Faithlife Sermons

Nehemia 4 - BOUWEN AAN GEZONDE RELATIES

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

BOUWEN AAN GEZONDE RELATIES

In de gemeente hebben we te maken met verschillende meningen en opvattingen. Tegelijk wordt de gemeente omringt door mensen die niet deelnemen aan eredienst maar wel hun mening geven.

De vraag is: hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat de relaties goed blijven, ondanks de verschillen? Een vraag waarop ik vanuit Nehemia 4 en de samenvatting van de wet die de Here Jezus geeft zal proberen in te gaan. Belangrijk is daarbij steeds dat we de samenvatting van de wet in ons achterhoofd houden: heb de Here God lief met alles wat in u is en uw naaste als uzelf.

Het eerste wat opvalt is de reactie van mensen buitenaf

Nu we voor de derde zondag uit Nehemia lezen, zien we hoe hij zijn plannen uitwerkt en doorzet. Plannen die door buitenstaanders bekritiseerd worden. Wat weten we over deze buitenstaanders?

Sanballat is de voornaamste tegenstander van buitenaf. Hij is de gouverneur van Samaria die samenwerkt met de gouverneur van Ammon: Tobiah. Deze twee hebben weer een vriendschappelijke relatie met de koning van Kedar: Geshem. Ze intimideren de bewoners van Jeruzalem en zorgen ervoor dat het werk aan de muren regelmatig wordt stilgelegd. Zij zijn de mannnen die achter de aanvallen op de bouwvakkers van de muur zitten. Ze beschuldigen Nehemia van opstand tegen de koning van Persië.

Uit oude papieren[1] is bekend dat Sanballat in JHWH geloofde, de God van de Joden. Vermoedelijk was hij een kind van gemengde ouders, de ene van Joodse herkomst en de andere van import. De achtergrond van zijn reactie op Nehemia’s plannen moet volgens mij gezocht worden in het verlangen om ook over Judea de baas te zijn. Hij huwelijkte zijn dochter uit aan één van de zonen van de Hogepriester te Jeruzalem.

Via familierelaties werd grote invloed uitgeoefend op de plannen van Nehemia. Tobiah de Ammoniet, was eveneens via huwelijken nauw verbonden met leiders in Jeruzalem. Als gouverneur van Ammon had ook hij een belangrijke positie in het Persische rijk. Hij bleef op de hoogte van Nehemias plannen doordat zijn schoonfamilie hem daarover informeerde. Waar Nehemia naar zijn vijanden stilte betrachte, gaven ingewijden zijn plannen door. De plannen gingen zogezegd over straat. Tobiah beraamde met zijn schoonfamilie plannen om Nehemia te vermoorden. Wanneer Nehemia later naar Persië afreist om verslag te doen van zijn werk, krijgt Tobiah een kamer in de tempel.

Wat doet Nehemia met hen en hun acties?

Nehemia heeft besefd dat hij niets uit zichzelf kon. Daarom bad hij. Een gebed dat op het eerste oog nogal hard is richting zijn tegenstanders. Eén ding is duidelijk: Nehemia leeft met oog om oog en tand om tand, in plaats van het NT-gebod: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Of zelfs nog dieper: gij zult uw vijanden niet haten maar liefhebben.

Wanneer we de hoofdlijnen van Nehemia’s gebed volgen dan zien we het volgende:

1. vader, laat hen oogsten wat zij gezaaid hebben.

a. elke dag werden mensen vals beschuldigd

b. mensen werden gehoond en bespot, er werd op ze gespuugd

-    wat bidt Nehemia: laat over hen komen wat zij anderen toewensen en aandoen

c. Nehemia bad omdat hij uit ervaring wist dat hij op God kon rekenen

-    hoe zit dat met ons, bidden wij omdat we op God kunnen rekenen?

-    Is uw relatie met Jezus zo, dat u Hem kan aanroepen?

d. Op wie doet u een beroep wanneer het moeilijk wordt in uw leven?

-    op de ombudsman, de rechter, bekendheden, bv. van tv?

-    of op God of Jezus

Hoe moet je te werk gaan in tijden dat anderen je dwars zitten

Bij Nehemia lezen we hoe hij doorging met het herbouwen van de muur. Ondanks alle problemen die er waren bemoedigde hij de mensen om door te gaan met de herbouw van de stad. Het werk vorderde. De muren waren al voltooid tot op halve hoogte. De mensen waren vastbesloten om door te gaan. Bij de tegenstanders van Nehemia groeide de woede. Ze planden aanvallen om verwarring te stichten.

Wat doet dat met je?

Wat het deed met de mensen van Jeruzalem die zich voor de bouw van Jeruzalem inzetten lezen we in vers 4: de mensen raakten uitgeput, het werk valt ze zwaar. Hun gevoel zei hun dat het ze nooit zou lukken om de muur te herstellen. Ze waren ontmoedigd! De mensen van Jeruzalem waren fysiek, emotioneel en psychisch uitgeput.

Ik las eens het volgende:

Satan veilde al zijn wapenen. Voor ‘lust’ moest de koper een hoge prijs betalen. Trots en arrogantie bleken ook duur te zijn. Voor jaloezie en bitterheid moesten de kopers eveneens flink in hun beurs te moeten tasten. Echter één ding verkocht hij niet: ontmoediging.

Ontmoediging is gevaarlijk voor het geloofsleven en voor het gemeenteleven.

Veel mensen laten het geloof en de gemeente van Christus los omdat ze moedeloos zijn. Moedeloosheid, ontmoediging kan de beste gelovige overkomen. Je zet je enthousiast ergens voor in maar constante kritiek of tegenstand maakt dat je het niet meer ziet zitten. Velen haken daardoor af. Dat was ook het gevaar in de tijd van Nehemia, dat de mensen zouden afhaken en de volgelingen van Sanballat en Tobiah het voor het zeggen zouden krijgen. Het gevolg zou zijn: de muren zouden weer verwaarloosd worden en de stad zou weer een open stad zijn.

Wat doe je ermee?

Je bent geen slechte gelovige wanneer ontmoediging en moedeloosheid je bedreigen. Het is echter wel verkeerd wanneer je aan dit soort gevoelens toegeeft. We zagen hoe Nehemia zijn gevoelens bij God bracht. Gebed is het begin van het bestrijden van moedeloosheid. Gebed is een onderschat aspect van ons geloofsleven. Waar bidden we voor in ons leven. Bidden voor onze gezinnen, de gemeente en de projecten waarmee we bezig zijn. Bidden vraagt ook dat we goed plannen. Dat we visie ontwikkelen, vanuit die visie plannen maken en tot uitvoering komen. Echter dat alles ingebed in een regelmatig gebedsleven. 

Zorg wanneer dat mogelijk is dat je samen met anderen bidt.

Nehemia herzag zijn plannen en plande het werk zo dat de bouwers geen last hadden van de aanvallers. Hij zorgde dat er achter iedere bouwer een gewapend iemand stond. Dat kun je vergelijken met iemand die het moeilijk heeft en waar iemand achter staat die regelmatig voor die mens bidt.

Heb je problemen in je relatie?

Zorg dat je hulp krijgt van iemand die je kan helpen een oplossing te vinden. Daarnaast heb je iemand nodig die voor jou en de ander bidt!

Heb je problemen met medegelovigen?

Laat je relatie met God en de Here Jezus niet los!

Neem deel aan een groep in de gemeente en laat je zo bemoedigen.

Laat niet toe dat de moedeloosheid de overhand krijgt.

Belangrijk is het dat iemand dan voor jou bidt!

Nehemia was er van overtuigd dat God hen zou helpen in de strijd tegen de aanvallers. Wanneer wij ons laten overweldigen door alles wat anders gaat in het leven dan wij graag willen dan verliezen we ons geloof in God, onszelf en onze medemens. Gebed verbindt ons met God, dat houdt ons geloof levend!

Laat je gezeggen door Gods Woord

Naast een gezond en regelsmatig gebedsleven is het belangrijk dat we ons door Gods Woord laten gezeggen en instrueren. Als je moet kiezen tussen de eredienst of iets anders, waar ligt dan je prioriteit? Er is niets wat een predikant meer kan bemoedigen dan een gemeente die bereid is met hem Gods Woord te onderzoeken er naar te luisteren en zich erdoor te laten gezeggen.

Toen Ezra Gods Woord opende stond de hele gemeente op. Toen hij uitgesproken was reageerde men met: amen, amen! Niemand viel in slaap, iedereen luisterde nauwgezet, boog en aanbad God. God aanbidden doe je met elkaar, niet in je eentje.

Werken in Gods wijgaard doe je niet alleen, dat doe je samen. In hoofdstuk 3 stond met zij aan zij. Dat komt daar zo’n 28 keer voor. Elk gemeentelid werd daar ingeschakeld. Niet iedereen kan alles, maar allen kunnen elk iets. Wat je ook kun en doet: doe het tot eer van God en niet voor de eigen eer en glorie.

De lijn naar de lijdenstijd en het lijden van de Here Jezus ligt in zijn gebedsleven. Toen Hij wist dat zijn leven bedreigd werd nam Hij de tijd om te bidden. Degenen die biddend achter hem moesten staan, lieten hem in de steek, zij vielen in slaap in plaats dat ze met Hem meebaden. Jezus zoekt de gemeenschap der gelovigen.

Bouwen aan een gezonde relatie in tijden van moeite doe je door samen te bidden en naar Gods weg te vragen. Door de moeite bij God te brengen. Door samen naar Gods Woord te luisteren en door op te staan voor de leiding van de Heilige Geest. Amen.


----

[1] Elephantine Papyri

Related Media
Related Sermons