Faithlife Sermons

En trofast Gud

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

Tekst: 5 Mosebok 33,23 – 29.

·        En ny generasjon skulle innta landet.

·        Moses gav dem:

o       En gjennomgang av loven – Deuteronomium. Loven er god!

o       Et resume av ørkenvandringen.  Det Moses hadde mottatt fra Herren. Nødvendig å lære av historien.

o       Ett rett gudsbilde. Moses pekte på Guds trofasthet.

o       En personlig velsignelse til hver av stammene.

·        Et rett bilde av Gud gir et sikkert fundament for troen i tider av forandring

·        Vi må gi det rette Gudsbildet videre til våre barn ved å snakke om det. 5 Mos 6,7.

1.      VÅRT BILDE AV GUD ER GITT GJENNOM ÅPENBARING

·        Joh 1,18. Ingen har noensinne sett Gud, men Jesus har forklart ham.  Gresk: exegesato: eksegere, tolke, utlegge

·        1 Kor 2,11-12. Vi har fått Guds Ånd for å lære å kjenne Gud

·        Rom 1,19-23. Mennesker som ikke vil ta imot den Gud som skapte oss i sitt bilde, skaper sin egen gud i sitt bilde. Han skal være snill, grei og medgjørlig og finne seg i å passe inn i det som til enhver tid er politisk korrekt.

I trenger til, for slik å slingre, en Gud som ser igjennom fingre, som slekten selv dens Gud må gråne, og males med kallott og måne. Men denne Gud er ikke min!          Henrik Ibsen: Brand

·        Jak 1,17. Skal vi ha en sikker grunn i tider av forandring må vi holde fast ved den Gud som aldri forandres og som Jesus Kristus har åpenbart for oss.

·        Gudsbildet er under evaluering for tiden. Er Gud mann eller kvinne? Både mann og kvinne er skapt i Guds bilde. Gud er hevet over kjønn, men han er vår Far.

2.       GUDS KARAKTER

·        Gud er trofast.

·        5 Mos 7,9. Den trofaste Gud som holder sin pakt

·        5 Mos 32,4. Klippen – en trofast Gud uten urett

·        Salme 89,3. I selve himmelen grunnfester du din trofasthet.

·        Jes 25,1. Dine råd er trofasthet og sannhet.

·        Klag 3,22-23. Stor er din trofasthet.

·        1 Kor 10,13.  Tilgir oss syndene.  Joh 1,9.

·        2 Tim 2,13. Er vi troløse så er han trofast for han kan ikke FORNEKTE SEG SELV.

·        Gud er vår trygghet. 

·        Salme 31,3.  Vær meg en tilfluktsklippe.

·        Salme 90,1.  Du har vært vår bolig fra slekt til slekt

·        Salme 91,4.  Under hans vinger skal du finne tilflukt.

·        Gud er sannferdig.

·        Salme 33,4.  Alt hans verk er rett.

·        Rom 3,4 Gud er sanndru.

·        Gud er god. 

·        Salme 100,5. For Herren er god.

·        Salme 145,8-9. Herren er god mot alle.

·        Gud er tålmodig. 

·        4 Mos 14,18.  Sen til vrede og rik på miskunn

·        2 Pet 3,9. Han er tålmodig med oss.

·        Gud er kjærlighet.

·        Joh 3,16.  Så høyt har Gud elsket verden.

·        1 Joh 4,7,8,10.  Gud er kjærlighet.

·        Gud er nådig og barmhjertig. 

·        Tit 2,11. 3,5. Guds frelsende nåde

·        Ef 2,4-5. Av nåde er dere frelst

·        Jakob 5,11. Herren er overveldende rik på barmhjertighet.

·        Gud er hellig.

·        3 Mos 11,44.  Dere skal være hellig, for jeg er hellig.

·        Åp 4,8. Hellig, hellig, hellig

3.      LA OSS LÆRE Å KJENNE HERREN

·        Hosea 6,3. La oss lære å kjenne Herren.

·        Kol 3,10. Fornyet etter sin skapers bilde.

Gud er vår trofaste himmelske Far.  Vi er Hans barn og har fått barnekårets Ånd. Det gir oss trygghet, styrke og visdom til å møte alle forandringer og utfordringer som ligger foran oss.

AMEN

Related Media
Related Sermons