Faithlife Sermons

Psalm 139 - Schriftlezing Begrafenis Ausma

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

PSALM 139

1 Een psalm van David voor de koordirigent.

HERE, U ziet alles van mij;

U kent mij helemaal zoals ik ben.

2 U weet het als ik zit

en als ik weer opsta;

vanuit de hemel weet U wat ik denk.

3 U ziet waar ik heen ga

en weet wanneer ik ga liggen.

Alles wat ik doe, is voor U bekend.

4 Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE.

5 U bent bij mij,

naast mij,

voor mij,

achter mij.

Uw hand rust op mij.

6 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen.

Het is zo wonderlijk,

zo hoog.

7 Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest;

waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten?

8 Als ik naar de hemel ging,

zag ik U daar.

Als ik neerdaalde in het dodenrijk,

zou ik U ook daar ontmoeten.

9 Zelfs als ik vleugels had

en ging wonen aan de andere kant van de zee,

10 zou ik U daar ontmoeten.

U zou mij vasthouden

en Uw rechterhand zou mij stevig leiden.

11 Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen,

dan zou het nog licht om mij heen zijn.

12 Ook de duisternis kan niets voor U verbergen.

Voor U is de nacht net zo licht als de dag

en duisternis betekent niets voor U.

Related Media
Related Sermons