Faithlife Sermons

Gen41Prk05Okt2008(Josef)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Datum: 05 Oktober 2008    Plek:   Bfn-N (Oggend Josef))

Lofsang: Ges. 18 (2X)

Verootmoediging: Ps 38:1,17

Toewyding: Ges. 316:3

Slotsang: Ges. 301

Skriflesing: Gen.41:1-57

Tema: Ons verhouding met God

Inleiding:

³ Ek wonder wat het Josef van sy verhouding met God gedink

        9 terwyl hy TWEE JAAR lank sit en wag

                9 dat die koning se skinker iets moet reël

9 om hom daar uit te kry.

A TWEE WEKE, selfs TWEE DAE, is gewoonlik genoeg

        9 om ons te oortuig dat die Here ons verlaat het.

A Miskien sou ons in Josef se omstandighede

        9 sommer gou reeds gedink het dat nie net die skinker nie,

                9 maar God self ons vergeet het...

³ Ons Skriflesing (Gen.41) is die sentrum v.d. Josefverhaal:

        9 Alles wat vooraf gebeur het,

                9 het uitgeloop op die gebeure in hierdie hoofstuk.

        9 En alles wat van hier af aan gebeur,

                9 vloei voort uit hierdie gebeure.

Korpus:

³ Maar toe gebeur daar iets:

        9 God gee aan die heidense koning twee drome

                9 wat nie een van sy towenaars of wyse manne

                        9 kon verklaar nie.

A En skielik onthou die skinker van Josef!

        9 Die arme man was nou eintlik in ‘n verknorsing,

                9 want om vir die farao van Josef te vertel,

                        9 moes hy weer van die tyd praat

9 toe hy in die tronk was.

 ³ Dít sou natuurlik ‘n risiko wees,

        9 want sê nou net die farao vervies hom weer

9 oor wat die skinker daardie tyd gesondig het

        9 en hy gooi hom wéér in die tronk?!

A Hy skraap egter al sy moed bymekaar

        9 en vertel v.d. Hebreeuse jong man

                9 wat sy en die bakker se drome verklaar het.

³ Uiteindelik, na 13 jaar in Egipte as slaaf en gevangene,

        9 kry Josef geleentheid om iets vir die koning te doen.

ADis ‘n geleentheid wat hy kan benut om vir die koning

        9 ‘n diens te lewer wat nie deur die towenaars van Egipte

                9 vermag kon word nie.

A Dis ‘n geleentheid wat hy kan gebruik

        9 om permanent uit die tronk te bly

                9 as hy maar net aan die koning kan bewys

                        9 hoe goed hy is.

Ê En tog verkies Josef om homself nie in die kollig te plaas nie:

        9 Toe die koning sê dat hy gehoor het

9 van Josef se goeie vermoë om drome uit te lê,

        9 verklaar Josef onmiddellik

                9 dat nie hý nie, maar die Here

                        9 die bron van kennis is.

³ Wat nogal opval, is die feit dat dit ‘n droom (eintlik 2) was

        9 wat Josef aan die begin v.d. verhaal

                9 by sy broers in die moeilikheid laat beland het

                        9 en gelei het tot sy vernedering.

A En nou is dit weer ‘n droom (eintlik 2!)

        9 wat gaan lei tot sy verhoging

                9 en hom uiteindelik in staat gaan stel

                        9 om met sy broers heenig te word.

A Waar sy vernedering stadig en trapsgewys plaasgevind het,

        9 en uiteindelik vir 2 jaar gesloer het,

                9 kom die verhoging wat hy beleef

                        9 plotseling – amper uit die bloute!

³ Amper onopsigtelik vertel hierdie verhaal ook vir ons

        9 dat waarsêery en sg. towerkragte

                9 nie in staat is om God na te boots nie:

A AL die wyse manne en towenaars

        9 was nie in staat om te doen wat God deur Josef doen nie.

A Daarom was nie een van hulle geskik of skrander genoeg

        9 om as die farao se regterhand op te tree nie –

                9 net Josef, wat deur God gelei word,

9  het daarvoor gekwalifiseer.

A Die farao erken dit

9 deur Josef in die hoogste pos in Egipte aan te stel.

³ In ‘n sekere opsig is ons ook in Josef se posisie:

        9 Ons leef in ‘n harde wêreld

                9 waar mense naby aan ons

                        9 soms verantwoordelik is vir die ergste smart

                               9 wat op aarde beleef kan word.

A Ons weet ook dat die swaarkry wat ons tans beleef,

        9 nie opweeg teen die heerlikheid

                9 wat ons eendag sal hê as ons verhoog word nie –

                        9 net soos die swaarkry wat Josef beleef het,

                               9 nie opgeweeg het teen die heerlikheid

                                       9 wat hy ontvang het by sy verhoging nie.

³ Wat ons ook nie mag vergeet nie,

        9 is dat die mense met wie Josef

9 in sy swaarkrydae te doen gekry het,

        9 voortdurend geseën is:

                9 Potifar

                9 Die hoof v.d. gevangenis

                9 Sy medegevangenes

                9 En nou ook die koning van Egipte

A Om die draer van God se seën te wees,

        9 is ‘n onuitspreeklike voorreg,

                9 al beteken dit ook dat ‘n mens langer moet wag

                        9 om erkenning daarvoor te kry.

Slot:

³ Ons verhouding met God is nie iets

        9 waaruit ‘n mens altyd net moet voordeel trek nie.

A Om God te dien, om ‘n verhouding met Jesus Christus te hê,

        9 is nie ‘n “een-vir-my-een-vir-jou”-speletjie nie.

A Ons mag nie die wil v.d. Here na-jaag

        9 net om die hele tyd daarvoor vergoed te word nie.

Ê Om God te dien, is die primêre manier

        9 om dankbaarheid te betoon

                9 vir dit wat Hy in Jesus REEDS vir ons gedoen het.

אָמֵן

Related Media
Related Sermons