Faithlife Sermons

Bucharesti Metro Project RO

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Cuprinsul

 

 

Pagina 2

 

Introducere la Plan

 

 

Paginile 3 la 13

 

Planul de Fondare A Bisericilor în zone metropolitane

Paginile 14 la 16

Baza spirituală pentru acest plan

Perioadele de timp pentru stabilirea Bisericilor

 

Perioada de timp indică cum pot fi folosite resursele existente pentru stabilirea bisericilor acolo unde nu

există biserici Advente.

Perioada de timp indică cum pot fi folosite resursele existente pentru stabilirea bisericilor acolo unde deja există una sau mai multe biserici Advente.

Dragul Meu Lucrător În Via Lui Hristos,

Planul, care este ilustrat în aceast raport, a fost creat cu scopul fondării de noi  biserici în oraşe mari într-un mod rapid printr-un plan ce coodonează literatură de evanghelizare, lucrători biblici, şi cruciade de evanghelizare.

Planul a fost creat iniţial cu scopul fondării de noi biserici acolo unde biserici Advente nu existau. În oraşele acolo unde deja sunt una sau mai multe biserici Advente în existenţă, planul poate fi modificat  pentru a include membrii bisericii ca resurse.

        Acesta este prezenat ca bază de discuţie. În timp ce aceste concepte sînt luate în consideraţie cu rugăciune, în timp ce cerem călăuzirea lui Dumnezeu, Duhul Său Cel Sfînt ne v-a lumina cu unele modificări sau probabil cu un complet nou plan.

Am speranţa cea mai mare că Domnul ne v-a ajuta să stabilim mult mai multe biserici acolo unde acum sunt numai cîteva sau niciuna. Simplu, noi nu avem destul de multe biserici răspîndite pretutindeni spre a atinge în mod efectiv milioanele de suflete nemîntuite.

        Fie ca Duhul Sfînt să vă călăuzească în timp ce veţi citi aceast raport.

Fratele dumneavoastră in Hristos,

Pastor Wes McDonald

Harta de mai sus indică o parte a oraşului Bucureşti, România. Bucureştiul este un mare oraş European cu o populaţie de aproape 3 milioane de locuitori. Din nefericire sunt mai putin de 20 de biserici Advente în acest foarte mare oraş. Acest plan are ca bază împărţirea pe zone folosind o combinaţie între colportaj, lucrători Biblici, şi cruciade de evanghelizare pentru ajungerea ţelului de a avea mai multe biserici A.Z.Ş. distribuite pe toată suprafaţa oraşului. Pentru înfiinţarea a şase biserici în fiecare an, este sugerat a avea disponibili 2 (doi) evanghelişti. Fiecare evanghelist trebuie să aibă 3 (trei) grupe de lucrători Biblici  sau persoane laice bine instruite în acest fel de lucrare. Apoi, fiecare evanghelist v-a folosi o grupă de colpoptori, sau ambii evanghelişti vor folosi aceeaşi grupă de colportori.

 

   

 Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

6-B

 | | 5-B |

 | | 4-B |

 | | 3-B |

 | | 2-B |

 | | 1-B |

 | | 6-A |

 | | 5-A |

 | | 4-A |

 | | 3-A |

 | | 2-A |

 | | 1-A |

           

Primul pas este divizarea oraşilui în două jumătăţi şi încredinţarea fiecărui evanghelist a unei jumătăţi de oraş. Apoi, fiecare jumătate v-a fi redivizată în şase zone, unde vor fi conduse şase cruciade pe parcursul unui an de zile. Vor avea loc un total de douăsprezece cruciade în ambele jumătăţi. Oraşul poate fi mai mult subdivizat pe zone şi mai mici pentru acomodarea  mai multor evanghelişti şi subsecvent a mai multor cruciade.

Primul plan poate fi adaptat potrivit resurselor valabile atît de personal, cît şi bugetar.

 

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei. 

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | August şi Septembrie 2001 |

 | | August şi Septembrie 2001 |

 | | 5-A |

 | | 6-A |

 | | 5-B |

 | | 6-B |

 | | 3-B |

 | | 4-B |

 | | 3-A |

 | | 4-A |

 | | 2-B |

 | | 1-B |

 | | 2-A |

 | | 1-A |

           

În pasul următor vor fi introduşi colportorii în zonele 1-A şi 1-B mai înainte cu 5 (cinci) luni (aproximativ) de începerea cruciadelor în zonele respective, şi ei vor lucra în aceste zone în jur de 8 (opt) săptămîni . Pe lîngă vînzarea cărţilor, colportorii vor obţine şi numele persoanelor interesate în studii biblice. Apoi, colportorii se vor muta în zonele 2-A şi 2-B ş.a.m.departe, întodeauna cu aproape 5 luni înainte de cruciadele ce se vor ţine în fiecare zonă a oraşului nostru Bucureşti. Alte feluri de lucrări de pregătire pot începe în acest timp sau cu mult mai înainte.

 

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Grupa de lucrătoriBiblici #1-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #1-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile. |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Octombrie 2001 pînă în Martie 2002 |

 | | Octombrie 2001 pînă în Martie 2002 |

 | | Octombrie şi Noembrie 2001 |

 | | Octombrie şi Noembrie 2001 |

 | | 1B |

 | | 6-B |

 | | 5-B |

 | | 6-A |

 | | 5-A |

 | | 3-A |

 | | 4-A |

 | | 3-B |

 | | 4-B |

 | | 2-B |

 | | 1-A |

 | | 2-A |

           

În timp ce colportorii  se vor muta din zonele 1-A şi 1-B în zonele 2-A şi 2-B, lucrătorii biblici şi pastorii vor veni în urma lor în zonele 1-A şi 1-B cu 12 săptămîni înainte de începerea cruciadelor. Lucrul Biblic este început deja şi continuă pentru un total de 6 luni. Aceasta v-a permite lucrătorilor Biblici a continua să lucreze cu cei interesaţi în studii biblice pe toată perioada cît v-a ţine cruciada şi de asemenea v-a asista prin vizite a noilor interesaţi pe toată perioada cruciadei. Lucrătorii biblici vor continua pentru 8 săptămîni după terminarea cruciadei pentru a ajuta pastorul noii biserici, a întări pe noii convertiţi în credinţă şi a ajuta la luarea mai multor decizii din partea celor zăbavnici în luarea deciziilor. Grupele de lucrători biblici 1A şi 1B din zonele 1-A şi 1-B se vor muta apoi în zonele 4-A şi 4-B pentru a începe din nou procesul de lucru.

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Grupa de lucrătoriBiblici #2-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile. 

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #2-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Decembrie 2001 şi Ianuarie 2002 |

 | | Decembrie 2001 şi Ianuarie 2002 |

 | | Decembrie pînă în Mai 2002  |

 | | Decembrie pînă în Mai 2002 |

 | | 4 Ianuarie la 16 Februarie  2002  |

 | | 4 Ianuarie la 16 Februarie  2002 |

 | | 6-B |

 | | 5-B |

 | | 6-A |

 | | 5-A |

 | | 3-A |

 | | 4-A |

 | | 3-B |

 | | 4-B |

 | | 2-B |

 | | 1-B |

 | | 2-A |

 | | 1-A |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

           

După 12 săptămîni de lucru Biblic în fiecare zonă, vor începe cruciadele şi vor dura aproape 6 săptămîni. Lucrătorii biblici împreună cu pastorul fiecărei noi biserici înfiinţate vor lucra cu evanghelistul pe toată perioada cruciadei pentru a ajuta cu vizite, luarea se decizii, şi pregătirea pentru botez. După terminarea cruciadei de Evanghelizare, lucrătorii Biblicivor ajuta pe pastor pentru încă 8 săptămîni pentru a întări şi înrădăcina pe noii membri şi a-i  învăţa lucrurile de bază în a fi martori pentru ca ei să fie plasaţi  imediat în serviciu pentru prietenii şi rudele lor. La acest punct, lucrul Biblic de către echipele 2A şi 2B în zonele 2-A şi 2-B, cît şi lucrul colportorilor din zinele 3-A şi3-B este deja bine progresat pentru a pregăti pentru mai multe cruciade de Evanghelizare.

Evangelist “A”                               Evangelist “B”

De la 1 Martie pînă la Aprilie 2002  

 | | De la 1 Martie pînă la Aprilie 2002 |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Februarie şi Martie 2002 |

 | | Februarie şi Martie 2002 |

 | | Februarie pînă în Iulie 2002 |

 | | Februarie pînă în Iulie 2002 |

 | | 5-A |

 | | 6-A |

 | | 5-B |

 | | 6-B |

 | | 3-A |

 | | 4-A |

 | | 3-B |

 | | 4-B |

 | | 2-B |

 | | 2-A |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #3-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #3-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

           

Lucrătorii Biblici vor continua în zonele lor 1-A şi 1-B pentru încă 8 săptămîni, în timp ce noile cruciade încep în  zonele 2-A şi 2-B. În acest timp grupele de lucrători Biblici 3A şi 3B din zonele 3-A şi 3-B împreună cu colportorii din zonele 4-A şi 4-B au pregătit deja terenul pentru noi cruciade. Persoanele ce nu au luat decizii în timpul cruciadelor anterioare pot rerparticipa la noile cruciade, deoarece noile cruciade  nu sunt plasate prea departe din punct de vedere geografic. Acest lucru este folositor în special persoanelor ce nu au putut participa la toate întrunirile din timpul unei cruciade anterioare datorită vreunui conflict personal cu programul.

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

De la 26 Aprilie pînă la 8 Iunie 2002 

 | | De la 26 Aprilie pînă la 8 Iunie 2002  |

 | | Din Aprilie pînă Septembrie (inclusiv)  2002  |

 | | Din Aprilie pînă Septembrie (inclusiv)  2002 |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #1-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #1-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Aprilie şi Mai 2002 |

 | | Aprilie şi Mai 2002 |

 | | Biserica |

 | | !! Biserica

|

 | | 5-B |

 | | 6-B |

 | | 6-A |

 | | 5-A |

 | | 4-B |

 | | 3-B |

 | | 4-A |

 | | 3-A |

După terminarea lucrului în zonele 1-A şi 1-B, grupele lucrătorilor Biblici se vor muta în zonele 4-A şi 4-B pentru începerea lucrului în zonele respective. Folosind acest plan de lucru poate fi probabil foarte posibil a înfiinţa o nouă biserică la fiecare două cruciade conduse în acest fel. Fiecare nouă congregaţie va avea beneficiul asistenţei lucrătorilor Biblici pentru a perioadă de 8 săptămîni la sfîrşitul fiecărei cruciade pentru a-I ajuta pe noii credincioşi să crească în credinţă, a-I înrădacina şi întări pentru a deveni şi ei la rîndul lor martori pentru alţii. Pe de altă parte oamenii vor avea o uşoară şi imediată oportunitate a putea participa la o a doua cruciadă, şi totodată a aduce cu ei prieteni. Acest lucru î-i va face în stare să împărtăşească credinţa lor cu alţii.

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Grupa de lucrătoriBiblici #2-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile. 

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #2-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | Vînzîri de cărţi şi interese în studiul Biblic obţinute cu 5 luni aproximativ înainte de începerea cruciadei.  |

 | | 4-A |

 | | Iunie şi Iulie  2002  |

 | | Iunie şi Iulie  2002 |

 | | Iunie pînă în Noembrie 2002 |

 | | Iunie pînă în Noembrie 2002 |

 | | 5 Iulie la August 17 2002  |

 | | 5 Iulie la August 17 2002  |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | 6-B |

 | | 5-B |

 | | 6-A |

 | | 5-A |

 | | 4-B |

           

Fiecare Evanghelist are 3 grupe de lucrători Biblici.

Grupa 1A lucrează în zonele 1-A şi 4-A. Grupa 1B lucrează în zonele 1-B şi 4-B.

Grupa 2A lucrează în zonele 2-A şi 5-A. Grupa 2B lucrează în zonele 2-B şi 5-B.

Grupa 3A lucrează în zonele 3-A şi 6-A. Grupa 3B lucrează în zonele 3-B şi 6-B.

 

 

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Cruciada va ţine 6 săptămîni.

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | 5-A |

 | | August pînă în  Ianuarie 2002 |

 | | August pînă în  Ianuarie 2002 |

 | | 30 August la 12 October 2002  |

 | | 30 August la 12 October 2002  |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | 6-B |

 | | 5-B |

 | | 6-A |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #3-B începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

 | | Grupa de lucrătoriBiblici #3-A începecu 12 săptămîniînainte de cruciadăşi continuă pentruun total de 6 luni de zile.  |

Se va înfiinţa cel puţin o Biserică la două cruciade. Este posibil să se înfiinţeze o nouă Biserică după fiecare cruciadă pentru un total de 12 Biserici noi în decursul unui an într-un oraş mare. Noii absolvenţi ai Institutului pot fi ataşaţi pastorilor cu experienţă în zonele învecinate. Ei pot lucra 2 cîte 2 aşa precum Biblia şi Elen White ne învaţă. Aceştia pot instrui noile Biserici să funcţioneze într-o formă puternică şi o mai puţină dependenţă de pastor aşa cum sunt Bisericile acum în existenţă. Aceste Biserici noi vor fi orientate mult mai mult din punct de vedere evanghelistic, şi au nevoie de mai puţin ajutor pastoral decît au acum Bisericile curente.

           

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Cruciada va ţine 6 săptămîni.

 | | Cruciada va ţine 6 săptămîni. |

 | | 1 Noember la 14 Decembrie 2002 |

 | | 1 Noember la 14 Decembrie 2002  |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | 6-A |

 | | 6-B |

           

Aceste eforturi pot fi enorm sporite prin folosirea darurilor membrilor bisericilor existente, a staţiei de Radio Vocea Speranţei, a studenţilor Liceului Adventist, şi a studenţilor seminarişti ai Institutului Teologic. Acest lucru poate fi un program de şcoală de cîmp de lucru perpetual pentru studenţii seminarului.Acesta va furniza instruirea practică atît în cîmpul de Evanghelizare cît şi în înfiinţarea de noi Biserici. Odată ce aria oraşului Bucureşti a fost acoperită în întregime, şi alte oraşe mari pot fi acoperite tot aşa de bine sau poate în acelaşi timp depinzînd de resursele disponibile. Oraşe mai mici pot de asemenea fi lucrate după acest model cu unele modificări la plan.

Evanghelistul „A”                      Evanghelistul „B”

Biserica

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

 | | Biserica |

           

Odată cu înfiinţarea de noi biserici într-un oraş, pare a fi un lucru bun în a se ţine o altă serie de cruciade de Evanghelizare în timp de aproape un an în acleaşi zone. Aceasta va da posibilitatea noilor convertiţi a deveni ei înşişi lucrători Biblici, şi creşte spiritual prin evanghelizarea propriilor lor prieteni şi membrii ai familiei şi aducerea acestora la o cruciadă de evanghelizare. Posibilităşile sunt nesfîrşite. Atît oraşe mari cît şi cele mici pot fi lucrate folosind acest plan. Biserici deja existente pot creşte în număr sau pot începe altele noi.

 

 

Baza spirituală pentru acest plan

      ,,După aceea Domnul a mai rînduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i -a

trimes doi cîte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile,

pe unde avea să treacă El. Şi le -a zis: ,,Mare este secerişul, dar puţini

sînt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la

secerişul Său." (Luca 10,1-2)

     Isus a trimes pe ucenici doi cîte doi să prelucreze zonele unde El

urma să susţină sesiunile de seceriş. Aceasta se colerează cu campa-

niile moderne de azi. În acest plan colpoltorii şi lucrătorii biblici sînt

folosiţi înaintea unei cruciade evanghelistice. În zonele unde există

biserici deja, membrii bisericii pot fi utilizaţi în diferite tipuri de lu-

crare.

     Aducerea unui pastor care va păstori noua turmă în acelaşi timp

cînd lucrătorii biblici încep sau cel puţin cînd evanghelizarea începe,

este deasemenea în armonie cu sfatul Mîntuitorului de a lucra doi

cîte doi. Înţelepciunea combinată a mai mult de un lucrător în înce-

perea unei biserici este foarte importantă.  ,,Lucrătorii ar trebui să

meargă doi cîte doi, ca să se poată ruga şi consulta împreună.

Niciodată n-ar trebui trimişi de unul singur." (Medical Ministry,249)

,,Şi lucrătorii trebuie să meargă 2 cîte 2. Acesta este planul Domnu-

lui."(Manuscript Releases, vol. 11, pag. 355).

,,Sînt instruită să spun că acolo unde se face un efort de a intra cu

evanghelia într-o nouă zonă, n-ar trebui să fie mai puţin de doi vorbi-

tori ce să lucreze împreună în lucrare. Cînd Hristos Şi-a trimis ucenici

în turul misionar, El I-a trimis doi cîte doi. Acesta este planul Dom-

nului." (Manuscript Releases, vol. 15,  p.59)

          Lucrînd într-un oraş mare zonă după zonă, secvenţial, un alt

beneficiu se obţine, despre care Dumnezeu ne-a instruit prin Ellen

White, şi acesta este efectul celei de-a doua evanghelizări. Fiecare

cruciadă succesivă este o consolidare pentru cea care a fost înainte.

Evangheliştii se pot muta de la o jumătate a oraşului la cealaltă,

şi urmîndu-se unul pe altul ascultătorii vor avea beneficiul auzirii

aceluiaşi masaj prezentat într-un fel diferit.

         

,,A Doua Serie de Întîlniri. - - Cînd argumentele pentru adevă-

rul prezent sînt prezentate pentru prima dată, e dificil de a întări

punctele în minte. Şi deşi pentru unii e suficient să decidă, totuşi e

nevoie să se meargă peste acelaşi teren încă odată, dîndu-se un alt

curs de prelegeri.  Letter 60, 1886.

,,Fixarea Distinctă a Adevărului. - - După primele eforturi

făcute într-un anumit loc printr-un curs de prelegeri, există o mai

mare nevoie pentru un al doilea curs decît pentru primul. Adevărul

este nou, de început, şi oamenii au nevoie de o a doua prezentare,

pentru clarificarea şi fixarea ideilor în minte. Letter 48, 1886."

(Evangelism, p. 334)

,,Planuri Atente Pentru Seriile Ce Urmează. - - Se poate lua

sfatul de schimbare a locului de întîlnire şi o nouă congregaţiune,

dar oridecîte ori faci un al doilea efort, fă-l aşa de perfect ca şi cum

primul efort n-ar fi fost făcut. Fie ca orice talent să fie pus la schim-

bător. Fiecare să-şi facă partea cel mai bine, acţionînd cu energie în

lucrul şi serviciul Domnului." (Evangelism, p. 335)

          ,,Clădind Pe Interesul Creat. - - Lucrătorii care vin după ce un

interes a fost creat, pot avea chiar abilitate mai mică decît acei care

au început lucrarea; dar dacă sînt oameni umiliţi ai lui Dumnezeu,

ei pot prezenta adevărul în aşa fel ca să trezească şi să impresioneze

inimile acelora care n-au fost atinşi.  Domnul descoperă adevărul la

diferite minţi în diferite feluri, aşa că printr-o prezentare anumite

puncte ale adevărului sînt făcute mai clare decît prin prezentarea

altei persoane, şi pentru acest motiv Domnul nu permite unui singur

om să lucreze cu minţile oamenilor . . . .

Un om poate duce partea sa de lucru pînă la un punct, apoi

Domnul trimite pe un altul să facă o altă parte pe care primul n-a

simţit-o necesară, dar e esenţial ca lucrarea să fie făcută. De aceea

nici unul să nu simtă că e responsabilitatea lui să înceapă şi să termine lucrarea singur. Dacă e posibil ca EL să aibă şi alte daruri în alţi

lucrători care lucrează pentru convertirea sufletelor, să-L lăsăm bucu-

ros să coopereze cu ei. - - Manuscript 21, 1894." (Evangelism, 336-37)

După fiecare cruciadă încheiată, evanghelistul va începe pregă-

tirea pentru următoarea, unde un alt pastor şi echipă de lucrători

biblici au lucrat deja. Dar prima echipă de lucrători biblici stă cu pas-

torul noii grupe de credincioşi create pentru încă 8 săptămîni.

Aceasta va asista pastorul în alipirea de cei cu interes întîrziat şi

înrădăcinarea noilor convertiţi în credinţă. Apoi pastorul lucrează

singur învăţînd pe noii credincioşi cum să mărturisească potrivit mo-

delului bisericii Nou Testamentale. Aceasta e cum ar fi Pavel mer-

gînd la oraşul vecin, dar lăsînd pe Timotei în urmă pentru o perioadă de timp instruind ferm noile biserici. Deoarece evangheliştii sînt încăîn acelaşi oraş, ei pot uşor menţine contacte periodice cu grupurile

nou formate prin predicare din cînd în cînd, între evanghelizări, tot

aşa cum Pavel ar face cînd ar vizita noile biserici pe care le-a stabilit.

Vezi:  Selected Messages, vol. 1, p. 111.

Vezi:  Christ's Object Lessons, p. 146.

Related Media
Related Sermons