Faithlife Sermons

Mt 5 - Paul Grobler

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Sing:

Sb 33 vers 1 & 3

Gebed:

Lees:

Matt: 5:17-20

Lees vir verdere beligting:

Matt 5:43-48

Matt 23:1-7, 23-28

Lukas 18:9-14

Teksvers

Matteus 5:20

“Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”

Tema:

Christus verwag meer as ’n koue doen van die wet


! Inleiding:

Fariseër gesien?

          preek oor Wet

Wet

          10 gebooie

          Skrif

                   Jesus (bergrede)

                   Paulus en ander apostels (praktiese riglyne)

Elke Sondag

          Vers 17 (ongeldig à vervul)

Saligheid deur geloof

          Dank

                   Wet nie verval!

Vers 19 (wet gehoorsaam à hoog)

          Aanbidding op sondae

          leer sonde ken

          lewe à dankbaarheid

Jesus maak nie maklik nie

          verlossing maklik

          ten volle betaal

                   vloek

                   volbring

                   Matt 5:48 (Volmaak)

Wet is vervul in Christus

          Maar vers 19 (ongeldig maak)

Nie saligheid MAAR Heiligheid

          HG

Teksvers

Tema:
Christus verwag van ons meer as ’n koue doen van die wet

MEER AS

Fariseërs en Skrifgeleerdes

          Wet

                   Skrifgeleerdes (beroep)

Fariseërs (sekte)

          voorbeeldige mense!

Gebed

          vas 2 keer

                   brei wet uit

mense sou kon dink...

MAAR Jesus sê;

          Julle gehoorsaamheid moet meer wees!

Meer as?

          fout

teksvers

          beginsel

                   toepassing

                   vers 48 à rede (volmaak)

Tiendes

          Gebed

          kruisement, anus, koljander

          veroordeel deur JC

Kom ons ontleed dit en toets onsself daaraan

1. meer as Uiterlik

uiterlik en streng formeel

          nie uit hart

lukas 16:15
julle is die wat julle voor die mense goed voordoen, maar God ken julle harte.”          

Dissipels hande was

          teregwys

skynheilig?

          witgeverfde grafte

          kerkganger

alleen

          toets hart

          skaam?

innerlike gees à heilig

·        Romeine 12:2laat die Gees jou verander deur jou denke (gedagtes) te vernuwe.  Jy moet nuut en heilig dink! 

·        Ef 4:23 Julle gees en gedagtes moet nuut word

·        Filippense 4:8  Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is--watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees--daarop moet julle julle gedagtes rig.

heilig

UIT DIE HART

2.  meer as Seremonies

seremonies

          beginsel van die wet

          voorbeelde

                   kerk trou

                   Doop

                   Geloofsbelydenis

                   Sondag 1 keer kerk

UIT ‘n PERSOONlike verhouding met Christus

3.  Meer as Mensgemaakte reëls

eie reëls

          Mat 15:4-6

 Hulle sê as ek die hulp wat ek aan my ouers in hulle 

    ouderdom moet gee as ‘n offergawe aan die Here gee, 

    hoef ek nie meer my plig teenoor my ouers na te kom nie! 

Tradisies

          bo beginsels vd liefdesgebod

Ons doen!

Reg praat van iets verkeerd

          Aborsie

          TV- geweld & vloek

          Skool

          donasie

teologie studeer

Leuens

met die regte motivering

4.  meer as Vergelyking

Fariseërs bid

          nie soos ander

          nie....nie

EF 5:10: “Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is.”

Voor ons gedoen

          AMEN

Moed om te doen

          bid, sing, armes, evangeliseer, gee

Solank ons nie...

          veilig en heilig

Aanneemlik vir die Here

5.  Meer as Eie eer soek

eer vir homself

          bid op straathoeke

          koeratopskrifte

Meer

Om die eer van God

          jou naam

·        Verheerlik God met julle liggame (I Kor 6:20). 

·        Wees heilig want Ek is heilig  (I Pt 1:16)

·        Meer gehoorsaam aan God as aan die mense (Hand).

·        Ensovoorts!

tot eer van God

pad van heiligmaking

          nie volmaak

          HG

          nuwe mens

                   christus

SLOT

Fariseërs gesien?

          ons?

jou doen

1.   Uit die hart

2.   Uit ’n persoonlike verhouding met Christus

3.   Met die regte motivering

4.   aanneemlik vir die Here en

5.   tot eer van God.

hoor die wet

          leer

          stel voor God

          luister

          nie wetties

          liefde

getuig


 

Hallo Ilse

Die teksgedeelte is Mt 5: 17 – 20.  Die teksvers is vers 20.  Die konsep: Ons getrouheid aan die wet moet meer inhou as die van die Fariseers & Skrifgeleerdes.  Jesus het gekom om ons te verduidelik wat die wet se ware betekenis is.  BELANGRIK: Ons is getrou aan die wet, nie om saligheid (redding) te verdien nie, maar om te leer hoe om heilig voor God te leef.  Dan kontrasteer ek die verkeerde opvatting (Skrifgeleerdes & Fariseers) teenoor hoe dit moet wees in 5 punte:

1.       Hulle hou die wet uiterlik, maar vir ons kom dit uit die hart uit omdat ons in ‘n herstelde verhouding met God is deur Jesus Christus.

2.       Die Fariseers het van aan die seremonies gehou, sonder om te verstaan dat die seremonies ‘n teken is van die innerlike verhouding met God.

3.       Hulle het die wette vervang met eie reëls, maar ons doen dit met die regte motivering – op God se manier.  Ons omseil nie die essensie van die wette deur tradisies nie.

4.       Hulle meet hulleself aan die wet deur hulle te vergelyk met ander (sondaar) mense.  Ons wil aanneembaar by die HERE wees, nie by mense nie.

5.       Hulle het die eer op hulleself laat val met hulle wetsonderhouding, maar ons laat die eer op God val!

Ek dink nie jy sal alles kan inkry nie, vat maar een of twee aspekte en brei daarop uit.  Die hoofsaak is – die Here se wet is vir ons belangrik, maar ons doen nie net soos ons goeddink nie, maar soos die Here wil.

Laat weet maar as jy nie regkom nie.

Groete

Braam

Related Media
Related Sermons