Faithlife Sermons

Gen 2 Pierre & Jorita

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Pierre Meintjies & Jorita Venter

1.    Votum.   Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen

2.    Seën.  Genade, barmhartigheid vrede en liefde vir julle van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.

3.    Gebed.

4.    Skriflesing & boodskap

5.    Bevestiging.

6.    Ps 134: 4?


1.                       

Gen 2

4Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, 5was daar nog nie enige struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie ’n mens om die grond te bewerk nie. 6Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. 7Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ’n lewende wese geword het.

8Die Here God het toe ’n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het, daar laat woon.

15Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.

18Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”

19Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees.

20Die mens gee toe name vir al die mak diere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie ’n helper, ’n gelyke, gekry nie. 21Toe het die Here God ’n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap het. Die Here God neem toe ’n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, 22en die ribbebeen wat Hy uit die mens geneem het, bou Hy om tot ’n vrou en bring haar na die mens toe.

23Toe sê die mens:

“Hierdie keer is dit

een uit myself, een soos ek.

Daarom sal sy ‘vrou’

genoem word;

sy is uit die man geneem.”

24Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.

25Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie.


 

Liewe Pierre & Jorita

Twee mense op hulle troudag laat my altyd dink aan twee mense gereed om op reis te gaan

Nie sommer so se reisie nie, maar

            Lang reis – wêreldtoer.

Die tasse is gepak – en nou lê die reis voor.

As mens aan so ‘n reis dink, dan is daar drie fasette onderskeibaar:

·        Die voorbereiding

·        Die reis self en

·        Dit wat ‘n mens met die reis wil bereik

Die voorbereiding

 Die voorbereiding gaan nie net oor die tasse wat gepak word nie – dit óók , ja.

Maar daar is ook: oplees, inentings, kaartjies wat gekoop moet word, kaarte wat bestudeer word, geld wat inbetaal moet word, ens

Hierdie voorbereiding vir die huwelik het julle nou agter die blad.  Ons kan dit vergelyk met die dinge wat julle moet weet oor die huwelik, voordat julle julle gesamentlike reis begin.  Ons het daaroor gepraat, en julle het oor jare heen mekaar leer ken. 

Ons sou nou oor baie goed kon praat, maar ek wil net kortliks enkele sake uitlig!

1.     Die eerste is dat, vir ‘n ware gelukkige huwelik, daar ‘n belangrike voorvereiste is, nl dat julle één sal wees in die geloof.  Geloof in God Drie-enig.  Dus:

a.     Om te weet dat God julle Vader is – Hy is die een wat julle op hierdie aarde wou hê – Ps 139 vertel dat die Vader jou al voor jou geboorte geken het.  Hy sorg vir ons en Hy sal julle ook versorg in julle huwelik.  Want dit is nie altyd maklik nie!  Ons het in Gen 2 gelees dat God die huwelik ingestel het – dit is nie maar net ‘n sosiale gewoonte nie!  Dit is Hy wat julle twee ook na mekaar gebring het.  Maar die Bybel leer ons ook van die Satan – wat probeer om God se werk ongedaan te maak.  En as God dan ‘n man en vrou na mekaar  bring, sál die Satan daardie twee uitmekaar wil dryf.  Maar -God is ons Vader en julle kan verseker weet – Hy sal julle bystaan as daar moeilike tye kom.  Maar nou weet ons ook – God gee dinge aan hulle wat Hom daarvoor vra!  En mens vra van God deur te bid.  Moenie ophou vra nie – wees ‘n biddende huwelikspaartjie.  Só sal julle seëninge ontvang wat julle nie eers oor gedroom het nie.

b.     Dit is ook om te weet dat julle in Jesus gered is.  Te weet dat Hy saam met die Vader ewige God is, maar méns geword het om te sterf vir ons sondes.  Judas noem hoierdie ons “allerheiligste geloof”.  Sorg dat julle nie in hierdie geloof veragter nie – soek God voortdurend op – en julle sal sy vergiffenis in JC bly ervaar – aan Hom verbind.  En dan sal julle dit baie makliker vins om mekaar te vergewe. Glo my, en ek glo julle weet dit, vergiffenis is nodig in die huwelik.  Om te vergewe is een van die belangrikste maniere waarop die liefde (agapé) sigbaar word.

c.      Die geloof word in ons harte gesaai deur die Heilige Gees.  Maar nie net gesaai nie, ook in stand gehou!  En ons weet dat God sy Gees deur sy Woord laat werk.  Daarom is die anker vir julle huwelik ‘n lewe in ooreenstemming met God se Woord. Moet dus nie ophou om God se Woord op te soek nie – in persoonlike Bybellees, in eredienste, en by elke moontlike geleetheid.

2.     Dit is wanneer huwelikspaartjies só in die geloof één is, dat soveel ander goed in plek val:

a.     Kommunikasie

b.     Kinderopvoeding

c.      Respek vir mekaar

d.     Één wees

Die reis

 Die regtige reis is dit wat nou vandag vir julle aanbreek.  AL het mens mekaar hóé goed leer ken voor die tyd, dit is eers wanneer die aankleef van mekaar (soos in Gen 2 beskryf) aanbreek, dat jy mekaar leer ken.  Dan is daar nie meer ‘n ding soos gou-gou na ma se huis toe gaan, mekaar vir ‘n dag of wat nie sien nie, en sulke dinge is nie.  Nee, nou is dit basies 24 uit die 24 uur!  En nou gaan julle kante en aspekte van mekaar leer ken wat julle nog nie vroer geken het nie. 

Die belangrikste ding wat ek oor die reis self wil sê, is dat julle moet verstaan dat ‘n mens verwagtinge het oor hoe die reis gaan wees.  Jy visualiseer dit, jy beleef dit al voor die tyd.  Maar, dan reën dit, of die kar breek, of een akkodeer nie so lekker met die kos in die vreemde nie, of wat ook al.  Jy kom agter jy hou nie van sekere aspekte van die reis nie.  So sal dit in elke huwelik wees – te min van dit, te veel van dat.   Sukkel dalk om kinders te hê, of finansies trek noustrop, of een word siek , ens. 

Nou het julle al sekerlik ervaring van mense in die samelewing (familie of vriende) wat ons soms smartvrate noem.  Hulle kyk altyd teen die slegte dinge vas.  Hulle kan nie daarby verby kom nie.  Dit is byna of hulle niegelukkig is as hulle nie ongelukkig is nie.  En so gaan dit ook maar tussen man en vrou – as hulle saam op hierdie huweliksreis is, en hulle ervaar die slegte, dan kan hullenie daarby verby kom nie – bly daarteen vaskyk!  Moenie dit toelaat in julle huwelik nie!  Hanteer dit waar julle kan, maar as dit dan iets is wat julle nie kan verander nie – maak vrede en gaan vorentoe.  Verwyte bring mens nerens nie – ook nie ‘n ewige poging om die ander te laat verander nie.  Aanvaar die een wat die Vader na jou toe gelei het en geniet die reis!   Daar is min dinge in die lewe wat so onaangenaam is as ‘n huweliksreis wat nie geniet word nie!

Die doel van die reis

Mens gaan op ‘n reis om sekere doelwitte te bereik – jy wil die land en sy mense leer ken, of die taal, of jy wil jou visie op die lewe verbreed, en wat ook al. 

Daar is verskeie doelwitte met die huweliksreis, maar die grootste is om God te verheerlik!  Die dag as julle oud en grys is, met een voet elk reeds in die graf, dan moet julle kan terugkyk en sê: Ons huwelik het ‘n glimlag op God se gesig geplaas!  Maak dít julle gesamentlike doelwit, en julle sal self  voortdurend ‘n glimlag hê – soos Flp 3 sê: Wees bly in die Here! 

Slot

Pierre en Jorita,

Julle huweliksreis begin vandag.  Julle het ‘n goeie voorbereiding gehad – met alles wat julle al moes hanteer, maar ook deur julle opvoeding en die feit dat julle beide die Here ken.  Moet Hom nooit loslaat nie – Hy sal julle ook nie loslaat nie.  En geniet die reis, tsv van die stampe en stote.  Só sal julle die Here groot plesier verskaf, en self ook die seëninge van die Here ervaar!

Amen. 


 

Oproep

Geliefdes, ons is vandag hier byeen in die teenwoordigheid van die heilige God  om hierdie man en vrou in die huwelik te verbind.  Ons weet dat die huwelik ‘n heilige instelling van God is, wat die mistieke eenheid tussen Christus en sy kerk afbeeld.  Christus het die huwelik hoog geag deur sy teenwoordigheid by die bruilof in Kana, waar Hy ook sy eerste wonderwerk gedoen het.  Die apostel Paulus maan ons ook om die huwelik heilig te hou.  Daarom kan ‘n huwelik nie ligtelik aangegaan word nie, maar moet dit met agting, sober, goed oordink en in die vrees van die Here gedoen word.  Hierdie twee mense kom nou om so in die aangesig van die heilige God in die huwelik saam verbind te word. 

As daar enige persoon is wat weet van ‘n wettige rede waarom hierdie man en vrou nie in die huwelik verbind mag word nie, moet hy of sy nou sodanige beswaar aantoon, of daarna vir ewig swyg!

 

Navraag aan bruid en bruidegom

Aan die huwelikspaartjie:

Pierre & Jorita, ook julle moet verklaar dat daar regtens geen beletsel is teen julle voorgenome huwelik nie.  God ken die harte, en sal weet of daar iets deur julle verswyg word. 

Is dit julle wil dat julle nou in die heilige huwelik bevestig sal word? Wat is julle al twee saam se antwoord? (Ja)

Bruidegom

Verklaar jy, Pierre, dat daar geen beletsel is, wetlik of andersins, teen jou voorgenome huwelik, met Jorita, hier teenwoordig nie?  Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid

Verklaar jy, Jorita, dat daar geen beletsel, wettig of andersins, is teen jou voorgenome huwelik met Pierre, hier teenwoordig nie? 

Wat is jou antwoord? (Ja)

Bruid and bruidegom

Pierre & Jorita, is dit julle wens om in die huwelik bevestig te word, en om saam te woon as man en vrou, soos die heilige Evangelie ons beveel? Wat is julle beide se antwoord?  (Ja)

Liturg

Mag die Here God, wat julle tot hierdie besluit gelei het, julle versterk in julle voornemens, en mag julle huwelik geleef word in die Naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen.

Gee nou aan mekaar die ringe, en daarna die regterhand.

Beloftes

Pierre, sê agter my aan:

Ek, Pierre, neem jou, Jorita, as my wettige vrou, om jou van vandag af verder te hê as my wettige vrou. Ek beloof om jou lief te hê, te eer en te versorg, in goeie sowel as slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte, in rykdom en in armoede.  Ek sien af van alle ander vroue, en sal getrou bly aan jou, so lank ons beide sal lewe, totdat die dood ons skei.  Dit is my plegtige eed aan jou!

 

Jorita, sê agter my aan:

Ek, Jorita neem jou, Pierre, van vandag af verder, as my wettige man. Ek beloof dat ek jou sal liefhê, jou gehoorsaam sal wees in alles wat reg en billik is, ek sal jou help en bystaan, en ek sal jou nooit verlaat nie.  Ek sien af van alle ander mans, en sal heilig met jou lewe, in goeie en slegte tye, in voorspoed en teëspoed, in gesondheid en siekte,  totdat die dood ons skei. Dit is my plegtige eed aan jou.

Verklaring

Die liturg kyk dat die regterhande geneem is en verklaar:

Wat God dan saamgevoeg het mag geen mens skei nie. 

Die predikant sê:

Aangesien Pierre & Jorita hulle verbind het tot ‘n heilige verbintenis in die huwelik, en só voor God en al hierdie getuies verklaar het, en sodanige beloftes aan mekaar gegee het, en aan mekaar die ringe gegee het as simbool hiervan, verklaar ek Pierre & Jorita tot man en vrou. In die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees! AMEN.

Pierre, jy mag jou vrou soen!

Gebed

Pierre & Jorita, ek vra julle nou om neer te kniel, sodat ons met en vir julle kan bid.  Kom ons bid.  

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag

ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings

soos ons ook dié vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

 

O ewige God, Skepper en onderhouer van al wat lewe, Voorsiener van alle goeie gawes, Gewer van die ewige lewe: Stuur U seëninge op hierdie diensknegte van U, hierdie man en vrou, wat geseënd is in U Naam; dat hulle, saam verbind, lank en heilig mag lewe, dat hulle die beloftes wat hulle vandag aan mekaar gemaak het sal uitleef en hou, as ‘n lewenslange verbond in U heilige teenwoordigheid gesmee. Gee dat hulle in liefde en vrede mag saamwoon, ooreenkomstig u heilige wil.  Ons bid dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

O Almagtige God, Skepper van die mens, gewer van alle lewe, gee hierdie twee diensknegte van U, as dit U wil is, die genade en erfenis van kinders, en gee dat hulle hulle kinders Godvresend sal groot maak, sodat hulle in U sal glo en U sal vrees.  Tot die eer en verheerliking van U heilige Naam.  Deur Jesus Christus, ons Here. Amen.

Benediction

Pierre & Jorita, kyk op en sien dat die Here julle seën:

God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees seën en bewaar julle.  Hy laat sy aangesig oor julle skyn, en gee aan julle vrede.  Hy gee julle alle geestelike seën en genade, dat julle lank en heilig saam verbind hier op aarde sal lewe, en julle die ewige lewe mag beërwe. Amen

Related Media
Related Sermons