Faithlife Sermons

Gen37Prk31Jul2005

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Datum:       31 Julie 2005       Plek: B

Ges 249:3L 464CD 9/14
Ges 41:1L 203CD 4/5
Ges 63:1L 231CD 1/17
Ges 9:1,2L 164CD 3/9

Liedere:

Skriflesing: Gen. 37

Tema: Die prys van verlossing

Inleiding:

Å Die verhaal van Josef gaan oor

9  broers, jaloesie, verwerping, misdaad, slawerny

          9  maar uiteindelik ook oor verlossing.

Korpus:

Å Wat ons opval so by ‘n 1’e lees van hierdie gedeelte

          9  = dat θ se Naam nêrens genoem word nie.

Ê Dit lyk inderdaad of θ nie @-wrd = nie

          9  want die hoofkarakter v.d. storie

                   9  beland in allerlei gevare – selfs doodsgevaar:

          Ê Eers word hy in ‘n put gegooi

                   9  en daarna aan slawehandelaars verkoop,

                             9  wat ook maar ‘n tipe doodsvonnis is

                                      9  aangesien ‘n slaaf in daardie tyd

                                                9  nooit werklik seker kon wees van sy lewe nie.

Å Die dinge wat Josef oorkom,

          9  = volgens sy brs sy eie skuld

                   9  want hy was ‘n klein klikbek

                             9  wat hom verbeel het hy’s beter as die res van sy familie.

Ê Boonop was hy sy pa se witbroodjie.

          9  Die rede hiervoor was blykbaar omdat

                   9  sy ma, Ragel, Jakob se gunsteling vrou was –

9  hy was vir Ragel liewer as Lea

9  of die twee slavinne by wie hy kinders verwek het.

ÊÊ Maar as dit net sy eie skuld was,

          9  waar kom sy drome vandaan?

          Ê Ons weet dat dit profetiese drome was

                   9  wat later gerealiseer het;

          ÊÊ Die enigste gevolgtrekking waartoe ons kan kom,

                   9  = dat dit van θ af gekom het.

          ÊÊÊ + dit = die 1’e bewys dat θ wel @-wrd was in die gebeure.

Å θ was só @-wrd in Josef se jong lewe

          9  dat Hy sy verlossingsplan vir sy volk

                   9  toe al in werking gestel het.

Ê θ het geweet dat die seuns van Jakob

9  jaloers is op hulle jonger broer

          9  + hom daarom sou verwerp.

Ê θ het geweet dat Juda

          9  Josef vir 20 silwerstukke sou verkoop.

Ê Hy het geweet dat die pa se geliefde seun

9  wat deur sy eie α’e verstoot is

          9  later vals beskuldig sou word,

          9  en veroordeel sou word.

Ê En Hy het geweet dat hierdie seun onderkoning sou word

          9  sodat hy in ‘n posisie sou wees

                   9  om die hele volk van θ te red

                             9  van ‘n verskriklike dood wat hulle in die gesig sou staar.

Ê Helaas het θ ook geweet dat dit die latere leiers v.d. volk

          9  se sonde sou wees waardeur al hierdie dinge

                   9  aan die geliefde seun gedoen sou word

                             9  om uiteindelik by die redding en sy genade uit te kom:

                   Ê Aan die einde v.d. verhaal (Gen.50:20) = Josef wat sê

                             9       Want júlle het wel kwaad teen my bedink,

maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is,

om ’n groot volk in die lewe te hou.

Å Ja, θ het dit ook ten goede gedink

          9  dat sy eie geliefde Seun

                   9  deur sy eie α’e verwerp word,

                   9  deur Judas vir 30 silwerstukke verkoop word,

                   9  vals beskuldig en veroordeel sal word,

                   9  wat nie sou neerdaal na ‘n sel nie, maar na die hel,

                   9  wat nie onder kning sou word nie, maar Opperkoning v.d. heelal

                   9  om sodoende θ se hele volk te red

9  van ‘n verskriklike dood wat hulle in die gesig staar.

Ê + ons het geen verontskuldiging nie,

          9  want ons beplan daagliks

                   9  om ☧ op 1 of a wyse uit die pad te kry

                             9  sodat ons kan aangaan

                                      9  met ons eie bose planne.

          9  Ons hou óók nie v.d. idee

                   9  dat ons voor Hom moet buig nie.

Slot:

Å Die verhaal van ☧ gaan oor

9  broers + susters wat mekaar beny, verwerp,

9  misdade @ mekaar pleeg,

9  slawerny van sonde en slegte gewoontes,

          9  maar uiteindelik (en ons kan θ daarvoor dank!)

9  ook oor verlossing.

                                      ןמא

Related Media
Related Sermons