Faithlife Sermons

de 7 werken van barmhartigheid

Lijdenstijd 2021  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views

deel 1

Notes
Transcript

Hang naar gerechtigheid

Er is veel te doen over rechtspraak. Snelrecht rondom de avondklokrellen, Baudet die dingen roept over de legitimiteit van het Neurenberg proces, rechtzaak van viruswaarheid over de avondklok en de verdere soap. De discussies laten zien dat we een ingebouwde hang naar zuivere rechtspraak hebben, we verlangen gerechtigheid. Dat is een God gegeven verlangen. Een God gegeven verlangen dat onrecht bestraft wordt en dat wat scheef is weer rechtgezet wordt. Menselijke inspanningen op dat gebied zijn goed maar altijd discutabel, Jezus is degene die als ultieme rechter het laatste oordeel zal uitspreken en dat zal zuiver en rechtvaardig zijn. Een glimp daarvan vingen we op in Matteüs 25.
We lazen een klein stukje uit een lange redevoering van Jezus, uitgesproken slechts een paar dagen voor Zijn lijden en sterven. Een lange redevoering die begint in Hoofdstuk 24 waarin Hij de leerlingen voorbereid op Zijn vertrek en Wederkomst.

De hoofdlijn

Om onze tekst goed te kunnen begrijpen kijken we even kort naar de hoofdlijn van het onderwijs van Jezus in deze hoofdstukken. Wat leert Jezus over Zijn komst?
1 Het duurt lang voordat Hij komt. diverse verhalen, telkens weer duurt het lang voor de heer, de bruidegom komt.
2 Vele geruchten. Voorspellingen en dergelijke. Onzin om het exact te berekenen. Wel waakzaamheid geboden!
3 Zijn komst zal onverwacht zijn. Als in de dagen van Noach. Mensen leven hun leven en ineens is daar de vloed die hen wegvaagt. Zo zal het zijn zegt Jezus. Mensen eten,drinken, doen hun dagelijkse dingen en ineens is daar de Wederkomst.
4 Hij komt om te oordelen. Wie zijn de schapen en de bokken? vs. 40: het gaat om wat er gedaan is voor de gelovigen. Hier gaat het over het oordeel over de volken. Er is een groep die niet geoordeeld wordt: de geringste broeders: de discipelen van Jezus, de gelovigen. Zij vormen de maatstaf van het oordeel: hoe heeft men de gelovigen behandeld? Jezus vereenzelfvigd zich met de kerk. De reactie op de kerk is bepalend voor de scheiding in schapen en bokken.
Gerustellende gedachte? Ik ga naar de kerk en wordt dus niet geoordeeld? Hoofdstukken maken ook duidelijk dat het oordeel van Jezus verrassend is voor vele: wanneer hebben wij? Denk in deze ook aan de tekst in
Matteüs 7:22–23 NBV
Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
In de dingen die de Heer Jezus verteld in deze redevoering wordt ook duidelijk wat HIj verwacht van Zijn discipelen. Hij noemt een aantal kenmerken van Zijn leerlingen:

Een leerling van Jezus kijkt uit naar Zijn komst.

H24:32 heeft oog voor de tekenen en kijkt uit naar de ontmoeting met Jezus.

Een leerling van Jezus is trouw bezig met de dingen van zijn Heer.

H24-45-51 dienstbaar en betrouwbaar tegenover lui en slecht. Als je wist dat Jezus volgende week zou komen, wat zou je dan nu nog anders willen doen in je leven? Onbetrouwbare dienaar = huichelaar = iemand die ene zegt en het andere doet. Leef en handel in het licht van Jezus

Een leerling van Jezus houdt het vuur brandend.

H25 wijze en dwaze meisjes. Allemaal een uitnodiging op zak maar 5 staan uiteindelijk toch voor een dichte deur. Waarom: slechte voorbereiding. Ze hadden niet genoeg olie om het vuur brandend te houden.

Een leerling van Jezus zet zijn gaven en talenten in.

Een leerling van Jezus deelt barmhartigheid uit.

mooi en bekend verhaal van schapen en bokken. Basis van een bekend schilderij van schilder Cornelis Buys gemaakt in 1504. Het beeld de 6 werken uit die Jezus benoemd in Matteüs 25. In 1207 is er door de kerk, om het heilige getal 7 vol te maken nog het begraven van de doden aan toegevoegd. Jezus vereenzelfigd zich met de hongerigen, dorstigen, de naakten, de vluchtelingen, de gevangenen en de zieken en zegt dat datgene wat aan hen gedaan is ten diepste aan Hem gedaan is.
In de tekst gaat het om Zijn leerlingen maar voor ons als Zijn leerlingen betekenen deze werken ook zaken die tot ons leven mogen behoren. Geloven heeft een diepe sociale dimensie. Het gaat om liefde voor God en vanuit die liefde ook een liefde voor de naaste. De naaste binnen de Gemeente maar ook de andere mens, gelovig of niet gelovig, vriend of vijand. Durf jij jezelf te laten raken door de nood van een ander en wil jij, zoals Christus onze nood binnen stapt en redding biedt, de nood van de ander binnen stappen en redding geven?
Geloven is niet alleen een horen maar ook handelen naar je belijdenis. We worden gered uit geloof niet uit onze werken maar geloof zonder werken is een dood geloof. We zijn geroepen om Gods liefde uit te delen zoals Christus ons Gods genade en liefde schenkt.
Lange lockdown: moeite, zorg, uitzichtsloos. Wij mogen hoop uitdelen. Komende weken aan de hand van deze werken van Barmhartigheid.
Uitdaging van de week: hongerigen voeden en dorstigen te drinken geven.
Soep op de stoep: Kijk in je buurt/straat. Wie zie je die alleen is of kwetsbaar is? Maak een mooie pan soep, doe het in een emmertje of bakje, ga naar die persoon die op je hart is, bel aan en zet de soep op de stoep als een bemoediging en teken van verbondenheid.
Samen Gods liefde uitdelen en zichtbaar maken in Vroomshoop!
Related Media
Related Sermons