Faithlife Sermons

När världen slits itu, hur skall den då bli hel?

Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  16:04
0 ratings
· 18 views
Files
Notes
Transcript

Valet i USA visar med all önskvärd tydlighet att ett land kan slitas itu genom att olika grupper har konkurerande visioner av hur den goda framtiden ser ut och därför kan gå mycket långt för att den person som står för det man anser det rätta skall vinna. Den ömsesidiga demoniseringen av varandra gick så långt att att en oro för innbördetskrig började gro. En oro för vad den andra sidan skulle göra om den förlorade växte sig allt starkare.

Vi har så olika uppfattningar vad som är den goda och rätta världen och därför upplever vi varandras olika visoner som ett hot mot vår egen existens. Om den förlorande 49% ser den vinnande 51%´s vision som outhärdlig och dessutom tror att valet är lillegetimt, då börjar vi närma oss bristningsgränsen för vad en demokrati kan klara av.

Biden sade i sitt segertal. Nu har tiden kommit för läkedom. Jag vill vara en president för hela folket. Men hur är detta möjligt när han sade under valrörelsen att Trump var en rasistisk clown? Hur skall världen bli hel när vi lever med så olika visioner om vad som är den goda framtiden? Detta handlar dagens text om.

Vårt hemmland är himlen

Paulus säger att vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi på den som skall rädda oss. När vi hör ordet hemland tänker vi. Det är dit vi skall få åka och vara för alltid. Himlen är det slutgilitiga hemmet. Om det är, vad Paulus menar varför skriver därifrån… Det låter som att Jesus skall komma därifrån och hit inte först och främst, inte att vi skall åka härifrån och dit. Men varför skriver han hemland?

Romerskt medborgarskap och Syftet med Romerskt medborgaskap

Paulus skriver till personer som bor i den Romerska kollonin Fillippi i nuvarande Grekland. I de områdem som Rom hade erövrat fanns det romerska kollonier. De upprättades bland annat för att det inte fanns plats för alla romare i Rom och var det en sak man inte vill ha, var det pensionerade romerska soldater nära Rom, för de var oftast mer lojala med sin befälhavare än Kejsaren. Rsiken för statskupp låg hela tiden och lurade. Därför gav man dessa soldater jord i olika kollonier runt medelhavet. Dessa små kollinier blev små kopior av Rom med romersk rättsordning, med romersk kultur och välstånd. Så att alla som såg de blomstrande livet skulle tänka. Aha, det är detta liv vi erbjuds om vi böjer oss för Rom. Kollonierna var en levande reklam för Rom så att Roms inflytande spreds över imperiet. Att ha Rom som hemland, eller medborgarskap, vilket är en bättre överstättning, betydde raka motsatsen mot vad vi tänker. Inte en plats att åka till utan en plats från vilken jag får min inspriation för att leva hela mitt liv.

Vad Paulus säger är att Himlens rike har kommit, brutit in i världen, genom Jesus Kristus, men världen är ännu inte lagd under Kung Jesus helt och fullt. Men själva syftet med församlingen är hon skall vara himmelrikets kolloni så att himlens rike, dess kultur, dessa doft, dess sätt att vara människa, dess lag, skall sprida sig i världen. Så att människor ser ett liv de längtar efter att leva, och vara en del av.

Därifrån väntar vi

Detta himlens utbredande på jorden är så hoppfullt för det sker med Jesu återkomst i sikte. Det kan se ut som att både vår värld och våra liv slits i tu. Som att de onda makterna som sliter isär och polariserar våra gemenskaper har den största makten. Men vårt spridande av himlens rike är så meningsfull därför att han skall komma tillbaka och lägga allt under sig. Vad händer då?

Konflikt Räddning och förvandling

Det står att han skall rädda oss. Denna räddning består i att han skall förvandla våra kroppar så att den blir lik den förvandlade kropp som Jesus fick när han uppstod från de döda.

Vad betyder det? När Paulus talar om kroppens förvandling menar han, vad kroppen drivs av. Vilket bränsle den går på. Vilka drivkafter som finns i kroppen.

Det är genom kroppen som vi gör det onda eller goda. Det är genom kroppen som vi lägger röstsedeln för den ena eller den andra presidenten.

I våra kroppar finns vår vilja, vår vision av det goda, vår längtan, våra begär, vårt förstånd. Sedan gör vår kropp gör vi besltar oss för att den skall göra.

Men… det är också så att konflikten finns inte bara mellan olika människor som drömmer om olik samhällen. Det finns också konflikter inom oss. Jag vet vad som är det rätta och goda men jag gör det inte. För ett banalt exempel. Jag vet att jag inte borde småäta på kvällen men min kropp säger, trösta dig med lite chocklad. Då kommer du känna dig lite bättre. Du vet att du inte borde ge igen genom att tala illa om den du blivit sårad av, men det är som om det finns ett fysiskt tryck inom dig att få din belackare att se dålig ut i andras ägon. Eller för att ta ett närliggande exempel för en småbarns pappa. Du vet att du borde ha mer tålamod men allt som oftas arbetas det upp ett inre tryck så att du inte kan annat än att skrika även om du vet att du inte borde.

Det finns så att säga en strid mellan för och mot Trump inom oss. Inte föränn den dag då detta krig inte längre finns är vi helt och hållet fria och lever i frid. Vi kan vinna många slag men vi kan aldrig utplåna den andra sidan som så lätt tar över om vi inte håller stånd. Ingen har uttryckt det bättre än Paulus då han skriver.

Bibel 2000 Lagen på gott och ont

15Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Bibel 2000 Lagen på gott och ont

Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Bibel 2000 Lagen på gott och ont

24Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?

Vem skall lösa mig från denna inre konflikt? Vem skall befria världen från att slitas sönder genom rivaliserande viljor och visoner av vad som är den goda framtiden? Vem kan göra det när det finns en strid inom oss som vi inte kan vinna?

Han har kraft att lägga allt under sig

Kristus skall rädda oss, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Tjänandets makt

Hur sker detta? Hur ser Jesu makt ut med vilken han lägger allt under sig? Det som Paulus framför allt tänker på här är vad han skrev i kapitlet innan om Jesus.

Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Den kraft med vilken Jesus har makt att lägga allt under sig, både våra inre konflikter och mellan människor är tjänandets makt. Som avstår från allt, från alla privilegier, också det största, jämnlikheten med Gud. För att bli själva epicentret för hela världens själviskhet, egoism, hat, strider, förakt, baktaleri, avundsjuka, missunsamhet, rivalitet, frosseri på andras bekostnad, skenhelighet, okontrollerad vrede, lögner. Han låter sig bli helt värnlös och maktlös och blir ett oskydligt offer för allt som förgör våra själar och samhällen. För att all ondska skall övervinnas i honom.

Det är denna kraft som har makten att lägga allt under sig också våra hjärtan som dras åt olika håll. Så vi får viljan och förmågan, passionen och längtan att tjäna andra.

Det är genom att låta våra splitrade hjärtan som dras åt olika håll ta emot Jesu tjänande av oss som vi är himmelrikets kolloni på jorden. Inte för att vi är bättre än andra, men för att vi lever i ett beroende av den nåd som vi behöver ifall den inre striden skall vinnas.

Med nåden som drivkraft kan vi, genom våra kroppar, våra händer, ögon och öron, börja tjäna världen så att Jesus kan lägga allt under sig, genom att tjäna, genom oss. Det är så vi är himelrikets kollini i världen som sprider dess kultur, det sätt att vara människa dess väldoft.

Så oerhört mycket av den splittring som vi ser idag beror på att olika fraktioner av tillvaron ser ner på varandra och ser sig som moraliskt överlägsen den andra gruppen. Det som vi behöver idag är inte gemenskaper som kan fördöma andra ,även om denena gruppen har mycket mer rätt än den andra. Biden sade i sitt segertal att nu är det tid för helande, han vill vara alla amerikaners president.

Men det kommer aldrig ske om inte det ömsesidiga föraktet upphör och det föraktet upphör inte med mindre än att vi är tillräkligt ödmjuka så att vi inser att alla de konflikter som vi ser där ute mellan människor finns inom mig och det finns inget som jag kan göra för att vinna det kriget. Därför ligger inte mitt fokus först och främst på andras fel och brister, det är jag som behöver bli helad, förlåten av nåd som jag inte gjort mig förtjänt av.

Det är i en sådan gemenskap som “Republikaner” och “Demokrater” kan mötas och försonas. Sluta fred, se varandra som medmänniskor. Det är en sådan gemenskap som är himmelrikets kolloni i världen och som är ett levande tecken på att en dag skall alla knän böjas för honom som är den ende som kan skapa en sådan gemenskap genom att älska människor tillsammans genom att ge sitt liv för var och en.

Related Media
Related Sermons