Faithlife Sermons

Gen38Prk14Sept2008(Josef)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Datum: 14 September 2008          Plek:   Bfn-N (Oggend)

Lofsang: Ges.21:1,3

Verootmoediging: Ges.63:1

Toewyding: Ges.87:1,2

Slotsang: Ges.260:1,3,4

Skriflesing: Gen.38:1-30

Tema: Sonde, skuld en preke

Inleiding:

³ Toe ek die afgelope tyd die verhaal van Josef weer lees,

        9 het dit my opgeval dat die storie van Juda en Tamar

                9 op die oog af niks met Josef te doen het nie.

A Geleerdes meen dan ook dikwels

        9 dat Gen.38 so effens “op die verkeerde plek” aangeteken is,

                9 omdat dit die verloop v.d. verhaal van Josef

                        9 onnodig onderbreek.

A Dit sou ook vandag vir my makliker gewees het

        9 om te preek uit die volgende hfst (Gen.39),

                9 want dit het so ‘n duidelike boodskap:

  Ê Dit vertel die verhaal van Josef en Potifar se vrou.

        9 Dan kon ek vandag vir u vertel het

                9 dat ‘n mens soos Josef moet wees –

                        9 al word jy verlei, moet jy v.d. sonde af wegvlug.

³ Maar nou preek ek NIE uit Gen.39 nie –

        9 Gen.38 is die deel wat die Here vandag vir ons gee.

A En nou staan ons voor die vraag:

        9 WAT IS DIE BOODSKAP VAN DIÉ VERHAAL?

        9 Soos wie moet ons optree –

                9 soos Juda, wat sy verantwoordelikhede ontduik

                        9 en dan boonop ‘n hoer opsoek,

                9 of soos Tamar, wat by haar skoonpa ‘n kind het?

A Dalk is hier iemand wat wil sê:

        9 “Maar dis maklik, ons moenie soos één van hulle wees nie”

A As ons DIT doen, dan ignoreer ons mos

9 die feite en die uitsprake in hierdie storie...?!

Korpus:

³ Die belangrikste feit in hierdie verhaal

        9 is dat Tamar een van net 4 vroue is

                9 wat in die geslagsregister van Jesus genoem word.

A Ja, hierdie vrou wat haarself soos ‘n hoer vermom,

        9 haar skoonpa bedrieg en ‘n kind by hom het,

                9 word ‘n voorsaat van die Seun van God.

A En Josef, die voorbeeldige man

9 wat hom nie deur ‘n vrou laat verlei nie,

        9  verdwyn omtrent in die niet...

³ ‘n Mens sou verwag dat God

        9 die voorgeslag van sy Seun versigtig sou kies;

        9 dat Hy die eerlikste, kuisste, beste kinders van

                9 Abr, Isak en Jakob sou gebruik;

        9 dat Hy ten minste by die konvensies v.d. tyd sou hou

                9 deur darem die oudste kind in elke geval sou gebruik;

A Maar nee, Hy gebruik vir Juda,

        9 die 4’e kind van Jakob;

        9 die bygelowige een;

        9 die een wat nie omgee om by ‘n hoer aan te doen nie;

        9 die een wat dubbele standaarde toepas;

        9  sy skoondogter aan haar eie genade oorlaat;

A En Hy gebruik vir Tamar,

        9 wat bedrog pleeg en familieskande veroorsaak.

³ Soms verwag ‘n mens God moet sekere mense gebruik,

        9 maar dan gebruik Hy die onwaarskynlikste persone

                9 om sy plan uit te voer.

A Volgens die norme van daardie tyd

        9 sou Juda en Tamar vir niks goeds deug nie –

                9 maar by God deug hulle.

Ê God kies nie mense omdat hulle so wonderlik is nie –

        9 Hy kies mense uit GENADE.

                9 Soos ons gekies is – uit genade.

³ Dalk moet ons ons beskouing van wat sonde is,

        9 ook begin ondersoek:

A Wat was Juda se groot sonde in hierdie verhaal?

        9 Was dit die feit dat hy by ‘n hoer ingegaan het?

        9 Of was dit die feit dat hy ‘n jong weduwee

                9 aan haar eie lot oorgelaat het?

A Wie, volgens die Bybel, was die skuldige party hier in Gen.38?

Slot:

³ Die verhaal van Juda en Tamar lyk op die oog af dalk

        9 asof dit niks met die Josefverhaal te doen het nie.

A Maar dit het:

        9 Juda is die een wat sy pa om die bos gelei het

                9 met die bloedbesmeerde klere van sy broer.

        9 En nou is Juda die een wat om die bos gelei is

                9 met die klere wat Tamar haarself mee vermom het.

        9 Juda wou sy pa van ‘n seun ontneem.

        9 In werklikheid is dit hy self

                9 wat van twee seuns ontneem word.

A Juda wou nie aan sy skoondogter ‘n losser verskaf nie,

9 en tog word hy gekies as die een

                9 uit wie se stam gebore sou word

                        9 die Verlosser van alle gelowiges.

אָמֵן

Related Media
Related Sermons