Faithlife Sermons

Detail van Erediens

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Detail van Erediens.

1.         Afkondiginge

2.         Bedank kerkraad en leraars  vir voorreg om doop te bedien en erediens te behartig. EEN VAN DIE GROOTSTE VOORREGTE WAT DIE LIEWE HEER AAN ‘n MENS KAN GEE, OM SY GODDELIKE WOORD AAN MENSE TE MAG BEDIEN !

            Geweldige verantwoordelikheid, maar ok ‘n onuitspreeklike voorreg !

            BID asb baie gereeld vir u leraars en die kerkraad.

3.         Kort getuienis oor Sy goedheid in my eie lewe : 3 eie kinders almal self gedoop, gekatkiseer, as lidmate bevestig, getrou, al my kleinkinders self gedoop, vanoggend die agtste .   SOLI DEO GLORIA !

Iets oor Atjie en Lindie .....sy naam ...woon en werk in Malawi (Lilongwe ) geen erkende kerk daar nie !

4.         VOTUM

5.         Lofsang : Lied 100 : 1, 2.

6.         “WET” of “WIL” van God : 1 Tess.  4 : 3

7.         Sing : Lied 260 : 8 en 11.

8.         DOOP :

            Formulier 

            Roep ouers op

            Baba word ingebring terwyl gemeente (sittend) sing : Lied 294 : 1 - 3

            VRAE en ANTWOORDE

            Roep OUMAS op.

            DOOP .....oorhandiging van Bybel en Gelukwensinge

            Gemeente sing(Sittend ) : Lied 292 : 1 Terwyl baba uitgeneem word.

9.         GEBED.

10.       Skriflesing : Joh.  10 : 1 - 10 ( p.  137)

11.       BOODSKAP.  Vs. 10.          

12.       Gebed.

13.       Kollekte

14.       Slotsang : Lied 422 : 1,2.

15.      Seënbede.

*********************************************

Related Media
Related Sermons