Faithlife Sermons

Joh 15 - troue

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 54 views
Notes & Transcripts

Teksgedeelte: Jh 15: 1 – 17

Teksvers: Jh 15: 4

Tema: Bly in Christus, en wees so verseker van ‘n gelukkige huwelik!

 • Votum: Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid.  Amen.
 • Net soos 'n rots (Ps 31)
 • Gebed
 • Skriflesing
 • Boodskap
 • Onse Vader/Ps 23
 • Formulier
 • Bevestiging & gebed
 • CD Seenbede
 • Huweliksregister
 • Liewe Henk & Anna-gret,

I.    “Trou is nie perde koop nie”.  So het die ou mense gesê, en so gaan die spreekwoord vandag nog.

A.  Die spreekwoord kom uit die tyd toe perde nog goedkoop was – jy het hulle sommer so in ‘n bondel (“batch”) gekoop op die vendusie.  Uit die bondel het jy dan perde gekry wat reg was vir ry, ploeg, kar-trek, teel, ens.  As daar een of twee was wat jy nie kon gebruik nie, dan het jy dit weer op die volgende vendusie verkwansel, of as dit regtig niks werd was nie, het jy dit geskiet en verkoop as voer vir die dieretuin!

B.  Nou, ek glo dit is duidelik hoekom trou nie perde koop is nie – julle kan mekaar nie op ‘n vendusie verkoop nie, en mekaar ook nie skiet nie!  Ja, julle gaan netnou teenoor mekaar beloftes doen – wat bindend is vir die res van julle lewens.

C.  As mens egter na die lewe kyk vandag, sou jy maklik kon dink dat trou wel met perde koop vergelykbaar is – hulle raak van mekaar ontslae, en jy hoor selfs van party wat die een of die ander skiet!  Om die waarheid te sê, ongeveer 80% van die huwelike wat in SA gesluit word, eindig in die egskeidingshof!  En niemand gaan tog in ‘n huwelik in met die gedagte dat ons tog maar later weer gaan skei nie.  Nee, almal begin met groot verwagtinge!  So ook julle! Maar gaan julle ook later bedremmeld voor ‘n egskeidingshof staan? Saak nommer soveel en soveel van 20 so en so afgehandel!  Is daar iets wat julle kan doen om te keer dat julle deel word van die statistiek?

II.  Ek glo daar is inderdaad iets wat julle anders maak as die statistieke. 

A.  Dit begin reeds by julle troudatum!  Paasnaweek.  Ja, sommige trou “toevallig” op hierdie datum, maar ek weet uit gesprekke met julle dat die datum tog vir julle van belang is!  Inteendeel, ek weet dat julle ‘n baie goeie begrip het van wat agter hierdie datum lê! 

1.    Vir die wêreld daarbuite gaan dit oor vakansie, paashasies, en wie weet wat.  Maar julle al twee is duidelik Christene! 

a)     En vir Christene het die Pase ‘n besondere inhoud.  Ons het iets daarvan gelees is Jh 15: 13 – “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê”. 

b)    Dit is Jesus wat so sê.  En nou weet ons van Jesus: Hy is self ewige God, saam met die Vader en die Heilige Gees, wat in die hemele gedien word deur die engele.  Hy is selfgenoegsaam, Hy het niks meer nodig nie.  Minste van alles, het Hy my en jou nodig!  Maar wat doen Hy? Hy word mens.  Hy word verneder – deur ‘n walglike verraad deur een van sy binnekring – Judas Iskariot.  Hy word gegesel, bespuug, valslik beskuldig en skuldig bevind, gekruisig soos ‘n misdadiger.   En dit doen Hy, omdat Hy, in sy eie woorde, ons Vriend is!  Julle vriend! 

c)     Maar Hy het nie net gesterf nie, Hy het ook opgestaan, die dood oorwin – sodat Sy volgeling-vriende saam met Hom ‘n nuwe lewe kan leef!  Ons is in Hom ingelyf. 

d)    Hierdie voordeel het julle by die begin van julle huwelik – dat julle beide se eie-ek saam met Jesus gekruisig is – en ‘n nuwe Henk en ‘n nuwe Anna-gret nou lewe.  ‘n Henk en Anna-gret wat iets van Jesus weerspieël in julle lewens – en in julle huwelik wat vandag gesluit word.  

2.    Hierdie vriendskap met Jesus moet julle ten alle koste bewaar!  Wanneer die lewe oor ‘n mens spoel – die daaglikse besig wees, die sorge, die kinders later, selfs terugslae, dan kan mens so maklik vergeet om hierdie Vriend op te soek – en ons weet almal wat gebeur met ‘n verwaarloosde vriendskap – dit is nie dat dit eensklaps verdwyn nie, dit kwyn net stadigaan weg!   En as julle nie meer daardie vriendskap het nie, is julle uitgelewer aan allerlei dinge – net soos die wêreld daarbuite.  Ook in julle huwelik!

B.  Maar daar is nog ‘n baie belangrike les uit hierdie hoofstuk.  Ons vind dit in die eerste drie verse van die hoofstuk.  Nog voordat Jesus ons verseker dat Hy ons vriend is, praat Hy oor die lewe.  “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra“.

C.  Die beeld is eenvoudig.  Jesus is ‘n wingerdstok.  Die sterk, stewige stam van ‘n druiweprieel.  En Hy word deur die Vader – die boer – versorg.  Om te verseker dat die wingerdstok goeie vrugte dra – dus: ware vriende rondom Hom het, doen die Vader twee aksies:

1.    Die eerste is: elke loot wat nie vrugte dra nie, sny Hy af.  Maar hier is iets baie interessants in die Grieks – die woord is airoo.  En dit kan ook beteken: oplig, lug gee.  En dit maak nogal sin!  As jy ‘n wingerd ken, sal jy weet dat sommige van die lote wat in die hoofstam ingeënt is, soms op die grond val.  En as dit daar lê, gaan die blare vrot, gaan dit nie  druiwetrosse produseer nie.  En ‘n goeie boer loop gereeld deur sy wingerde, en tel sulke lote op.  Sit dit terug op die draad – sodat dit kan groei en vrugte dra.  

a)     Dit gebeur mos in die lewe van vriende van Jesus, en dus in die lewe van huweliksmaats.  Daar is die tye in jou lewe wat jy “down” is.  Ja, jy is nog ingeënt in Jesus, maar dinge is nie soos dit moet wees nie.  En dan gaan die Vader iets doen om jou op te lig.  Hy gebruik verskeie middels – maar een van die middele wat Hy gebruik is juis ons huweliksmaats!  Genesis  praat van jou huweliksmaat as ‘n maat wat by jou pas.  En as julle beide in Jesus ingeënt is, Hom as vriend het, dan is dit een van die maniere waarop julle mekaar gaan aanvul – om te sien wanneer die ander een ‘n oplig nodig het – en dan gaan julle vir mekaar bid, en mekaar aanmoedig.  Die beste in mekaar na vore laat kom.  Flp 2: 4 sê: “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander”.  As julle ‘n fyn aanvoeling vir mekaar ontwikkel, sal julle mekaar op hierdie manier bystaan– mekaar optel wanneer optel nodig is.  Want die Vader gee huweliksmaats aan mekaar – juis om jou te herinner dat jy nie in jou eie krag die dinge kan doen nie, maar slegs in Christus, deur die krag van die Heilige Gees. 

2.      Maar daar staan ook: “maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra”.  Waaroor gaan dit?  Dit gaan oor die terugslae van die lewe. Tye wanneer jy “bloei”.  Tye wanneer jy dink alles loop mooi, en dan meteens, tree die hand van die Vader in – en Hy sny ‘n stuk van jou lewe weg.  En jy kan soms voel: dit is so onregverdig!  Wat het ek gedoen om dit te verdien?  Dit kan wees deur die dood van ‘n geliefde, – of siekte, of ‘n finansiële terugslag, ‘n kind wat verkeerde keuses maak, selfs ‘n huwelikskrisis!  In Rm 8: 28 staan daar: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet...”.  Ja, dit is een of ander manier waarop die Boer, die Vader, aan die lote wat in Jesus ingelyf is snoei, sodat hulle nog meer vrugte sal dra!

a)     En as julle nou saam julle huwelikspaadjie begin, dan gaan julle sien hoe die Vader met die ander besig is, en selfs met julle albei saam besig is.  En omdat julle beide vriende van Jesus is, sal julle mekaar in hierdie tye kan bystaan en bemoedig – dit is een van die redes waarom God aan ons huweliksmaats gee!  Julle sal saam kan gaan soek na die verdieping wat God wil bewerk – en julle sal mekaar help om perspektief te behou.  Want iemand wat nie ‘n vriend van Jesus is nie, sien hierdie dinge bloot as die noodlot of as onverdiende straf.  Maar as medelote – in Jesus ingelyf – kan julle vir mekaar sê: Kyk! Ek sien God se hand hierin!  Wat sê Hy vir jou? Wat sê Hy vir ons? 

III.  Liewe Henk en Anna-gret, die Bybel noem die huwelik ‘n verbond van kameraadskap.  Hierdie kameraadskap lê op baie vlakke en terreine, maar een daarvan – die belangrikste daarvan – is dat huweliksmaats sáám vriende van Jesus is.  Hy het ons sy vriende gemaak deur die gebeure van Goeie Vrydag en Paassondag. En nou het ons ‘n lewe om te leef.  En God gee self aan ons huweliksmaats om die lewe mee saam te leef.  Huweliksmaats wat ons herinner aan God se liefde – die agapé.  Dit is die fondament van julle huwelik.  Verwaarloos dit, en julle sal vrot vrugte pluk.  Troetel dit, en julle sal vrugte dra vir die Here, en sy liefde ervaar.  Daardie liefde van God sluit in – om ons op te tel wanneer ons afgeval het van God se prieel af – wanneer ons nie meer ywerig in sy  diens is soos ons moet wees nie.  Maar, wanneer ons gereed is om meer vrugte te dra vir Hom, snoei Hy ons reg.  Sodat ons baie meer vir Hom kan doen as wat ons ooit gedink het ons in staat is om te doen!  Staan mekaar hierin by – en julle sal goeie vrugte dra vir die Here.  Ja, julle huwelik sal ‘n seën wees – vir julle, en julle kinders, en almal met wie julle in aanraking kom!

A.  Trou is nie perde koop nie! Dank die Vader daarvoor.  Dit is ‘n lewenslange verbintenis om saam vriende van Jesus te wees! En as julle julle huwelik só benader, gaan julle nie van mekaar wil ontslae raak nie (of selfs skiet nie!), maar só op mekaar aangewese wees dat julle nie meer twee nie, maar een sal wees! Julle sal mekaar aanvul – en God saam verheerlik!

Amen.


Address

Geliefdes, ons is vandag hier byeen in die teenwoordigheid van die heilige God  om hierdie man en vrou in die huwelik te verbind.  Ons weet dat die huwelik ‘n heilige instelling van God is, wat die mistieke eenheid tussen Christus en sy kerk afbeeld.  Christus het die huwelik hoog geag deur sy teenwoordigheid by die bruilof in Kana, waar Hy ook sy eerste wonderwerk gedoen het.  Die apostel Paulus maan ons ook om die huwelik heilig te hou.  Daarom kan ‘n huwelik nie ligtelik aangegaan word nie, maar moet dit met agting, sober, goed oordink en in die vrees van die Here gedoen word.  Hierdie twee mense kom nou om so in die aangesig van die heilige God in die huwelik saam verbind te word. 

GAAN AF

As daar enige persoon is wat weet van ‘n wettige rede waarom hierdie twee mense nie in die huwelik verbind mag word nie, moet hy of sy nou sodanige beswaar aantoon, of daarna vir ewig swyg!

 

Charge

And also speaking unto the persons who are to be married, the minister shall say:

Henk & Annagret , ook julle moet verklaar dat daar regtens geen beletsel is teen julle voorgenome huwelik nie.  God ken die harte, en sal weet of daar iets deur julle verswyg word. 

Is dit julle wil dat julle nou in die heilige huwelik bevestig sal word? Wat is julle al twee saam se antwoord? (Ja)

Bruidegom

Verklaar jy, Henk Amoraal, dat daar geen beletsel is, wetlik of andersins, teen jou voorgenome huwelik, met Anna-gret Kruger, hier teenwoordig nie?  Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid

Verklaar jy, Anna-gret Kruger, dat daar geen beletsel, wettig of andersins, is teen jou voorgenome huwelik met Henk Amoraal, hier teenwoordig nie? 

Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid and bruidegom

Henk & Anna-gret, is dit julle wens om in die huwelik bevestig te word, en om saam te woon as man en vrou, soos die heilige Evangelie ons beveel? Wat is julle beide se antwoord?  (Ja)

Minister

Mag die Here God, wat julle tot hierdie besluit gelei het, julle versterk in julle voornemens, en mag julle huwelik geleef word in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen.

Gee nou aan mekaar die ringe, en daarna die regterhand.

Beloftes

Henk, sê agter my aan:

Ek, Henk Amoraal, neem jou, Anna-gret Krüger, as my wettige vrou, om jou van vandag af verder te hê as my wettige vrou. Ek beloof om jou lief te hê, te eer en te versorg, in goeie sowel as slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte, in rykdom en in armoede.  Ek sien af van alle ander vroue, en sal getrou bly aan jou, so lank ons beide sal lewe, totdat die dood ons skei.  Dit is my plegtige eed aan jou!

 

Anna-gret, sê agter my aan:

Ek, Anna-gret Kruger neem jou, Henk Amoraal, van vandag af verder, as my wettige man. Ek beloof dat ek jou sal liefhê, jou gehoorsaam sal wees in alles wat reg en billik is, ek sal jou help en bystaan, en ek sal jou nooit verlaat nie.  Ek sien af van alle ander mans, en sal heilig met jou lewe, in goeie en slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte,  totdat die dood ons skei. Dit is my plegtige eed aan jou.

Verklaring

Die predikant kyk dat die regterhande geneem is en verklaar:

Wat God dan saamgevoeg het mag geen mens skei nie. 

Die predikant sê:

Aangesien Henk Amoraal en Anna-gret Krüger hulle verbind het tot ‘n heilige verbintenis in die huwelik, en só voor God en al hierdie getuies verklaar het, en sodanige beloftes aan mekaar gegee het, en aan mekaar die ringe gegee het as simbool hiervan, verklaar ek Henk & Anna-gret tot man en vrou. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees! AMEN.

Henk, jy mag jou bruid soen!

Prayer

Henk & Anna-gret, ek vra julle nou om neer te kniel, sodat ons met en vir julle kan bid.  Kom ons bid.  

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag

ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

 

O ewige God, Skepper en onderhouer van al wat lewe, Voorsiener van alle goeie gawes, Gewer van die ewige lewe: Stuur U seëninge op hierdie diensknegte van U, hierdie man en vrou, wat geseënd is in U naam; dat hulle, saam verbind, lank en heilig mag lewe, dat hulle die beloftes wat hulle vandag aan mekaar gemaak het sal uitleef en hou, as ‘n lewenslange verbond in U heilige teenwoordigheid gesmee. Gee dat hulle in liefde en vrede mag saamwoon, ooreenkomstig u heilige wil.  Ons bid dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

O Almagtige God, Skepper van die mens, gewer van alle lewe, gee hierdie twee diensknegte van U, as dit U wil is, die genade en erfenis van kinders, en gee dat hulle hulle kinders Godvresend sal groot maak, sodat hulle in U sal glo en U sal vrees.  Tot die eer en verheerliking van U heilige naam.  Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

Benediction

Henk & Anna-gret, kyk op en sien dat die Here julle seën:

God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees seën en bewaar julle.  Hy laat sy aangesig oor julle skyn, en gee aan julle vrede.  Hy gee julle alle geestelike seën en genade, dat julle lank en heilig saam verbind hier op aarde sal lewe, en julle die ewige lewe mag beërwe. Amen

Register

Teken register, getuies na vore, wag daarna buite. 

Related Media
Related Sermons