Faithlife Sermons

2 Tim 4 open sport

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 11 views
Notes & Transcripts

2 Tim 4: 5 – 8

5 Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. 6 Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. 7 Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. 8 Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.

Geagte mnr de Wet, personeel, leerlinge en ouers

 • Wat is gepas by die opening van ‘n geleentheid soos hierdie?
  • Sommige: Ek wen, span wen, ens
  • Maar: Is soos in oorlog!  Aan wie se kant is die Here?
  • Daarom goed om eerder te bid: mag die beste atleet wen!
 • Maar ek wil liewer hierdie geleentheid benut om ‘n ander Bybelse boodskap oor te dra:  Een waaraan ons herinner word, by uitstek, by ‘n atletiekbyeenkoms.
 • By meer as een keer vergelyk die Here ons geloofslewe met ‘n wedren/resies wat jy hardloop. 
  • Dit is eintlik baie eenvoudig.  Elkeen wat glo dat Jesus die Here is, is in ‘n wedren – die geloofsresies. 
  • Maar net soos daar met ‘n atleet baie dinge op die baan kan verkeerd gaan, só ook met die gelowige:
   • Jy kan moeg word – jou stamina is nie genoeg nie, jy is nie fiks genoeg nie.
   • Jy kan struikel, of selfs val.
   • Jy kan jou oog afhaal van die wenpaal, en dan konsentrasie verloor.
  • Maar nou is daar die wonderlike boodskap van die Here: 
   • In hierdie geloofsresies gee Hy aan ons die krag – deur sy Heilige Gees.  En dié Heilige Gees is ook daar om ons op te help wanneer ons sou struikel, die wenpaal uit die oog verloor, geloofsonfiksheid ons inhaal. 
   • En so help Hy eintlik elke kind van Hom uiteindelik oor die wenstreep!  Sodat daar onder die Here se kinders nie wenners en verloorders is nie – nee, ons kom almal by die wenpaal uit!
   • En wat gebeur met hierdie kinders van die Here wat dan nou eintlik almal wenners is?  Hulle kry ‘n prys, ‘n oorwinnaarskroon!  Maar nou is dit nie ‘n aardse trofee nie, maar ‘n geestelike trofee.  Ons teksvers noem hierdie trofee – die lewe by God (of: ewige lewe). 
 • En dit is dan die gedagte wat die Here vanoggend by ons wil los: Gaan, neem deel, gebruik jou talent na jou beste vermoë, of dit nou op of langs die veld is, in atletiek of swem of tennis of skaak!  Maar, terwyl julle besig is met al hierdie dinge, moet nie die oog laat afgetrek word van die eintlike oorwinnaarskroon nie – die geloof wat ons enduit moet behou. 
 • Mag die Here deur sy genade die geloof in ons elkeen se harte plaas, dit versterk en laat groei, en mag ons almal uiteindelik die lewe met God bekom.

Kom ons bid saam!

Related Media
Related Sermons