Faithlife Sermons

Psalm 78

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

Psalm 78 / 1 Kor. 13: 10-13

Introductie

Vanmorgen kwam u in een bijzonder ruimte. Station Zevenhuizen heet het Verenigingsgebouw vanmorgen. Er liepen mensen rond: conducteurs die kaartjes kwamen knippen. Iemand die rond ging met een karretje en pepermunt uitdeelde. Het was anders dan anders, ik vond het leuk bedacht en dus mijn complimenten voor de organisatoren!

Waarom doen we het anders dan anders? Het is de slotdienst van het jeugdwerk. De zondagschool, de kindernevendienst en de tienerdienst stoppen tot september. In de plaats daarvan komt de zomerkerk. Echter het bijzondere aan deze dienst is dat een aantal kinderen van de kindernevendienst en de zondagschool afgaan. We hebben daarvoor een ritueel bedacht. De kerk kent heelveel rituelen. Deze hebben wij met elkaar bedacht. U zult straks zien wat het is.

Ik zou het fijn vinden dat jullie / u eens goed om u heen kijkt in deze ruimte. Wat ziet u?

Is u en jullie iets opgevallen? Er is iets ongewoons. Op school zit je met kinderen van dezelfde leeftijd in de klas. Vandaag zitten we met kleine en grote mensen van verschillende leeftijden in deze ruimte. Mensen die allemaal zo hun eigen gewoonten hebben. Ik zei al: kleine en grote mensen. Er zijn wel drie of vier verschillende generaties. Dat is het verschil met allerlei andere groepen: in de gemeente van Jezus Christus horen we er allemaal bij. Of we nu klein of groot zijn maakt niet uit.

In een gemeente horen de kleine en de grote mensen bij elkaar. Wij mogen samen de Here God eren en groot maken. Wij mogen ook samen leren. Op een gewone zondag is er voor elke generatie, leeftijdsgroep iets wils. Voor de kinderen is er zondagschool / kindernevendienst en voor de tieners is er tienerdienst en voor vde volwassen mensen is een gewone eredienst. Daarnaast is er van tijd tot tijd ook een jeugddienst. Toch is het belangrijk dat we elkaar gezins- en familieleden in alle leeftijden – in de kerk, de gemeente van Jezus Christus ontmoeten. Dat is gezond voor ons geestelijk leven.

De tekst van Psalm 78 spreekt over de familie. Het gaat over de lessen die je samen kunt leren. Het totaal van Psalm 78 laat de geschiedenis van het OT zien, goed en slecht. In die psalm gaat het over de school van het geloof. Het gaat over de taak die vaders en moeders hebben tegenover hun kinderen. Pappa’s en mamma’s moeten goed voor hun kinderen zorgen. Dan kunnen de kinderen zorgeloos leven. Pappa’s en mamma’s hebben ook als taak om hun kinderen de verhalen uit de Bijbel te vertellen. Dat hebben ze ook beloofd als ze jullie hebben laten dopen. Dat beloofden ze aan de Here God toen jullie nog baby’s waren.

Vandaag is er een groep die geen baby meer zijn en ook geen klein kind meer. Ze worden tiener. Ze mogen straks ook meedoen met de tienerdienst. Ze zijn weer een stap dichter bij het volwassen worden. Is daarmee de taak van vader en moeder afgelopen? Nee, hoor! Het blijft de taak van vader en moeder om jullie over de Here God te vertellen. Daar hoort ook straks catechisatie bij en tienerdienst en gewoon naar de kerk gaan bij. In de Bijbel staat zelfs dat ouders niet alleen thuis hun kinderen over God en de Here Jezus moeten vertellen maar bijvoorbeeld ook als jullie met elkaar gaan wandelen of fietsen. Dat kan door op het mooie van de schepping te wijzen. Ze kunnen dat ook doen wanneer je naar bed gaat of op staat. Samen leren om God te danken voor de morgen dat je de ogen weer open mag doen en weer mag ademen. Ook samen leren om God te danken voor de dag die voorbij is.

Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? Dat is zo belangrijk omdat God ons gemaakt heeft en God zelf zegt dat wij Hem moeten dienen. Het is zo belangrijk omdat de Here Jezus voor ons op deze aarde gekomen is en voor ons gestorven is. Samen leren is belangrijk omdat het geheim van geloven bestaat uit het vertellen en onthouden van de grote daden van de Here God en van de Here Jezus. Wanneer je niet weet wat God in het verleden heeft gedaan en waarom de Here Jezus op deze aarde gekomen is en voor ons gestorven is dan kun je moeilijk in hen geloven. Er was eens een  belangrijke geleerde die zijn leerlingen vertelde: de herinnering is het geheim van de verlossing. Alles wat in het Oude en Nieuwe Testament staat is een voorbeeld voor ons eigen leven.

Het thema van deze dienst is: Op het goede spoor. Daar hebben van gezongen toen we zeiden: Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. Dat wil niet zeggen dat we alles begrijpen. Daar stuurt God de Heilige Geest voor om ons daarbij te helpen. We mogen daarom ook samen door het leven reizen en elkaar helpen op het goede spoor te blijven zodat we straks ook samen in het paradijs mogen wonen. We geloven dat de Here Jezus ons daarin voorgaat. Hij heeft andere mensen geholpen. Hij heeft mensen over God verteld. Hij gaf onderwijs aan mensen die meer wilden weten. Aan de discipelen heeft hij de geheimen van het koninkrijk van God verteld. Zij hebben ze weer aan ons doorgegeven. Iedereen mag meereizen of je nu groot bent of klein. Sommige mensen willen liever in hun eentje gaan. God vindt het echter belangrijk dat we samen reizen. Als je alleen op reis bent loop je het risico om de weg kwijt te raken.

Volwassen mensen moeten de kleine mensen helpen om de goede wegen te kiezen. Een kind wil nog wel eens eigen wijs zijn. Ze willen dan iets anders dan hun vader of moeder. Soms hebben kinderen weleens gelijk, maar meestal de vader en moeder. Dat komt omdat pappa en mamma meer levenservaring hebben. Dat komt omdat je wanneer je klein bent nog als een kind denkt en nog niet alles kunt overzien. Grote mensen denken anders. Die proberen ook over andere dingen na te denken. Echter die kunnen ook niet alles weten zegt de apostel Paulus. Wij kunnen bijvoorbeeld niet begrijpen waarom God bepaalde dingen toestaat. Dat komt omdat wij God niet zijn. Straks als God ons alles heeft laten zien dan wordt alles anders. Dan zullen we het allemaal begrijpen. Paulus spreekt van een wazige spiegel. In zijn tijd was dat een zilveren plaat waarin je geen scherp beeld zag zoals in onze glazen spiegels. Eens komt de tijd dat we het wel scherp zullen zien. Belangrijk is dat wij goed onthouden dat de liefde het belangrijkste van alles is. Liefde voor God en liefde voor elkaar. Liefde voor God betekent: vrijwillig doen wat God vraagt. Liefde voor elkaar betekent: helpen dichter naar God toe te groeien. Amen 

Related Media
Related Sermons