Faithlife Sermons

Ga je voor goud

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts

Ga je voor Go(u)d?

Wat heeft het voor zin om te geloven?

Je kunt de vraag ook zo stellen: wat is het doel van je geloof?

De apostel, Paulus, spreekt daarover in 1 Corinthe 9:24-27. Hij vergelijkt het geloof met sportwedstrijden uit zijn tijd. Hij gaat voor de overwinning stelt hij.

Ons thema van vanmorgen is: ga je voor goud?

Tijdens de Olympische spelen gingen de sporters voor goud. Was meedoen belangrijker dan winnen? Zeker! Maar dat wil niet zeggen dat elke sporter, zelfs degene die van te voren wist dat hij geen goud kon halen, toch voor goud ging. Ik vond de huldiging van Marianne Vos een pracht voorbeeld. Toen zij tijdens de Olympische Spelen gehuldigd was ze zeer geëmotioneerd. Ze zong daardoor met horten en stoten het volkslied mee.

Wat heeft zo’n sporter wel niet allemaal moeten doorstaan voordat het zover was? Leontien van Moorsel vertelde bij Kevel & Van den Brink over haar eenzaamheid, inspanningen en pijnlijden. Zij was in haar sportverleden een groot sporter die verschillende gouden plakken won.

Hoe was dat in Paulus dagen?

Dat was niet anders. Het ging om de overwinning!

Om de twee jaar waren er buiten Korinte de zgn. Isthmian Spelen. Het waren spelen met Olympische allure. De sporten waren boksen, worstelen en verschillende afstanden hardlopen. De winnaars kregen een kroon van bladeren van de olijvenboom.

Bij dat beeld sloot Paulus aan om de gemeente van Korinte te doen begrijpen waar het om ging.

Hij wilde met dit beeld zeggen dat het evangelie gratis is, maar niet goedkoop. Je moet er alles voor over hebben. Dat wil zeggen trainen, eenzaamheid, zelfbeheersing en pijnlijden. Alleen dan kun je de onvergankelijke erekrans behalen, de gouden plak. Het gaat u toch ook om de overwinning, om victorie!

Wie van de kinderen / jongelui/ volwassenen draagt Nike’s? Wie weet wat Nike betekent? Het is een Grieks Woord. Het komt in de Bijbel voor! In 1 Joh. 5:4  staat “want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.” Nike betekent: overwinning.

Paulus zegt in 1 Johannes 5:4 dat de kracht achter de overwinning het geloof is. Dat je als gelovig mens zult overwinnen staat vast! Die hebben wij behaald met ons geloof. Aan het einde zal dus blijken dat je niet voor niets geloofd hebt. Waarom? Omdat de kern van het geloof Jezus Christus is als Heiland en Hij door Gods kracht de dood overwonnen heeft.

Geloven is dus: Nike! Hoe krijg je dus je goud? Door het geloof. Ga je daarvoor? Ga jij/u voor goud? Ik zei reeds: geloven is alles er voor over hebben! Daarom moet je wel een doel voor ogen hebben en het grote geheel overzien.

Ik las een verhaal over twee metselaars. Beiden deden ze hetzelfde maar wat een verschil in zienswijze. Een man sprak een metselaar aan die bezig was. “Wat bent u aan het doen” vroeg hij aan die metselaar. “Kun je dat niet zien”, zie de man, “ik ben aan het metselen.” De man wandelde verder en kwam bij een andere metselaar. Ook hem vroeg hij: “wat ben je aan het doen?” De man antwoordde: “Ik bouw een kathedraal.” Beiden deden hetzelfde maar hun zienswijze verschilde hemelsbreed.

Die vraag kunnen we onszelf ook stellen mbt het geloof. Wat houdt je bezig in je geloof? Wat heb je er voorover? Wat doe je eraan?

De kinderen in de Kindernevendienst horen vandaag dat geloven in God TOPsport is. Geloof komt je maar niet zo aanwaaien. Je moet er heel wat voor doen en er ook heel wat voor over hebben. Het is zwaar trainen en kost menig zweetdruppeltje. Trainen? Ja zeker, je gaat naar de kerk om te trainen. We oefenen. Je luistert, je evalueert, kijkt naar je jezelf en probeer zo te ontdekken hoe jouw relatie met God er voor staat. Het mooie is: elke week krijg je nieuwe kansen om dat samen te doen nadat je een hele week op je zelf aangewezen bent. Want: geloven doe je niet alleen in de kerk maar vooral buiten de kerk: thuis, op je werk, op school. Dat zijn de plaatsen waar geloven moeilijk is. Niet daar waar je met mensen bij elkaar bent die voor hetzelfde komen.

De oefenplaatsen? Voor de kleinere kinderen thuis, via de kinderbijbel en in de kerk op kindernevendienst. Wanneer je wat ouder wordt lees je voor jezelf. Je gaat naar catechisatie en naar de kerk of naar een gesprekskring. Wanneer je voor God wilt gaan dan moet je oefenen om van Hem de erekrans of het goud te ontvangen.

Alleen door zware oefening en training kun je overwinnen, zoals soldaten die zich op een oorlog voorbereiden.

De zgn. Oorlog van de Marathon werd uitgevochten + 490 voor Christus. Koning Darius viel Athene aan. De andere omringende stads-staten gaven geen enkele steun tegen de grote meerderheid van de Persen. De Atheners overwonnen de Persen door een verrassingsaanval. Ze renden de vlakte over voordat de Persen zich georganiseerd hadden. De Persen werden van alle kanten aangevallen. Na deze slag zond de opperbevelhebber zijn beste renner naar Athene om de overwinning te melden. Hij rende de hele afstand, ongeveer 26 mijl en toen hij arriveerde zei de renner één woord: “Nike”. Daarna stierf hij.

Ik wil u een geheugensteuntje meegeven voor de training in het komende jaar. Het zijn drie letters SIM

Ze staan voor:

S = spelregels van het geloof, de tien geboden, samengevat in één begrip ‘de liefde’.

Liefde voor God, liefde voor de naaste en liefde voor jezelf.

I = inspiratie. Door uit de Bijbel te lezen doe je inspiratie op. Lees de verhalen van de mensen in de bijbel, zoals van David, die in het geloof Goliath versloeg.

M = motivatie: weet waar je het voor doet. Hou steeds voor ogen wat je einddoel is.

Waar doe je het allemaal voor? Wil je goud halen, de erekrans halen voor jezelf of voor God. Waar kies je voor: voor het goud van deze wereld of voor het goud dat eeuwige waarde heeft? Beide vragen om inzet en discipline. De vraag is: waar ligt jouw voorkeur? In Jesaja 40:31 staat dat wie voor God gaat, en dus voor het goud van eeuwige waarde elke dag nieuwe kracht zal ontvangen, zullen vliegen alsof ze adelaars zijn, tijdens de wedren nooit moe zullen worden. Dat is: Nike-air.

Wanneer je de eindoverwinning wil behalen dat heb je God’s Nike-materiaal nodig. Dat is het geloof in Jezus Christus. Stel je vertrouwen op hem. Beter nu dan te laat.

Amen.

Related Media
Related Sermons