Faithlife Sermons

GOD HET ‘N PLAN VIR JOU LEWE

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript
GOD HET ‘N PLAN VIR JOU LEWE
Romeine 8:22-30
Die Here se plan vir jou lewe sluit in leiding vir jou lwe en groot besluite waarin die Here vir jou wysheid sal gee.
Jakobus 1:5 (AFRIKAAN)
5 As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.
God se hoofplan met jou lewe is dat jy soos Jesus self sal wees.
But his all-encompassing goal is to make you like his Son
Romeine 8:29 (AFRIKAAN)
29 Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.
2 Korintiërs 3:18 (AFRIKAAN)
18 Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is
Maar ons lewe in hierdie stukkende wêreld van wanhoop en pyn. Ons is in ‘n wurggreep waar die slimste in die wêreld nie ‘n oplossing het nie. Almal draai teen mekaar en beskuldig mekaar.
Die spiraal word net afwaarts wyer en wyer en niemand kan dit stop nie. Ons kan alles opnoem wat negatief is en as nie genoeg dinge het nie kan ons die Negatiewe Nuus kyk.
Maar wat ek weet en jy behoort te weet is in dit alles was daar nog nooit so groot geleentheid om die Grootheid en die wonder van God te beleef nie. My God kan weer en meer.
Filippense 1:6 (AFRIKAAN)
6 Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.
Romeine 8:22-30 (Die Boodskap)
Intussen steun en kreun die ganse skepping tot vandag toe soos ’n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. 23
Maar dit is nie net die skepping wat swaarkry nie. Ons kry ook swaar.
Al het ons die Heilige Gees as ’n offer uit God se hand ontvang om ons te verseker dat God se nuwe wêreld op ons wag, sug en kla ons ook.
Ons sien uit daarna dat God ons van hierdie sterflike bestaan sal kom verlos. Dit sal gebeur op daardie dag wanneer Hy terugkom en voor almal kom sê dat ons aan Hom behoort.
24Omdat ons klaar deur God gered is, wéét ons dat ons ’n plek sal hê in sy nuwe wêreld. As ons nou al hierdie nuwe wêreld kon sien, sou ons mos nie heeltyd daarop gewag het nie. ’n Mens sien tog nie uit na iets wat jy reeds het nie, of hoe?
25Maar nou weet ons dat ’n nuwe lewe by God op ons wag, ook al kan ons dit nog nie sien nie. Daarom wag ons geduldig totdat dit aanbreek.
26Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help.
Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie.
27Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons.
Hy vertaal al ons swaarkry in hemelse taal.
Hy gaan sug en kla namens ons daar by God.
En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet Hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid.
En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid.
28Ons kan nou van een saak seker wees: God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik.
Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot ons beswil uit.
29Dit geld natuurlik vir almal wat Hy volgens sy ewige plan gekies het om in Hom te glo.
God het elkeen wat Hy vir Hom uitgesoek het se lewe nuutgemaak.
Nou kan hulle die beeld van sy Seun weerkaats.
Wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos Hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort.
En Christus is natuurlik die heel belangrikste Persoon in hierdie nuwe familie.
30Toe God besluit het wie almal aan sy familie sal behoort, het Hy hulle persoonlik op hulle naam geroep.
So het hulle sy kinders geword. Verder het Hy almal wat Hy geroep het, ook vrygespreek van hulle sondes.
Toe het God almal wat Hy vrygespreek het, met sy heerlikheid en goedheid oorlaai.
Jon Courson sê:
The same is true nationally. It might be that the Lord wants to close us down. That’s a possibility. Maybe the best thing that could happen to our country would be a collapse economically, politically, or militarily—because that’s what it might take to heal us spiritually. I don’t know. I’m not God.
Therefore, I’m not going to give Him direction on what He should or should not do. Instead, I just groan, “Lord, You see what’s going on in the nation. You see what’s going on with that person.
You see what’s going on in our congregation. I don’t know how to pray. I don’t know what Your will is. But I just give it all to You to work out according to Your perfect and beautiful plan.”
Now, if we don’t know how to pray, then why pray at all? Understand this: Prayer is not getting my will done in heaven.
Prayer is getting God’s will done on earth. It’s not me giving directions to the Father, but rather me saying, “Father, direct me. I open the door for You to work.
I hold up this need for You. I place this situation in Your hand.” I do this all through prayer because the Word tells us that God has chosen to work through the vehicle of prayer. And if we do not pray we will limit what He would do, what He could do, what He desires to do (James 4:2).[1]
Isaiah 58:11 (AFRIKAAN)
11 Die Here sal jou altyd deur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie.
Isaiah 58:11 (The Message)
11 I will always show you where to go. I’ll give you a full life in the emptiest of places— firm muscles, strong bones. You’ll be like a well-watered garden, a gurgling spring that never runs dry.
Gebed
Liewe Here, ek vra vir u leiding. Gee my die krag van u genade sodat ek u goddelike instruksies kan hoor. Verwyder enige hindernisse wat my keer om naby jou te nader.
Maak my hart oop en maak my visie skoon sodat ek u pad kan volg. In Jesus se naam, amen.
[1] Courson, J., 2003. Jon Courson’s Application Commentary, Nashville, TN: Thomas Nelson.
Related Media
Related Sermons