Faithlife Sermons

Preken Sunde krk 140107

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Preken Sunde kirke 140107

Tekst: Luk 3,15-17.1-22

Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16 Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: "Jeg døper dere med vann. Men det kommer én som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandal-remmen hans. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.

17 Han står med kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treske-plassen og samle hveten i låven sin. Men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner."

Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22 Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: "Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede."

Innledning

Si litt om hvem jeg er...

Ens identitet er viktig; det taler også dagens tekst om. Døperen Johannes ble møtt med forventninger som han ikke kunne stette; men i blant dem var en annen. Og om ham handler dagens tekst

Det er viktig å vite hvem en står ovenfor; det sier litt om hvordan en skal forholde seg til en person. Nå skal vi ikke gjøre forskjell på hverandre på en diskriminerende måte; men det er likevel noen som vi er nødt til å ta hensyn til hvem de er; ikke minst i spesielle situasjoner der vi har ulike roller. Hvis ikke det var slik ville jo ethvert samfunn bryte sammen.

Det står skrevet i Luk 3,15ff:.

Gjenfortelle litt mer....

I en julesang synes det flere ganger; eia var vi der,. Og ulike begivenheter fra Jesu liv nevnes. Dagens tekst handler om en slik begivenhet:

Gå in i teksten

Det var slik Jesus ønsket å engasjere sine tilhørere, bl.a. med sine lignelser

Må ha gjort uutslettelig inntrykk; alle evangeliene forteller m hendelsen.

Du er min sønn, min elskede

Evangeliet er knyttet til Jesus

            Jesus er unik

Budskapet er unikt

                        Er kristendommen intolerant?

Respektere, =tolerere

tolerere alt annet enn intoleransen

                                   Er misjon åndelig hovmod?

OCHanssens bok; flere anglikanere til gudstjeneste i Nigeria enn i UK, USA, Australia og Canada tilsammen

til Kamerun

Related Media
Related Sermons