS IN PSALM 14:1 DAT NET DIE DWAAS SE DAAR IS GEEN GOD NIE. TOG, NET DIE VOLGENDE OOMBLIK STAAN JY BY ‘N SIEKBED.  SKIELIK VOEL DIT OF GOD SO VER IS.. OF SY DADE ONVERSTAANBAAR IS.

ONS LEES VAN JESUS IN MATTEUS 7:7  WAT VIR ONS SE DAT ONS NET MOET BID, EN DAN SAL DAAR VIR ONS GEGEE WORD. AS ONS GEBEDE BEANTWOORD WORD, DAN MAAK DIE BYBEL EN GOD VIR ONS SIN.   .

DAN LEES ONS EGTER VAN PAULUS WAT TEVERGEEFS GEBID HET DAT DIE DORING UIT SY VLEES VERWYDER MOET WORD. (2 KOR 12:7-10).  DIE LYDING IS HOM NIE GESPAAR NIE. NOU MAAK GOD WEER NIE VIR ONS SIN NIE.

 

OOK ASAF WORSTEL MET HIERDIE SPANNING. EK NOEM DIT ‘N GELOOFSPANNING.  GELOOF IN GOD DRIE-ENIG IS NATUURLIK NIE IETS WAT ONS SELF UITGEDINK HET NIE. DIS GOD SE GESKENK AAN ONS.  DIS KENNIS EN VERTROUE HE, SE ONS BELYDENISSKRIFTE. DIS KENNIS VAN GOD SE BELOFTES. DIS DIE VASHOU AAN DAARDIE BELOFTES, AL SKYN GEEN SON, AL VERDUISTER DIE MAAN.

DIS DIE WETE DAT GOD NOOIT MET SY KINDERS OPGEE NIE. DIS KOPKENNIS EN HARTSKENNIS. DIS OM TE SE, AL SOU DIE VYEBOOM NIE BOT NIE, EN DAAR GEEN BEESTE IN DIE KRALE MEER WEES NIE. AL VAL DIE AANDELEMARK. NOGTANS SAL EK JUBEL IN DIE GOD VAN MY HEIL. DIS GENADE. ONVERDIENDE GUNS ALLEEN.  DIS ‘N LEWE GEDRA DEUR JESUS DIE HERE, WAT MY SAAK BEPLEIT BY DIE ALLERHOOGSTE GOD.

ASAF WORSTEL MET DIE ONGELYKHEID VAN DIE LEWE, MET  DIE RAAISELS VAN DIE LEWE. IS DIT NIE MAAR WAAR VAN ELKE KIND VAN GOD NIE? MAAR.   TEN SPYTE VAN ONGELYKHEID, ONSEKERHEID EN VERKEERDHEID VAN DIE AARDSE BESTEL BELY HY: “TOG WAS EK NOG ALTYD BY U, WANT U VAT MY AAN DIE HAND.  U LEI MY MET U RAAD EN AAN DIE EINDE SAL U MY IN ERE BY U OPNEEM”.

EN LET TOG OP.   DIE GELOOFSWORSTELAAR IS EERLIK VOOR GOD. HY WORSTEL MET GOD. HY ERKEN DAT HY HOM SOOS ‘N REDELOSE DIER VOOR GOD GEDRA HET. HY BELEEF EMOSIES VAN VERBITTERING EN VERONTREGTING. MAAR GOD LOS HOM NIE.  VEROORDEEL HOM NIE.    DIE HERE BRING HOM TOT BERUSTING.......

ONS VERSTAAN NIE ALTYD DIE PAD VAN DIE HERE NIE. ONS KRY NIE ALTYD DIE ANTWOORDE OP AL ONS VRAE NIE. MAAR IN DIE HEILIGDOM VAN GOD...IN GOD SE TEENWOORDIGHEID.. IN STILWEES EN VERTROUE HE.  DEUR DIE WERKING VAN DIE HEILIGE GEES...BEGIN ONS DIE VOLLE PRENTJIE SIEN. WELLISWAAR SOOS DEUR ‘N SPIEEL IN ‘N RAAISEL...MAAR TOG AL DUIDELIKER....

SOOS DIE OPKOMENDE SON DIE NAG SE DONKER LANDSKAP AL DUIDELIKER VERLIG, VERLIG DIE HEILIGE GEES ONS HARTE EN DENKE.. TODAT ONS SELF RONDOM DIE TROON VAN DIE ALLERHOOGSTE TEN VOLLE VERSTAAN EN GOD SELF DIE AARDE VERLIG.              .......DAAR HET IETS IN DIE PSALMDIGTER SE ONTMOETING MET GOD GEBEUR. NA HIERDIE ONTMOETING HET HY NUWE PERSPEKTIEF OP DIE LEWE EN DIE SIN VAN DIE LEWE GEKRY.

DIS NIE WAT NOU MET MENSE GEBEUR WAT BELANGRIK IS NIE, MAAR WAT DIE UITEINDE GAAN WEES.  MENSE, OMSTANDIGHEDE EN JOU EIE PERSPEKTIEF KAN ILLUSIE NA WAARHEID LAAT LYK. MAAR WANNEER ’N MENS GOD ONTMOET EN ’N EWIGHEIDSPERSPEKTIEF KRY, VERANDER ALLES. DAN VAL ELKE DING OP SY PLEK—OOK JOU EIE SITUASIE.

LUISTER TOG NET WEER NA ASAF SE BELYDENIS.  EK LEES DIT IN DIE BOODSKAP SE VERTALING:  GELUKKIG HET U (HERE) MY TOE NIE ALLEEN GELOS NIE.  U HET MY NOG NOOIT ALLEEN GELOS NIE. U HOU MY HAND ELKE DAG VAS.  U SAL MY OP DIE PAD LEI WAAROP U WIL HÊ EK MOET LOOP.

LATER SAL U OOK VIR MY ’N PLEK DAAR BY U GEE.  HERE, DAAR IS NIEMAND SO BELANGRIK SOOS U IN DIE HEMEL NIE, OOK NIE HIER OP AARDE NIE.  U IS MY HELE LEWE. EK WIL NIKS ANDERS AS U HÊ NIE.

KOM ONS ONTHOU DIT DIE DAG AS TWYFEL DREIG OM ONS GELOOF TE ONDERGRAWE.  TEENSLAE, ONTMOEDIGING, DIE DUIWEL, MENSE DRA DAARTOE BY.  HOU EERDER VAS AAN DIE BELOFTES VAN ‘N  NUWE DAG WAT GOD VIR JOU HET, OOK VIR SY KERK HIER IN MARGATE.        TEENSLAE, LYDING, TELEURSTELLING,  IS DEEL VAN DIE LEWE.   MAAR ONTHOU, MOEDELOOSHEID IS U KEUSE. IEMAND HET GESE: LIFE IS ABOUT 10 % WHAT YOU MAKE IT AND ABOUT 90% HOW YOU TAKE IT”

EK LOS U MET IETS OM OOR NA TE DINK. IEMAND HET IN ‘N PUT GEVAL EN KON NIE UITKOM NIE. ‘N SUBJEKTIEWE PERSOON HET VERBYGEKOM EN GESE: EK VOEL SAAM MET JOU IN DIE PUT.  ‘N OBJEKTIEWE PERSOON HET VERBYGEKOM EN GESE: DIT IS LOGIES DAT IEMAND UITEINDELIK IN DIE PUT SOU VAL.

‘N FARISEER HET VERBYGEKOM EN GESE: NET SLEGTE MENSE VAL IN DIE PUT.  ‘N WISKUNDIGE HET BEREKEN TEEN WATTER HOEK HY GEVAL HET.  ‘N VERSLAGGEWER WOU DIE EKSKLUSIEWE REGTE OP DIE STORIE HE. ‘N FUDAMENTALIS HET GESE: JY VERDIEN DIE PUT.

‘N MUNISIPALE AMPTENAAR HET GEVRA OF HY TOESTEMMING HET OM IN DIE PUT TE WEES. ‘N OPTIMIS HET GESE: DIT KON ERGER GEWEES HET. DIE PESSIMIS HET GESE: DIE ERGSTE LE NOG VOOR.

TOE JESUS DIE PERSOON SIEN HET HY HY NIKS GESE NIE.....HY HET SY HAND GENEEM EN HOM UITHELP.    AAN DIE KRUIS HET JESUS OOK GEWORSTEL MET DIE TEENSTRYDIGHEDE VAN DIE LEWE. HY DAAL TER HELLE NEER SODAT ONS WAT GLO TEN HEMELE KAN VAAR. HY STERF MET DIE BERUSTING IN SY HART.   VADER, IN U HANDE GEE EK MY GEES OOR. EN GOD WEK HOM OP DIE DERDE DAG OP UIT DIE DOOD.

TOE WAS EK NOG ALTYD BY U HERE. U LEI MY MET U RAAD EN AAN DIE EINDE SAL U MY IN ERE BY U OPNEEM.   GOD SAL DIT OOK VIR JOU DOEN.  OP SY TYD.  JY MAG DIT MAAR GLO. AMEN   

Related Media
Related Sermons