Faithlife Sermons

Barmhärtighet

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Pingstkyrkan Bottnaryd gemensam gudstjänst  96.07.21

BARMHÄRTIGHET

Matt 17:1-8, 14-18

En illustration till vad Paulus menade i Fil. 2:6-11: "Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud,  utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa,  gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och givit honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre"

Jesus var beredd och villig att stiga ned.

För många människor är detta en obegriplig livsinställning, vi vill hela tiden uppåt.  Jesus försökte bryta detta tankemönster hos sina lärjungar.

Han talade om sig själv som en tjänare och uppmanade sina lärjungar att liksom han tjäna andra. Joh 13:13-15 Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag.  Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er. 

Jesus återspeglade Guds natur.

Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. 2 Kor. 1:32

Människans inställning

"Skall jag ta vara på min broder?"

David:  "Låt mig då falla i Herrens hand, ty hans barmhärtighet är mycket stor. I människohand vill jag inte falla."  1 Krön 21:13.

Barmhärtighet ett av Bibelns viktigaste begrepp:  diakoni =tjäna.

Den barmhärtige samariern

Jakobs brev. James 2:14-20  "Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" - Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?"

De första kristna

Apostlagärningarna och breven berättar om hur de första församlingarna utövade barmhärtighet: bespisning av änkor, insamling till de som drabbats av hungersnöd.

Tabita i Joppe Apg 9:36 "hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga"

Att visa barmhärtighet en nådegåva.

Rom 12:8 "med glatt hjärta visa barmhärtighet" Många har den gåvan. Ex Stockaryd.

Farbror Erik, Moder Teresa

Församlingens kallelse är att utöva barmhärtighet i och utanför kyrkan.

Related Media
Related Sermons