Faithlife Sermons

7 Junie Jona 4

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

8 Junie

Teksgedeelte: Jona 4

Fokus: Jona 4: 8

Lied:  Ps 138: 1, 2, 3 (1936-omdigting)

Dr AJ Krüger (Benoni)

Hoe nou, Jona?

Die meeste van ons het al as gevolg van werksomstandighede neerslagtigheid ervaar.  Dinge wil net nie reg loop nie.  Jy ervaar nie dat jou harde werk suksesvol is nie.  Dit kan mens verstaan.  Maar wat gebeur met Jona?  Hy word depressief júís  as gevolg van sukses in sy werk! Hy is deur die Here gestuur na die groot vyand van Israel – Ninevé.  En nie om hulle met die banvloek te tref nie, maar die Evangelie (in Ou-Testamentiese gedaante) aan hulle te verkondig.  Ons weet hoe hy nie wou gaan nie – juis omdat hy geweet het dat die Here genadig is.  Hy sê: “Ek het geweet U is ’n genadige en barmhartige God...” (4: 2).  Toe die Nineviete tot bekering kom, is hierdie bekering juis die oorsaak van Jona se depressie!  Die Here moes hierdie mense vernietig, nie red nie! 

Jona se uitgangspunt was dat die Here eksklusief die God van die Jode is.  En dit is ‘n fout.  Die Here is ook God van die heidennasies.  Die Nuwe-Testamentiese Evangelie aan die heidennasies breek deur met die dood en opstanding van Jesus (vergelyk Gal 3: 22, 28).  Dit was inderdaad reeds Israel se taak om in die Ou-Testamentiese bedeling God se lig in die wêreld te laat skyn, júís ook in ‘n stad waarvan die Here sê: “Ek weet hoe sleg hy is...” (1: 2). 

Die boek Jona se les is: Die Here wil dat sy volk (in die Nuwe Testament is die kerk sy volk) die Evangelie verkondig.  Die vraag wat ons ons onsself moet afvra is: Is ons getrou aan hierdie opdrag van die Here?  Of maak hierdie opdrag en die (moontlike) sukses daarvan ons nie ook soms neerslagtig nie?  Juis omdat ons aardse agendas het, en die groter visie van die Koninkryk van God nie in ons harte leef nie?  Die Here is begaan oor sondaars wat verlore gaan (4: 11).  Kom ons raak weer ywerig in ons sending- en evangelisasieroeping.  Dít plaas ‘n glimlag op God se gesig, en sal daarom ons harte ook opbeur!

Related Media
Related Sermons