Faithlife Sermons

Gen39Prk21Sept2008(Josef)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Datum: 21 September 2008          Plek:   Bfn-N (Oggend; Josef)

Lofsang: Ges. 316:1,2,3

Verootmoediging:Ges. 335:1

Toewyding: Ges. 299:1

Slotsang: Ges. 275;1,2,4,5

Skriflesing: Gen.39:1-23

Tema: God se teenwoordigheid

Inleiding:

³ Gen.39 handel oor ‘n netelige saak –

        9 nee, nie Potifar se vrou en haar 40-jaar-jeuk nie,

        9 die netelige saak waaroor die gedeelte handel

                9 is die kwessie van God se teenwoordigheid.

A Ons word grootgemaak met die Bybelse gedagte

        9 dat as God by jou is, dit met jou goed sal gaan.

A Êrens het iemand eendag hierdie gedagte uitgebrei

        9 met die idee dat as dit met jou sleg gaan,

                9dan is die Here NIE by jou nie.

Ê Hierdie denkskema staan bekend

        9 as die vergeldingsleer (vergeldingsdogma).

Korpus:

³ Die logiese redenasies wat uit die vergeldingsleer afgelei word,

        9 is aan ons oorbekend:

A Ons het reeds genoem dat die Bybel leer

        9 dat dit met jou goed gaan as God by jou is.

Ê Nou word daar nog bygesê:

A As dit met jou sleg gaan, is die Here NIE by jou nie.

A As jy goeie dinge doen, sal dit met jou goed gaan.

A As jy slegte dinge doen, sal dit met jou sleg gaan.

A As dit met jou goed gaan, leef jy reg voor God.

A As dit met jou sleg gaan, leef jy nie binne God se wil nie.

Ê Die hele vergeldingsdogma is gebaseer op

        9 OORSAAK en GEVOLG:

                9 Goed volg op Goed.

                9 Sleg volg op Sleg.

³ Gen.39 se vertelling begin deur daarop te wys

        9 dat die Here met Josef was

                9 en dat alles wat hy gedoen het, voorspoedig was.

A Die vertelling sluit ook af

        9 deur te sê dat die Here met Josef was

                9 en dat alles wat hy gedoen het voorspoedig was.

Ê So ver klink alles nog reg en goed:

        9 Die Here is met Josef, en hy beleef voorspoed.

³ Die probleem sluip egter so ongesiens in

        9 wanneer ons besef dat die hele vertelling in Gen. 39

                9 handel oor Josef wat seksueel geteister word;

                9 dan word hy, ten spyte van die korrekte optrede,

                        9 vals beskuldig;

                9 en om alles te kroon, word hy summier

                        9 en sonder verhoor IN DIE TRONK GEGOOI.

³ Dit lyk amper soos die wêreld wat ons ken:

        9 Onskuldige mense word vervolg en doodgemaak,

                9 maar die skuldiges, die moordenaars en die bedrieërs,

                        9 loop vry rond in die samelewing,

                               9 en dan is dit dikwels juis hierdie skuldiges

                                       9 wat die beleidsbepalers is.

A In sulke omstandighede is ons geneig

        9 om heel eerste te vra:

                9 “WAAR IS GOD AS DINGE SO SKEEFLOOP?”

A Om sout in ons wonde te vryf,

        9 is daar altyd iemand wat sê

                9 dat dit ons ongehoorsaamheid is wat veroorsaak

                        9 dat dinge met ons sleg gaan.

Ê As hierdie mense reg was,

        9 dan moes Josef nooit in die tronk geland het nie!

                Ê EN DIT TERWYL DIE HERE MET HOM WAS!

³ Daarom het die verhaal van Josef in die tronk

        9 ‘n geweldige troosboodskap, naamlik

                9 dat as dit sleg gaan, dit NIE beteken

                        9 dat die Here êrens heen verdwyn het nie.

A Nee, of dit met jou goed of sleg gaan,

        9 God is by sy kinders!

A Ons het NODIG om te weet

        9 dat in ‘n wêreld waar ons so min

9 van God se teenwoordigheid kan waarneem,

        9 in situasies waar dit voel of God verdwyn het,

        9 in ‘n wêreld waar die mens se wil oënskynlik seevier,

                9 is en bly die Here teenwoordig, betrokke en in beheer!

A Ons het nodig om te besef

        9 dat in ‘n wêreld waar die waarheid verdraai word,

        9 waar nie na al die getuienis geluister word nie,

        9 waar sogenaamde “bewyse” selfs gefabriseer word,

                9 God die Een is wat sien, wat hoor, wat weet.

³ Nog ‘n aspek wat Josef se verhaal duidelik illustreer,

        9 is dat God se teenwoordigheid by sy kinders

                9 ook seën vir heidene kan inhou:

AIn Potifar se huis gaan dit goed – omdat God by Josef is.

AIn die tronk gaan dit goed – omdat God met Josef is.

Ê So kan dit ook met ons gesteld wees:

        9 God se teenwoordigheid by ons

                9 kan tot seën van heidene en ongelowiges wees.

Ê Maar God se seën beteken nie outomatiese redding nie!

        9 Die ongelowige het steeds nodig om tot bekering te kom

                9 as hy/sy die volle seën van redding deur Jesus begeer

³ Op die voetspoor van Jesus Christus

        9 kan sy kinders ook deur diep waters gaan.

A Rom.8:17 sê mos dat ons saam met Jesus sal ly

        9 sodat ons saam met Hom verheerlik kan word.

A ‘n Dienskneg is immers nie groter as sy Heer nie –

        9 God mag ons swaarkry dus in sy diens gebruik.

Ê So het Hy Josef se swaarkry ook gebruik

        9 om ‘n hele heidenland van hongersnood te red –

                9 en in die proses het Hy seker gemaak

                        9 dat sy volk ook gered sal word.

Slot:

³ Troos in die Josefverhaal is daar beslis:

        9 Net so min as wat Josef se dwaasheid

                9 God kon verhinder om sy doel met hom te bereik,

                        9 net so min kon sy wysheid daartoe bydra...

³ God se teenwoordigheid is een van die groot wonders...

        9 Ja, dalk die GROOTSTE wonder,

                9 want dit LYK asof Hy afwesig is,

                        9 terwyl Hy eintlik só aktief besig is om ons te red.

אָמֵן                               

Related Media
Related Sermons