Faithlife Sermons

Sjofar - preek (Gert Nuyens)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 18 views
Notes & Transcripts

Sjofar:

1.   Inleiding:

Sjofar = ramshoorn

Twee vragen: waarom Sjofar en wat kan je hierover vertellen?

Waarom?

 • God heeft mij hierop voorbereid => verhaal
 • Sjofar heel belangrijk in Bijbel
 • Vandaag is Feestdag, Jom Teru’ah – Dag des geklanks (Lev 23:23-25; Numeri 29:1-6), waarin Sjofar centraal staat
 • Handig als u in slaap valt => blazen en ontwaken => hoofdthema van de Sjofar is ontwaken voor diegenen die slapen
 • Psalm 89:16 (jubelklank = Teru’ah)

Wat?

 • Algemeenheden over de Sjofar zelf
 • Sjofar in de Bijbel heel belangrijk => bekijken wat er zoal geschreven staat
 • Sjofar in de synagoge en de herfstfeesten, vandaag is het eerste feest v/d herfstfeesten!
 • Hoe kunnen we de boodschap van de Sjofar toepassen in ons leven?

Heel menu om af te handelen, zien hoe ver we geraken.

Op het einde driemaal blazen: voor ieder van ons persoonlijk, voor de gemeente en voor de ganse wereld.

2.   Algemeenheden van de Sjofar:

Wat is een Sjofar?

 • Hoorn: niet alleen van een ram, maar mag niet van een stier of koe => waarom niet? => gouden kalf  (Exodus 32)
 • Hoe gemaakt: eerst moet het vlees verwijderd worden, dan wordt het verhit en gedraaid in vorm. Tenslotte wordt hij gepolijst dwz afgeschuurd en een laagje vernis erop. Een Sjofar is een beetje zoals wij ten opzichte van God, voordat God ons kan gebruiken moet eerst het vlees verdwijnen en het gedraaide is zoals wij ons moeten buigen voor de wil en voor het aangezicht van God.
 • De naam komt van het Hebreeuwse stamwoord Sjafar. Sjafar betekend helder zijn of  polijsten => niet alleen in glans maar het slaat ook op geluid. Zoals wij zeggen een schitterend geluid, vandaar de naam Sjofar. Dus Sjofar kan zowel gaan over het instrument als over het geluid dat het produceert.
 •  4 Geluiden van de Sjofar in de synagoge: Teki’ah  (continue toon), shevarim (3 onderbroken stoten), teru’ah (9 ononderbroken stoten), teki’ah lang aangehouden. => symboliek uitleggen!
 • Volgens Joods traditie verdrijft het geluid van de Sjofar de duivel en zijn demonen.

3.   De Sjofar in de Bijbel:

Sjofar speelt een belangrijke rol op meerdere plaatsen in de Bijbel:

 • Eerste maal => Exodus 19:16 verhaal van de verschijning des HEREN op de berg Sinai, waar de tien geboden of woorden werden gegeven aan Mozes.
  Ex. 19:10-20
  vers 13 hoorn = jovel => synoniem met Sjofar en betekent ‘vrolijk of heerlijk geluid’ en net zoals de Sjofar gaat het over het instrument als over het geluid dat het produceert.
  vers 16 ‘Sjofar Chazaq’ zeer sterk bazuingeschal. Het volk beefde! Sjofar staat hier voor het geluid.
  Exodus 20:18-21 vers 18 Sjofar = bazuin, instrument, het volk beefde!
  => Het geven van de Torah van God aan Israël ging dus gepaard met het geluid van de Sjofar. Torah is de instructies van God naar de mens, meestal vertaalt als wet (voorbeeld: vader die instructies geeft aan zijn kinderen => Torah).
 • Verhaal van de val van Jericho, een zeer strategische plaats.
  Jozua 6:1-5
  => de muren van Jericho storten ineen door het gejuich en het geluid van de Sjofar!
 • De Sjofar staat ook centraal bij de opstanding der doden en de opname van de gemeente van God die zal plaatsvinden op een Jom Teru’ah, Dag des geklanks (1 Tessalonicenzen 4:13-18).
 • De Sjofar en het jubeljaar. Lev. 25:8-13 jubel => jovel, betekend heerlijk of vrolijk geluid. Volgens Joodse traditie is dit de ‘grote Sjofar’,  Sjofar Gadol => Jesaja 27:12-13! De ‘grote Sjofar’ staat dus in verband met Jom Kippoer of de Grote Verzoendag. Dezelfde boodschap van hereniging vindt men terug in Mattëus 24: 29-31 (Statenvertaling) Sjofar van groot geluid! => De Sjofar staat dus ook centraal bij de wederkomst van onze Messias Jezus die op een Jom Kippoer zal plaatsvinden.

è U ziet dat de Sjofar een belangrijke plaats inneemt in de Bijbel!

4.   Sjofar in de synagoge en de herfstfeesten:

Eerst korte inleiding in de Feesttijden des HEREN (Lev 23): lentefeesten en herfstfeesten

In de synagoge wordt op de Sjofar geblazen op Jom Teru’ah of Dag des geklanks (Num 29), de 1ste van de zevende maand, en op het einde van Jom Kippoer, de Grote Verzoendag, de 10de van de zevende maand. Ook wordt er dagelijks geblazen op de Sjofar in het seizoen der bekering voor 40 dagen. Het seizoen der bekering start 30 dagen voor Jom Teru’ah en eindigt op Jom Kippoer. De dagen tussen Jom Teru’ah en Jom Kippoer noemt men de ontzagwekkende dagen of de 10 dagen van bekering.

 • Jom Teru’ah of  Dag des geklanks : eerste feest van de herfstfeesten, het duurt 2 dagen die als 1 dag beschouwd worden => uitleg. Vandaag is 2de dag van Jom Teru’ah ook wel bekend als Rosj HaSjana (hoofd v/h jaar of nieuwjaar)
  Het thema van deze feestdag is ‘ontwaken voor degenen die slapen’.
   (MAIMONIDES, MOSES -Mozes ben Maimon; known in rabbinical literature as "Rambam"; Rabbi Mozes Ben Maimon; 1135–1204).
  Volgens Rambam, een zeer voorname Rabbijn uit de middeleeuwen heeft de Sjofar op deze feestdag een diepe betekenis. Hij zegt : ‘Ontwaak, jullie die slapen, en denk na over uw daden; herinner uw Schepper en ga terug naar Hem in berouw. Zij niet zoals degenen die realiteiten missen in hun achtervolging van schaduwen en hun jaren verkwisten in het zoeken naar nutteloze dingen die niets kunnen bijbrengen of verlossen. Pas goed op uw zielen en overweeg uw daden; verlaat ieder van u zijn kwade wegen en gedachten, en ga terug naar God zodat Hij genade mag hebben over u’.
  Dat is de diepe betekenis van deze feestdag van vandaag, het is het begin van de tien dagen van bekering (dat eigenlijk gisteren al startte) en dat zijn hoogtepunt zal bereiken volgende week maandag op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.
 • De Grote Verzoendag is een dag van vasten en bidden. Nadat u in de 10 dagen van bekering eens goed naar uzelf gekeken hebt om te zien wat er het afgelopen jaar allemaal fout is gegaan is het tijd om te bidden, om verzoening te vragen tussen u en God en tussen u en uw medemens. Het is een dag van verootmoediging! Volgens de Rabbijnen wordt op deze dag uw lot bepaald voor het komende jaar.

è De boodschap die ik wil meegeven voor vandaag is: ‘ontwaak’ door het geluid van de Sjofar, ieder van u, inclusief mezelf, overpeins in de komende dagen het afgelopen jaar, zowel voor uzelf als voor de gemeente, die een zeer moeilijk jaar achter de rug heeft. Ik nodig u dan ook uit ieder van u om volgende week maandag te vasten op Jom Kippoer, te samen met miljoenen anderen over de ganse aarde (Joden en niet-Joden) en om op onze knieën te gaan zitten voor God en ons te verootmoedigen, voor onszelf, voor de gemeente en voor de ganse wereld.

5.   Conclusie:

Dan is het tijd om af te sluiten. Ik zou willen afsluiten met een paar keer op de Sjofar te blazen, eenmaal voor ieder van ons persoonlijk, eenmaal voor de gemeente en eenmaal voor de ganse wereld telkens gevolgd door een gebed en tenslotte een lange continue toon op de Sjofar die vooruitblikt op de eeuwigheid, waarin alles zal perfect zijn, de Sjofar van de hoop zal ik het maar noemen.

Verhaal van de 10 maagden niet vergeten! Matteüs 25

Related Media
Related Sermons