Faithlife Sermons

Efeze 1 DE WERKING VAN GODS MACHT

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

DE WERKING VAN GODS MACHT

Gemeente van Jezus Christus. Welkom op deze Koninkrijksdag. Misschien bent u nu verbaasd, gisteren was het toch immers koninginnedag? Ja, maar ik had het over Koninkrijksdag, de dag waarop we vieren dat God Jezus Christus verheerlijkte en aan Zijn rechterhand zette. De Hemelvaart van JC is meer dan een feit en heeft de diepe geestelijke betekenis dat JC aan Gods Rechterhand plaats nam.

Dat is dus het eerste wat plaats vond: God plaatste JC aan zijn rechterhand

In zijn voorbede voor de gemeente spreekt Paulus de wens uit dat de gemeente begrijpt wat het betekent dat JC aan Gods rechterhand plaats neemt.

In het OT is er diverse keren sprake van dat iemand aan de rechterhand van de ander plaats neemt. In de relatie van Jakob en Benjamin is er sprake van een bijzondere affectie. Jakob had Benjamin lief boven alle andere kinderen. Wanneer een koning zijn zoon aan zijn rechterhand zette dan betekende dat, dat deze zoon in zijn naam zou regeren.

Het zitten aan de rechterhand van God betekent dat JC verheven werd tot regeren in de sfeer van de kosmos[1]. Hij heeft een eervolle plaats gekregen in de rangen in de hemel. Hij is daarmee niet onttrokken aan het aardse, maar het aardse is daarmee juist onder zijn invloed en macht gesteld. Dat wil echter niet zeggen dat er de slechte machten daarmee reeds definitief uitgeschakeld zijn. De Bijbel spreekt daarover frank en vrij: die zullen als een brullende leeuw rondgaan. Dat wil echter wel zeggen dat JC de strijd aan de zijde van God de Vader voort zet, totdat alle vijanden voor Hem geknield liggen. God zelf gaf Hem als hoofd aan de kerk. Daarmee zijn wij als Zijn gemeente bij machte het kwaad te bestrijden. Onze opdracht in deze wereld is om in naam van onze HEER tegen de kwade machten op te treden.

De macht die JC uit de dood heeft opgewekt en Hem aan  de rechterhand van God geplaatst heeft wil ook in de gemeente van JC aanwezig zijn.


----

[1] Ps. 110:1, Acts 2:34–36; Rom. 8:34; Col. 3:1 and Heb. 1:3, 13

Related Media
Related Sermons