Faithlife Sermons

Vadersdag

Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  29:41
0 ratings
· 46 views

Die verhouding tussen God die Vader en Jesus is die tipe verhouding waarna ons streef. Ons wil graag die tipe verhouding met God as Vader hê soos wat Jesus se verhouding met Hom is, maar ons wil ook die tepe van verhouding met ons kinders hê as wat daar tussen God en Jesus is. Om ’n pa te wees is ’n enorme voorreg maar ook ’n geweldige verantwoordelikheid. Hoe ons as pa’s ons kinders grootmaak en die voorbeeld wat ons vir hulle is, vorm hulle idee van wie God as Vader is. Ons is as’t ware die voorstelling en persepsie van wie God is.

Files
Notes
Transcript

Vadersdag 2020

Om ’n pa te wees is ’n enorme voorreg maar ook ’n geweldige verantwoordelikheid. Hoe ons as pa’s ons kinders grootmaak en die voorbeeld wat ons vir hulle is, vorm hulle idee van wie God as Vader is. Ons is as’t ware die voorstelling en persepsie van wie God is.

Hoe ons as pa’s ons kinders lief het vorm hulle idee van hoe God hulle lief het. As ons nie tyd het en in hulle belang stel nie dan dink hulle onbewustelik dat God nie tyd vir hulle het en in hulle belang stel nie. Dan dink hulle dat hulle onbelangrik is en dat God iemand is wat afsydig en vêr is. As ons ons kinders verskree of oordadig dissiplineer wanneer hulle foute maak dan skep ons die indruk by hulle dat God ongenaakbaar en meedoënloos is. Maar, as ons aan die anderkant hulle help om uit hulle foute te leer en hulle dan wys hoe om beter keuses te maak, dan wys ons vir hulle dat God in hulle belang stel selfs al maak hulle foute. Hulle leer dan dat hulle, soos die verlore seun, kan teruggaan en vergifnis vra en ’n pa sal kry wat hulle sal terugverwelkom en boonop sal help om ’n beter mens aan die ander kant uit te stap.

Kinders moet weet ons sal hulle nie verstoot nie, selfs nie in die minste nie. Ja, as pa’s moet ons dissiplineer, maar altyd met die boodskap “Jy bly my kind vir wie ek baie lief is.” En hulle sal daardie boodskap alleen glo wanneer ons dit oor en oor en oor uitleef, nie met omkoopgeld nie, maar met ons tyd, met ons woorde en met ons aksies. Daardie drie dinge is die bestanddele van ons geloofwaardigheid.

Spreuke 22:6 sê “Leer ’n jongmens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.” Om iemand te leer beteken in die eerste plek dat hulle iets nie weet nie en daarom ook nie vanself sal regkry nie. Dit beteken ook nie dat jy net vir hulle kan sê wat hulle moet doen nie. Nee, jy moet dit vir hulle demonstreer. Daar is ’n Engelse spreekwoord wat sê “You teach what you know, but you reproduce who you are.” Met ander woorde, jou kinders gaan nie maak soos jy sê nie, hulle gaan maak soos jy maak.

So Pa, as jy wil hê dat jou kinders ’n goeie en naby verhouding met God moet hê, wys vir hulle hoe dit lyk. As jy wil hê dat hulle gereeld hulle Bybel lees, wys vir hulle hoe jý Bybel lees. As jy wil hê hulle moet kan bid, wys jý vir hulle hoe om te bid. As jy wil hê hulle moet dit wat hulle het waardeer, wys jý vir hulle hoe om dankbaar teenoor die Here te wees en begin met opregtheid wanneer jy dankie sê vir die kos. Ek hoor so baie mense ’n rympie bid “Seën Here die voedsel wat ons gaan eet. Seën die hande wat dit voorberei het en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Amen.” Dis nie opregtheid nie. Dis vormgodsdiens om die minste daarvan te sê. En as jy nog die Here moet vra om jou dankbaar te maak, dan sê jy inherent dat jy nie dankbaar is nie. Is dit die tipe voorbeeld wat jy vir jou kinders wil wys of wil jy vir hulle wys dat jy kinderlik en opreg met God kan praat oor Sy voorsiening vir julle as gesin. Laat hulle verstaan dat God as ’n hemelse Pa omgee dat ons kos op die tafel het en dat Hy dit met liefde voorsien.

As jy wil hê jou kinders moet die Here kan vertrou vir wonderwerke en deurbrake in omstandighede, wys jý vir hulle hoe groot jou geloof is, selfs al sukkel jy om groot geloof te hê. Wanneer ons kinders kan sien dat ons as pa’s en ma’s soms ook sukkel wanneer dit by geloofsake kom dan leer hulle iets van God se geduld met ons maar ook Sy verstaan van ons swakhede. Hy verwerp ons nie wanneer ons dit nie maak nie, Hy moedig ons aan om aan te hou probeer en selfs ook om meer op Sy vermoë staat te maak as in ons eie krag.

Maak jou kinders deel van jou stryd maar ook deel van jou oorwinnings. Ek hoor soveel stories van oupas wat 4uur of 5uur in die oggende op is en tyd saam met God spandeer het, maar hulle het dit nooit saam met hulle kinders gedoen nie. Ek wil nie hê my kinders sou moes vertel van hoeveel oggende hulle wakker geword het en gesien het hoe ek Bybel lees en bid nie. Ek wil hê hulle moet vertel en hulle sal jou vertel, van hoe ons saam Bybel gelees het en hoe elkeen van ons ’n kans gekry het om te bid. Die hartseer is, hulle sal jou ook vertel dat ons dit die laaste ruk nagelaat het om te doen. Ek het nodig om dit reg te stel. Dit is nie Therésa se verantwoordelikheid nie. Dit is ek as pa se verantwoordelikheid om dit te demonstreer. Getrouheid is ’n karaktereienskap wat nooit kan agterweë gelaat word nie, want as dit agterweë gelaat word dan is dit nie meer getrouheid nie.

Pa, as jy wil hê jou kinders getrou sal wees in hulle huwelik, in hulle vriendskappe, in hulle kerkbywoning en in ander areas van hulle lewe, wys dan vir hulle hoe dit lyk om dit te wees, veral in moeilike tye. Dis maklik om getrou te wees in gunstige omstandighede, dis ’n ander ding om dit te wees in onweersdae. Wanneer dinge nie altyd in jou guns tel nie. Wanneer jy en jou vrou, of ’n familielid of ’n vriend of ’n besigheidsvennoot of ’n mede kerklidmaat ’n uitval gehad het, sal jy dan nog getrou kan bly teenoor daardie verhouding. Sal jou kinders kan sien hoe ’n mens moet optree in sulke omstandighede? Sal hulle God se karakter in jou optrede kan sien? Sal hulle in jou lewe kan sien dat jy jou hemelse Vader eer en doen wat Hy vra omdat jy Hom boweal lief het?

Ons as pa’s is nie net verantwoordelik om ’n verteenwoordiger van God die Vader te wees sodat ons kinders die regte prentjie van ons hemelse Vader kan hê nie. Ons is ook verteenwoordigers van Jesus sodat ons kinders die regte voorstelling kan hê van hoe ’n man teenoor sy vrou moet optree. Die Bybel skets immers vir ons die prentjie van man en vrou as ’n vergelyking tussen Jesus en die kerk. Dink vir ’n oomblik daaraan dat ons kinders van God is maar ook ambassadeurs van Christus is (2 Kor. 5:20).

Pa, as jy nodig het om ’n beter voorbeeld vir jou kinders te wees, moenie dink dat dit te laat is nie. Al is hulle groot en uit die huis uit, bly jy hulle hero na wie hulle opkyk. En watter beter voorbeeld as ’n voorbeeld van nederigheid, van iemand wat kan erken wanneer hy ’n fout gemaak het en tekort geskied het. Dit beteken dat jy iemand is met wie hulle kan identifiseer en jy gee hulle die moed om self ook reg te maak waar hulle gefouteer en tekort geskied het.

Ons gaan binnekort weer met ons dienste begin. As jy nie gereeld gekom het nie, maak reg. Wys deur jou voorbeeld dat dit belangrik is en nooi jou kinders om ook kerk toe te gaan, al bly hulle in ’n ander dorp. Laat hulle saam met hulle kinders na hulle kerk toe gaan. Op die einde van die dag gaan dit nie oor ons nie. Dit gaan daaroor dat ons ons Vader wat in die Hemel is sal eer en Sy hart sal bly maak.

God seën ons met kinders sodat ons iets van Sy Vaderhart sal verstaan. Dis eers wanneer ons kinders van ons eie het dat ons iets van God se liefde vir ons as Sy kinders kan snap.

Wat 'n voorreg en verantwoordelikheid om 'n Pa te kan wees.

Gelukkige Vadersdag!

Related Media
Related Sermons