Faithlife Sermons

Pe aripi de vultur

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 7 views
Notes
Transcript

Introducere

Exodus 19:4 RCV
„Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. *Deut. 29:2. **Deut. 32:11; Isa. 63:9; Rev. 12:14
Exodul pare o simplă călătorie prin pustie, însă a fost o intervenție supranaturală care a schimbat istoria lumii.

I. În pustie

Drumul spre Canaan trece prin pustie.
Deuteronomy 32:10–12 RCV
El l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui. *Deut. 8:15; Jer. 2:6; Hos. 13:5. **Deut. 4:36. †Ps. 17:8; Prov. 7:2; Zech. 2:8 Ca vulturul care îşi scutură cuibul, zboară deasupra puilor, îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui: *Exod. 19:4; Deut. 1:31; Isa. 31:5; Isa. 46:4; Isa. 63:9; Hos. 11:3 Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.

Pustia - spațiul marii lupte

Loc de încercare și ispită, sălașul duhurilor rele, spațiul morții.
Pustia, locul înfometării lui Isus, dar și al îndestulării cu mană a lui Israel.
Vocea care strigă în pustie - Ioan Botezătorul

Pustia - sălașul răului

”El l-a găsit într-un ţinut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoşate”
Între primejdii, amenințări și pericole
șerpii înfocați și Șarpele cel vechi
Urletul Balaurului
ecoul cârtirilor lui Israel

Pustia - valea umbrei morții

mormintele lăcomiei - prepelițele
40 de ani de pribegie - drumul oaselor

II. Ca lumina ochilor

Pustia - locul minunilor

„l-a înconjurat, l-a îngrijit şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui”
pâine din cer
apă din stâncă
haine și încălțăminte mereu bune
stâlpul de nor și stâlpul de foc
Nehemiah 9:12
Nehemiah 9:12 RCV
I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor, şi noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. *Exod. 13:21

Ca lumina ochilor

Zechariah 2:8 RCV
Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă M-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui. *Deut. 32:10; Ps. 17:8; 2Thes. 1:6
Ilustraţie: Un ciob microscopic

III. Ca vulturul

Deuteronomy 32:11 RCV
Ca vulturul care îşi scutură cuibul, zboară deasupra puilor, îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui: *Exod. 19:4; Deut. 1:31; Isa. 31:5; Isa. 46:4; Isa. 63:9; Hos. 11:3
Lecţii de zbor
Scuturarea cuibului
Protecţie şi călăuzire

Încheiere

Ultima cântare

Revelation 15:2–4 RCV
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu lăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. *Rev. 4:6; Rev. 21:18. **Mat. 3:11. †Rev. 13:15-17. ††Rev. 5:8; Rev. 14:2 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! *Exod. 15:1; Deut. 31:30; Rev. 14:3. **Deut. 32:4; Ps. 111:2; Ps. 139:14. †Ps. 145:17; Hos. 14:9; Rev. 16:7 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” *Exod. 15:14-16; Jer. 10:7. **Isa. 66:23
Related Media
Related Sermons