Faithlife Sermons

WANNEER VRAE NIE GEANTWOORD WORD NIE

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Wanneer God swyg!
Ons het vandag meer vrae as antwoorde. Mense is radeloos. En in die harwar wil mense namens God antwoord. Maar God bly stil. En ons wonder of God ons vergeet het.
Miskien doen God ons almal ‘n guns deur stil te bly. Miskien moet ons ophou vrae vra en ons opdrag vervul
Gaan heen.........................!!
Ervaar jy ook die geweldige frustrasie wanneer iemand begin om vir jou iets te vertel. Hy prikkel jou aandag. Jy’s gespanne.
Dan sê hy ag vergeet daarvan dis nie so belangrik nie. Hoe meer jy probeer uitvis hoe meer stil raak die persoon.
Matteus 17:22–23 (AFRIKAANs ‘83)
22 Toe die dissipels weer in Galilea bymekaar was, het Jesus vir hulle gesê: “Die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense,
23 en hulle sal Hom doodmaak, en op die derde dag sal Hy uit die dood opgewek word.” HIEROOR HET HULLE BAIE BEDROEF GEWORD
Markus 9:30–32 (AFRIKAANS ‘83)
..................
32 HULLE HET DIT NIE VERSTAAN NIE, MAAR HULLE WAS TE BANG OM HOM DAAROOR UIT TE VRA
Lukas 9:44–45 (AFRIKAANS ‘83)
44 Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê Hy vir sy dissipels: “Wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte: Die Seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word.”
45 MAAR HULLE HET HIERDIE UITSPRAAK NIE VERSTAAN NIE. DIE BETEKENIS DAARVAN WAS VIR HULLE BEDEK SODAT HULLE DIT NIE KON BEGRYP NIE, MAAR HULLE WAS TE BANG OM JESUS DAAROOR UIT TE VRA
Al drie Evangeliste verskil met mekaar oor dit wat Jesus sê.
Dit roep nou geweldig baie vrae by ‘n mens op.
1. Hoekom is hierdie belangrike inligting weerhou van die Dissipels?
2. Het Jesus besef dat hulle die inligting nie kon verwerk het nie
3. Sou die inligting hulle verhouding met Hom benadeel?
4. Tenspyte van hulle kennis, was die saak van sy kruisiging te veel om te verstaan?
5. Hoekom gee hy aan hulle skokkende nuus sonder om te verduidelik?
Luister na Jesus se woorde in Lukas. “Wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte”
6. Is Jesus besig om ‘n spel met hulle te speel. Hulle sou dit in elk geval nie verstaan het nie.
7. Sou hulle met meer kennis sy planne verydel het
8. Hand bygesit het.
Dit was moeilik om ‘n dissipel te wees en vandag nog.
Jy verstaan moeilik die dinge wat Jesus sê, en dan verberg hy daar by nog ander.
Johannes 16:12–13 (AFRIKAANS ‘83)
12 “Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie.
13 Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.
Our Lord was always careful to give His disciples the right amount of truth at the best time. This is always the mark of a great teacher.
The Holy Spirit is our Teacher today, and He follows that same principle: He teaches us the truths we need to know, when we need them, and when we are ready to receive them.[1]
Jesus said, “I know you can’t understand what I’m saying. But I also know that when the Spirit comes, He will guide you into all truth.”
Truly, it’s not by excellent argumentation or through a powerful presentation that the light goes on and the heart opens up. It’s only by the work of the Spirit that people who are blind begin to see. Jesus knew this. That’s why He didn’t worry. And neither should you.[2]
I'm only human I'm just a man Help me to believe in what I could be and all that I am Show me the stairway that I have to climb Lord for my sake teach me to take one day at a time
One day at a time sweet Jesus that's all I'm asking from you Give me the strenght to do everyday what I have to do Yesterday's gone sweet Jesus and tomorrow may never be mine So for my sake teach me to take one day at a time
Do you remember when you walked among men Well Jesus you know if you're looking below it's worse now than then Pushing and shoving crawding my mind So for my sake teach me to take one day at a time Gebed. Here, ons God
Ek weet waar ons in U naam vergader is u in ons midde. Selfs wanneer ons nou bid soos wat ons dit nog nooit gedoen het nie. Tog verenig ons in die gebed oor ‘n afstand maar ons is in die Gees verbind.
Ons vertrou op U teenwoordigheid, U bystand U magtige Krag U Goedheid en getrouheid en U volkome beheer oor alles wanneer alles uitmekaar val en in Chaos verval.
Ons het baie onbeantwoord vrae en is raadop. Help ons daarin al gee U nie nou vir ons die antwoorde nie. Eendag wanneer Jesus in al Sy heerlikheid en krag kom sal ons al die antwoorde hê.
Wat ons wel weet is dat in die chaos en harwar is U in beheer en is U by ons. Maak ons oe oop dat ons u teenwoordigheid sal; sien. Ons het U lief en vertrou Uen ons Bid in die naam van Jesus Christus
AMEN
Mag die Here julle seën en julle beskerm.
Mag die Here vir julle goed wees en julle sy genade gee.
Mag die Here aan julle goed doen en julle sy vrede gee.
[1] Wiersbe, W.W., 1996. The Bible exposition commentary, Wheaton, IL: Victor Books.
[2] Courson, J., 2003. Jon Courson’s Application Commentary, Nashville, TN: Thomas Nelson.
Related Media
Related Sermons