Faithlife Sermons

Att vårda livet

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Bottnaryd 95.08.27

ATT VÅRDA LIVET

3 Joh 2, ”Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag.”

Brevet till Gaius - en man som överflödande i andlig liv. Johannes visade också omsorg för han hälsa.

Jesus visade samma omsorg

Joh 10:10 ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.”

Matt. 4:23 ”Han vandrade omkring i hela Galiléen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.”

Rätt syn på kroppen

Kroppen är ett tempel åt Gud. Det finaste som finns.

Vårda din kropp.

Synden kan bryta ner ande själ och kropp.

1) Kropp och själ

Psykisk obalans påverkar kroppen därför att kroppen och själs livet hör ihop.

Ps 32:4 ”Ty dag och natt var din hand tung över mig, min livssaft förtorkades som av sommarhetta”, ex. sömnlöshet,

Vad skall man göra vid depressioner? Sök hjälp, det är inte alltid att själavård hjälper. Du kan behöva medicinering eller vila.

2) Helande.

Försoningen och kroppsligt helande hör ihop. Ps 103:3 ”han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister” (= sjukdomar)

Vår andliga dimension

Kunskapen om att människan också har en andlig dimension har försummats och förnekats i vår materialistiska tid, men återupptäcks nu mer och mer.

Måste födas på nytt. Den är död utan Jesus. Kan inte nå Gud, utan söker fel.

1) Andeliv och kroppsliv hör samman,

Joh 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.”

2) Kroppslig såväl som andlig träning behövs.

1 Tim 4:7-8 ”Öva dig i gudsfruktan. Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tid och den kommande.” ”Kroppsövningar är bra, men att öva sig i att lyda Gud är mycket viktigare och stärker dig i allt vad du gör” Lev. B. Att tjäna Gud gm bön, vittnande, nådegåvor, kärlek, omsorg, försakelse, renhet.

3) Vårda ditt andliga liv.

Judasbrevet 20 ”Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande. Håll er kvar i Guds kärlek och se fram mot att vår herre Jesus Kristus skall förbarma sig och ge er evigt liv.”

Bygg ditt liv på Guds Ord, - byggstenarna, Ju mer du känner till ju mer byggstenar har du att bygga med. Bed (ledd av den Helige Ande och i hans kraft), Förbliv i Guds kärlek (håll din relation till Gud levande).

4) Förnyelse

Ombyte och förnyelse behövs också andligen. Rom 12:1-2.

Related Media
Related Sermons