Faithlife Sermons

Ausma - In memoraim

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Op vrijdag 6 juni j.l. overleed ons gemeentelid GEERT AUSMA, na een langdurig ziekbed in de leeftijd van 75 jaar. Moegestreden gaf hij de geest.

GEERT AUSMA werd door zijn vrouw en kinderen omschreven als een zorgzaam en meelevend mens. Een man waar je terecht kon met je zorgen. Hij hield op geestelijk terrein van de liederen Johannes de Heer. Hij had een duidelijke mening over geestelijke zaken, wist wat hij wilde maar liep niet met zijn mening vooraan.

In de dienst van Woord en gebed van a.s. woensdag 12 juni, waarin we afscheid van hem willen nemen, zullen we stilstaan bij Psalm 139: 1-12. In deze psalm staat de gedachte centraal dat we door God gekend zijn.

De dienst begint om 13.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren. De begrafenis op de begraafplaats zal in besloten kring plaats vinden. Indien u de familie eerder wilt ontmoeten is daartoe gelegenheid op maandagavond 9 juni van 19.30 tot 20.00 uur.

Related Media
Related Sermons