Faithlife Sermons

Die sterk man

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 66 views
Notes
Transcript

SIMSON HET BEKENDHEID VERWERF AS DIE STERK MAN VAN DIE BYBEL. IN DIE OU DAE HET KINDERS GESTRY OOR WIE SAL WEN AS SIMSON EN TARZAN TEEN MEKAAR SPEEL? MET REKENAARSPELETJIES IS DAAR DEESDAE BAIE STERKER MANNE AS SIMSON OP DIE TONEEL.  ONS KEN ALMAL DIE VERHAAL VAN SIMSON. DIE MAN WAT DIE JONG LEEU MET DIE KAAL HANDE AANGEPAK EN EERS ‘N BYENES EN TOE ‘N SLIM RAAISEL VAN SY KARKAS GEMAAK HET. SIMSON WAS DIE MAN WAT GASA SE MASSIEWE DEUR EN DEURPOSTE UITGERUK HET EN OP DIE BERG HEBRON DAAR NABY GAAN NEERSIT HET.

HY WAS DIE MAN WAT EIEHANDIG DRIEHONDERD JAKKALSE GEVANG-DIT MOES NOGAL ‘N WERK GEWEES HET-EN HULLE TOE STERT AAN STERT, MET FAKKELS TUSSEN-IN, DIE FILISTYNE SE LANDE INGEJAAG HET. EN SIMSON WAS DIE MAN WAT MET ’n ESELKAKEBEEN OP EEN SLAG 1000 FILISTYNE DOODGESLAAN HET.  VOORWAAR ‘N STERK MAN.  SEKERLIK IEMAND WAT DESTYDS AS ROLMODEL, OF “IDOL”, AANGEHANG IS.

MAAR, MET AL SY KRAG, WAS SIMSON OOK ‘N SWAK MAN.  HY HET ‘N SWAKHEID VIR VROUE GEHAD. SOOS DIE GANGBARE TAAL SE: HY WAS ‘N “LADIES MAN”. SIMSON KON DRANK WEERSTAAN EN AS HY VANDAG GELEEF HET, SOU HY NIE GEROOK HET NIE.  HY WAS ‘N NASIREER, ‘N GEWYDE MAN. IEMAND WAT DEUR ‘N GELOFTE VIR DIE HERE AFGESONDER IS.  HY HET SEKER OOK ‘N GESONDE DIEET GEVOLG. MAAR ‘N MOOI VROU KON HY NIE WEERSTAAN NIE. DAAROM WAS ‘N VROU OOK SY ONDERGANG.

EERS WAS DAAR DIE VROU UIT TIMNA, WAT MAAR LEKKER KON NEUL. TOT SY BY HOM ‘N ANTWOORD OOR ‘N RAAISEL GEKRY HET. WAAROP HY ‘N KLOMP FILISTYNE GAAN DOODSLAAN HET OM MET HULLE KLERE SY WEDDENSKAP TE BETAAL. WANT HY HET DIE OUENS GEWED HULLE SAL NOOIT UITVIND.  TOE HY DIE VROU UIT TIMNA WOU GAAN OPEIS AS SY VROU, HET SY SKOONPA HAAR KLAAR AAN DIE STROOIJONKER GEGEE AS VROU.   HYT TE LANK GEDRAAI.

NATUURLIK WAS SIMSON KWAAD. DIS WAAR HY DIE JAKKALSE SE STERTE GEKNOOP HET. (AS JONGMENS HET JY SEKER OOK AL BELEEF DAT ‘N VERHOUDING SKEEFLOOP. DIS NIE LEKKER AS IEMAND JOU “DROP” VIR ‘N ANDER OU OF MEISIE NIE. EN DAN IS MENS KWAAD EN TELEURGESTELD. VAT DIT LIEWER NA DIE HERE TOE, OF PRAAT MET IEMAND WAT SAAM MET JOU KAN BID)..      SIMSON HET NOG VROUE IN DIE OOG GEHAD. DAAR WAS DIE MAKLIKE MEISIE  VAN GASA. EN TOE DIE BERUGTE DELILA.  DIE EEN WAT DIE KUNS VERSTAAN HET OM LIEF TE HE, TODAT DIE STERK MAN SIMSON SPANNINGLOOS IN HAAR SKOOT KON SLAAP.

IN ‘N TYD SOOS HIERDIE KAN MENS BAIE VRAE VRA OOR SIMSON. SY VERHAAL KLINK DAREM AL TE VEEL NA MODERNE “IDOLS” WAT VAN HUL TROONTJIES AFGEVAL HET. ROKJAGTERS, OF TERRORISTE, WAT HONDERDE MENSE OM DIE LEWE BRING MET EEN BOM.  TEEN DIE EINDE VAN SY LEWE TREK SIMSON NOG ‘N PAAR HONDERD MENSE DIE GRAF OOK IN. SOOS ‘N MENSLIKE MOORDMASJIEN IN EEN OF ANDER RAMBO FLIEK TREE HY OP.  HOE MOET ONS DIT VERSTAAN?

DIE BOEK RIGTERS EINDIG MET DIE OPMERKING DAT DAAR IN DIÉ TYD (WAARIN SIMSON GELEEF HET) NOG NIE ’N KONING WAS NIE, “EN ELKEEN HET GEDOEN WAT REG IS IN SY EIE OË”. HIERDIE WOORDE TOON AAN DAT DIE REDAKTEUR VAN HIERDIE VERHALE SELF GERIL HET BY DIE OORVERTEL DAARVAN. SY DOEL WAS OM 25 JAAR NADAT JERUSALEM IN 587 VC VERWOES EN DIE ROOM VAN DIE BEVOLKING NA BABEL WEGGEVOER IS, VIR DIE MENSE `N VERDUIDELIKING TE GEE WAAROM HIERDIE KATASTROFE MET GOD SE MENSE PLAASGEVIND HET. HY VERDUIDELIK DAT DIE KATASTROFE MAAR NET EEN OORSAAK HET – ISRAEL EN SY LEIERS SE ONGEHOORSAAMHEID AAN GOD.

MAAR GOD VERGEET NOOIT SY VOLK NIE. HY LAAT VAAR NOOIT DIE WERKE VAN SY HANDE NIE. DIE HERE ROEP MENSE, RIGTERS, SOOS SIMSON, OM SY VOLK IN HULLE NOOD TE RED. 

DIE HERE ROEP OOK JONG KINDERTJIES, SOOS JULLE IN DIE KERK VANDAG. (STEEK HANDE OP).  SOOS DIE JONG JOODSE DOGTERJIE VAN 2 KONINGS 5:1 WAT DIE MELAATSE NAAMAN IN DIE BYBEL, DIE PAD NA GOD GEWYS HET.   OF DIE JONGE DAWID WAT SY PA SE SKAPE OPPAS EN LATER KONING VAN ISRAEL WORD.  

DIE HERE ROEP OOK VIR JOU OM VIR JESUS TE LEEF BY JOU SKOOL OF IN JOU BUURT OF BY JOU WERK.  DAT MENSE KAN WEET: SO IS KINDERS VAN DIE HERE, MEER EN MEER SOOS JESUS.  HULLE PRAAT NIE KWAAD VAN ANDER NIE, HULLE PRAAT MET JESUS AS HULLE HULP NODIG HET. HULLE BID SAAM MET JOU AS JY SWAARKRY. HULLE IS ANDERS, WANT HULLE IS JESUS MENSE.

DIE HERE ROEP JOU OM HOM TE VOLG. MAAR, AS DIE HERE JOU ROEP, GEE HY OOK AAN JOU, SOOS SIMSON, DIE RUIMTE OM STEEDS KEUSES IN JOU LEWE TE MAAK. JY KAN KIES OM MENSE WAT JOU SEERMAAK TERUG SEER TE MAAK, OF SOOS JESUS TE MAAK. EN VIR HULLE TE BID. EN HULLE STEEDS GOED TE BEHANDEL.  JY KAN KIES OM TE LEEF SOOS JESUS WIL, OF JOU EIE HARDE KOP TE VOLG EN ALMAL UIT DIE PAD VEE. ONS IS NIE PIONNE IN GOD SE HAND NIE.

OOK SIMSON WAS NIE SO STERK AS WAT HY GEDINK HET NIE. SIMSON VERBREEK SY BELOFTES AAN GOD EN LAAT TOE DAT SY HARE AFGESNY WORD.  (LANG HARE SIMBOOL VAN KRAG) HY WORD SOOS IEMAND WAT NIE MEER AAN GOD GEWY IS NIE. EN DIE HERE HET HOM VERLAAT, SE DIE BYBEL IN DIE NUWE VERTALING. (DIE FILISTYNE STEEK SY OE UIT. ALMAL LAG VIR HOM. HY HET SEKER BAIE DOM EN MINDERWAARDIG GEVOEL.)  PARTYKEER VOEL MENS SO. AL MY MAATS  HET MOOI KLERE. EK KAN DIT NIE BEKOSTIG NIE, WANT MY OUERS KRY SWAAR.  HULLE HET MET JESUS OOK GESPOT TOE HY KRUIS TOE IS. MAAR NIE VIR ALTYD NIE.

JA, PARTYKEER GAAN DIT MET ONS MOEILIK OMDAT ONS DIE VERKEERDE BESLUITE GENEEM HET SOOS SIMSON.   OF SOOS  ISRAEL. DIE STORIE VAN DIE STERK MAN SIMSON, MOES ISRAEL ‘N LES LEER OOR HULSELF. HULLE WAS NIE SO STERK AS WAT HULLE GEDINK NIE. OOK ONS AS CHRISTENE, HET ALMAL VOETE VAN KLEI. ONS STRUIKEL ALMAL DIKWELS.

MAAR........SIMSON SE HARE HET WEER GEGROEI. DIE HARE WAT WEER GROEI, MOES VIR DIE ISRAELIETE, IN BALLINGSKAP,  WAT HIERDIE STORIE HOOR, OOK `N SPRANKIE HOOP GEBRING HET. SAAM MET DIE HARE WAT WEER GROEI KEER SIMSON SE KRAG TERUG.  DIE BRON VAN SY KRAG, GOD HET HOM NIE VERLAAT NIE.

NET SO BRING DIT VIR ONS, DIE NUWE LESERS, HOOP. DAT OOK ONS WAT IN SEKERE OPSIGTE SOOS SIMSON TRAGIESE HELDE IS, MAG WEET DAT GOD, NADAT ONS GEVAL HET EN VERNEDER IS, ONS WEER OPTEL, RED EN HEELMAAK – SO SEKER AS WAT ELKE HAAR OP ONS KOP GETEL IS.  

 

ONGELUKKIG LEER ONS ONS LESSE DIKWELS SOOS SIMSON EN SOOS ISRAEL OP DIE HARDE MANIER. SIMSON BOENDER VOORT MET SY KRAG EN VIRILITEIT ASOF HY GOD NIE NODIG HET NIE. NET TWEE KEER ONS HOM HOOR BID: IN 15:18 NA HY 1 000 FILISTYNE MET DIE KAKEBEEN VAN `N DONKIE GESLAAN HET EN WOU STERF VAN DORS; DAN WEER AS HY AS `N NAR DIE HALFDRONK, FEESVIERENDE FILISTYNE MOET VERMAAK, IN DIE TEMPEL VAN DAGON.

DAN BID HY SY SELFMOORDGEBED. OOK NIE TOT EER VAN GOD NIE, MAAR SODAT HY DIE VERLIES VAN SY OË KAN WREEK. MAAR GOD HOOR DIE GEBED. MISKIEN WAS DIT `N MEER UITGEBREIDE GEBED SOOS DIE EEN IN PSALM 123: “EK SIEN NA U OP ...   SOOS DIE OË VAN `N SLAAF GERIG IS ... ONTFERM U OOR ONS, HERE ... ONS HET MEER AS GENOEG VERAGTING GEHAD.” EN DAN STERF DIE AFGODSDIENAARS SAAM MET SIMSON IN DIE TEMPEL.

DIT WAS JUIS IN SIMSON SE SWAKSTE UUR DAT HY DIE STERKSTE WAS. IN SY SWAKSTE UUR, TROON GOD SE GENADE UIT. JA, JUIS IN ONS SWAKHEID SIEN EN BELEEF ONS GOD SE KRAG.  TEN SPYTE VAN ONS VERKEERDE OPTREDE, KAN ONS ONS STEEDS TOT GOD RIG IN GEBED.  HY HOOR AL IS ONS ONTROU. AL IS ONS ONTROU, HY BLY GETROU. ...........................................(EN RAAI WAT? SIMSON, DIE MAN MET VOETE VAN KLEI KOM IN GOD SE HELDEGALERY VAN GELOWIGES IN HEBREERS 11. WANT GOD LOS NOOIT SY KINDERS SE HAND NIE.)

GOD MOES ISRAEL OOK EERS LEER OM DEUR DIE VERNEDERENDE PAD VAN DIE BALLINGSKAP, OM OP TE KYK NA HOM. OM AF TE SIEN VAN HULLE EIE TROTS EN HOOGMOED EN OM HOM VOLLEDIG TE VERTROU. SOOS SIMSON EN ISRAEL IS ONS OË DIKWELS BOT TOE. MOET ONS DEUR GOD HERINNER WORD DAT JESUS WAT OOK GEBLINDDOEK EN DEUR PILATUS SE SOLDATE GESPOT IS, ONS ENIGSTE HELD EN REDDER IS. HY WAT MET SY LAASTE ASEM NIE GEBID HET OM WRAAK NIE, MAAR EERDER: “VADER VERGEEF HULLE, WANT HULLE WEET NIE WAT HULLE DOEN NIE.”  

JESUS HET GEBID DAT GOD SE WIL MOET GESKIED. DAT DIE WAT HOM VLOEKEND VERWERP HET, NOG ‘N KANS GEGEE MOET WORD, OMDAT HULLE NIE WEET WAT HULLE DOEN NIE. JESUS, DIE EEN WAT ENDUIT ALLES SOU DOEN WAT DIE VADER VAN HOM GEVRA HET, TODAT HY KON SE: DIS NOU VOLBRING. JESUS HET MET SY DOOD SY VOLK VERLOS, MAAR ANDERS AS SIMSON, NIEMAND SAAM LAAT STERF NIE.   GOD GEE DROOGMAKERS WEER ‘N KANS. OOK VIR JOU EN MY. EN VIR SIMSON, DIE MAN MET DIE BAIE LIEFDES.   AMEN 

Related Media
Related Sermons