Faithlife Sermons

Meditatie Joh 17 Gebedsgroep

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Lezen: Johannes 17

De Here Jezus geeft ons in Johannes 17 enkele 5 richtlijnen voor effectief gebed.

1.  De houding is niet belangrijk

Knielde de Here Jezus bij dit gebed? We weten het niet. Wat we wel weten is dat hij zijn ogen ophief naar de hemel bij het bidden (Joh. 11:41). De meeste mensen buigen hun hoofd, doen hun ogen dicht en vouwen hun handen. Deze houding vinden we in de bijbel niet terug. In tegendeel de Joden baden met open handen die opgeheven waren in de verwachting iets te ontvangen. Andere houdingen van gebed die we in de bijbel tegenkomen zijn: gebogen knieën (Gen. 24:52, Luk. 22:41). Jezus lag op de grond met zijn gezicht ter aarde (Matt. 26:39). David zat als hij met God sprak (2 Sam. 7:18). Abraham stond (Gen. 18:22). Belangrijk is echter niet onze zichtbare houding (hoewel die een uiting kan zijn van de innerlijke) maar de houding van het hart.

2.  We bidden tot de Vader

Het bijbelse patroon om te bidden is tot de Vader, in de naam van de Zoon en in de kracht van de Geest. Jezus spreekt in Joh. 17 God zes maal aan met Vader. (Sommige mensen zeggen bij elke zin van het gebed: God, Vader, etc., dat is iets wat niet goed is.) We moeten daar zorgvuldig mee omgaan, menen wat we zeggen en de dingen niet overdrijven en goed nadenken bij wat we doen.

We bidden tot de Vader omdat het gebed gebaseerd is op ‘kind zijn’. Wij bidden ‘onze Vader’ en Jezus bad ‘mijn Vader, mijn God’.

Het enige gebed rechtstreeks tot Jezus is het gebed van Stefanus (Hand 7:59) toen hij zijn leven gaf. Van een gebed tot de Heilige Geest is in de bijbel niets bekend. Het bijbelse patroon van bidden lijkt tot de Vader in de naam van de Zoon en de kracht van de Geest.

3. We moeten bereid zijn om de wil van de Vader te doen

Er zijn van die kleine rode kastjes in openbare gebouwen met de zin ‘alleen openen bij nood’. Wanneer we ons alleen tot God richten in nood dan moeten we ook niet verbaasd zijn dat hij niet luistert. Het gaat niet om wat wij willen maar om wat God wil. De Here Jezus zegt: mijn voedsel is de wil te doen van Hem die mij gezonden heeft. (Joh. 4:34) Ons gebed is wanneer we op God afgestemd zijn, de reflectie van wat in ons hart leeft. Dan kunnen we ook bidden zonder ophouden, omdat het in ons hart leeft. God verlangt naar een constante relatie met u en mij. Dat sluit gebedstijden niet uit omdat dan speciale momenten worden. Wanneer we zonder ophouden bidden dan is dat vaak niet eens bewust.

4. Het gaat om Gods eer

Glorie, eer, betekent in het OT: dat wat gewicht heeft, belangrijk is. In het Grieks heeft glorie de betekenis van: mening, beroemd zijn. De glorie van God is: het toaal van alles wat Hij is, de manifestatie van Zijn karakter. De glorie van God niet een attribuut van God maar een attribuut van al zijn attributen. Wanneer onze gebeden om Gods glorie cirkelen dan zien we onze noden en vragen in het juiste perspectief.

De verheerlijking van Jezus Christus betekent de volmaking van het grote werk van de verlossing. Wanneer Jezus in Joh. 17 bidt om zijn verheerlijking dan bidt hij om de vervolmaking van het verlossingswerk. Zonder dat geen verlossing, geen kerk, geen NT en geen christelijk leven, geen uitstorting van de Geest. Jezus had ons in gedachten wanneer hij bidt om zijn verheerlijking.

5. We moeten in geloof bidden

Wat heeft Jezus gezien in zijn dagen? Een klein groepje mensen, allen zijn wel op de één of andere manier tekort geschoten. Allen hebben hem in de steek gelaten. Toch zag hij uiteindelijk de overwinning. Hij bad daarom voor zwakke mensen. Hij zag ook zijn verheerlijking bij de Vader. Geloof doet ons het onzichtbare zien. (2 Cor. 5:7)

Wanneer wij bidden dan mogen we de dingen zien vanuit goddelijk perspectief. Wanneer wij dan met heel ons hart bidden dan zal ons gebed ook effect hebben. Tenminste wanneer wij afgestemd zijn op de wil van God en op het feit dat wij naar Zijn wil verlangen (Ef. 6:6) .

Related Media
Related Sermons