Faithlife Sermons

190901 Luk 18 9-14 Har du hjertet på rette sted?

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 11 views
Notes
Transcript
Handout
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Indledning

Dagens tekst: POWERPOINT
, Derefter fortalte Jesus en historie med henblik på nogle, som var stolte over deres egen fromhed og følte sig højt hævet over andre: „To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden var skatteopkræver. Farisæeren stillede sig frem foran de andre og bad således: ‚Jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som så mange andre: røvere, ægteskabsbrydere og andre onde mennesker—eller som den skatteopkræver, der står derhenne. Jeg faster to dage om ugen, og jeg giver tiende af alt, hvad jeg tjener.’ Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. Han slog sig brødebetynget for brystet og sagde med fortvivlelse i stemmen: ‚Åh, Gud, vær nådig mod mig. Jeg er en synder.’ Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke farisæeren! For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”
Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. Han slog sig brødebetynget for brystet og sagde med fortvivlelse i stemmen: ‚Åh, Gud, vær nådig mod mig. Jeg er en synder.’
Det siger jeg jer: Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke farisæeren! For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.”
Jesus siger at det er skatteopkræveren der blev accepteret af Gud
og vi ved godt at vi ikke skal være som farisæeren, og at han er en frygtelig karl
men da jeg læste historien, kom jeg til at tænke på, om ikke der er mere farisær i os kristne, end vi vil være ved
ikke sådan helt åbentlyst, og selvfølgelig slet ikke noget vi siger
men sådan dybt inde i hjertet
Jesus siger at det er skatteopkræveren der blev accepteret af Gud
Hvorfor?
Skatteopkræveren var jo en landsforræder
Farisæeren levede jo tilsyneladende et meget bedre liv
Men Jesus siger det handler om YDMYGHED
Farisæeren:
Godt at han ikke er de ting han nævner i bønnen
Rammerne er gode (alt det der kan ses)
Men bønnen siger noget om hans hjerte
Men bønnen siger noget om hans hjerte
Hans hjerte tror at han i et eller andet omfang har fortjent det
Han faster 2 dage om ugen, og giver tiende af alt hvad han tjener
han har styr på sit liv
og dermed har han betalt for Guds velsignelse og accept
Skatteopkræveren
Han prøver ikke at pynte på sagen - han er en synder
Der er ikke noget i hans liv der kunne tale for at Gud skulle acceptere ham - han ved at han ikke har fortjent noget som helst
Han håber bare på Guds nåde
Og Jesus siger at den får han.
Skatteopkræveren er YDMYG - og det er farisæeren ikke
Der er nok mange her som kender denne historie
og vi ved godt at vi ikke skal være som farisæeren, og at han er en frygtelig karl
men da jeg læste historien, kom jeg til at tænke på, om ikke der er mere farisær i os kristne, end vi vil være ved
og måske særligt i os kristne der er født og opvokset i et kristent hjem
ikke sådan helt åbentlyst, og selvfølgelig slet ikke noget vi siger
men sådan dybt inde i hjertet
Det andet jeg kom til at tænke på, da jeg læste teksten, var hvor meget de to personer Jesus beskriver i hans historie ligner to af de personer vi snakkede om i sidste uge: Kong David og Kong Salomon
og jeg kunne godt tænke mig at belyse disse to personligheder vi møder i dagens tekst, ud fra David og Salomon
Gå lidt på opdagelse for at se, hvordan disse to forskelige typer hjerter kan opstå
for det handler i første omgang om ydmyghed
men i bund og grund så handler det om du har hjertet på rette sted
og det synes jeg vi får belyst når vi ser på David og Salomo

David og Salomo

Både David og hans søn Salomo var udvalgt af Gud til at være konger i Israel
Der var ingen af dem der havde gjort sig fortjent til det
men de var begge udvalgt til at være det

men vejen til at blive konge var vidt forskellig for de to

og vejen, processen, livet er med til at forme vores hjerter
og derfor er det relevant at kigge på Davids og Salomos liv
David var den yngste af en børneflok, og var fårehyrde da Gud kaldte ham til at være konge
men der gik mange år før han blev det
og vejen derhen var lang og fuld af modstand og prøvelser
Mens Salomo var født på kongeslottet
omgivet af tjenere og alt hvad hjertet kunne begære
David måtte kæmpe imod løver og bjørne for at beskytte fårene
han kæmpede imod Goliat og mærkede at Gud var med ham
men han var også jaget vildt ind imellem
måtte gemme sig i huler
og endda spille sindsyg på et tidspunkt, for at overleve
Salomo havde folk til at finde hans tøj frem om morgenen, og folk til at lave mad til ham, og har sikkert aldrig i sit liv vogtet et får.
David glemte aldrig hvor han kom fra: At Gud havde taget ham fra marken, og gjort ham til konge
og han var meget ydmyg overfor kaldet.
Der er en bestemt historie fra Davids liv, som jeg ind imellem vender tilbage til, som fortæller om HVOR ydmyg David var
1. Sam. 24, 2-8 Da Saul vendte tilbage fra slaget mod filistrene, fik han at vide, at David var flygtet ud i En-Gedis ørken. Så tog han 3000 elitesoldater med sig og gik ud for at lede efter ham ved Stenbukkeklipperne. På det sted, hvor vejen løber forbi nogle fårefolde, gik Saul ind i en hule for at forrette sin nødtørft. Men det var tilfældigvis den hule, hvor David og nogle af hans mænd havde gemt sig længere inde. „Nu har du dit livs chance!” hviskede mændene til David. „Det er det her øjeblik, du har ventet på, lige siden den dag Herren sagde til dig: ‚Jeg vil udlevere din fjende til dig, så du kan gøre med ham, som du vil.’ ” Da krøb David frem fra hulens indre og skar forsigtigt det nederste af Sauls kappe af, uden at Saul lagde mærke til det. Men bagefter fik han dårlig samvittighed over det, han havde gjort. „Må Gud bevare mig fra at gøre min herre noget ondt,” sagde han til sine mænd. „Jeg kan ikke slå Herrens salvede konge ihjel.” Og David irettesatte sine mænd og tillod dem ikke at dræbe Saul.
„Nu har du dit livs chance!” hviskede mændene til David. „Det er det her øjeblik, du har ventet på, lige siden den dag Herren sagde til dig: ‚Jeg vil udlevere din fjende til dig, så du kan gøre med ham, som du vil.’ ” Da krøb David frem fra hulens indre og skar forsigtigt det nederste af Sauls kappe af, uden at Saul lagde mærke til det. Men bagefter fik han dårlig samvittighed over det, han havde gjort. „Må Gud bevare mig fra at gøre min herre noget ondt,” sagde han til sine mænd. „Jeg kan ikke slå Herrens salvede konge ihjel.” Og David irettesatte sine mænd og tillod dem ikke at dræbe Saul.
Gud havde lovet David kongemagten - han var blevet salvet til det
og nu sad den konge, som sådan set sad på Davids trone, og som forfulgte David og stræbte ham efter livet, lige der foran ham
i en meget kompromitterende stilling, og meget sårbar
intet i verden ville være nemmere, end at slå Saul ihjel, og dermed gøre en ende på hans forfølgelser
og Davids mænd opfordrer ham til at slå ham ihjel - gør det nu så vi kan blive fri for at flygte og gemme os i huler
5„Nu har du dit livs chance!” hviskede mændene til David. „Det er det her øjeblik, du har ventet på, lige siden den dag Herren sagde til dig: ‚Jeg vil udlevere din fjende til dig, så du kan gøre med ham, som du vil.’
Men David slår ikke Saul ihjel
han skærer et hjørne af Sauls kappe - den kappe som Gud havde lovet David
Hvorfor?
og man kan sige: Det var da nådigt af David, det kan vel ikke betyde noget
men alligevel får David samvittighedskvaler
for han ved godt at kongemagten ikke er et tag-selv-bord
I en af de salmer David skrev i den her periode står der:
Jeg råber til Gud den Højeste, til Gud, der fører min sag igennem.” ()
David er klar over, at det er Gud der fører hans sag igennem
det er Gud der har kaldet
det er Gud der har planen
og det er Guds timing der gælder
David skal ikke selv opfylde sit kald
han skal ikke bruge smutveje for at opnå det Gud har lovet ham
og det var også kun en halv sandhed som hans mænd sagde
det var rigtigt at Gud havde lovet at levere Davids fjende i hans hånd
Så bare det at David selv havde taget en lille af smule af det Gud havde lovet ham - hjørnet af den kongekappe som stadig hvilede på Saul
det gav David samvittighedskvaler
men Gud har aldrig sagt, at det var for at David kunne gøre med ham som han ville.
det fortæller om et ydmygt hjerte
David havde MEGET stor ydmyghed, og repekt for det kald Gud havde til ham
Salomo derimod var født i paladset - langt fra fårefoldene
For ham var kongemagten, rigdommen og anseelsen noget han tog mere for givet - noget han var vokset op med
og han så måske lidt mere de muligheder der lå foran ham som et tag-selv-bord David gjorde - han var jo en stor mand
1 Kings 11:1–8 Danish CLV
1 Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder foruden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidoniske og hittitiske; 2 om de folk havde Herren sagt til israelitterne: »I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder.« Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. 3 Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. 4 Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. 5 Salomo fulgte Astarte, sidoniernes gud, og Milkom, ammonitternes ækle gud. 6 Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. 7 Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ækle gud, og for Milkom, ammonitternes ækle gud, 8 og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtofre til deres guder.
1 Kong. 11, 1-8 Ud over den egyptiske prinsesse, som Kong Salomon havde giftet sig med, følte han sig tiltrukket af kvinder fra fremmede folkeslag, og han giftede sig med en masse moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske og hittitiske kvinder. Herren havde ellers udtrykkeligt advaret sit folk imod blandede ægteskaber, for de fremmede kvinder ville få israelitterne til at dyrke deres afguder i stedet for Herren. Men Salomon gjorde det alligevel, for de var så tiltrækkende. Han havde efterhånden 700 koner med fyrstelig rang og 300 medhustruer—og disse kvinder stjal i den grad hans hjerte, at han glemte Herrens advarsler.
Der er lidt mere tag-selv-bord over det her.
De her kvinder er bare så tiltrækkende, så smukke
og hvorfor skulle jeg så ikke gifte mig med dem?
Jo det er rigtigt at Gud har advaret imod det
men jeg kan klare det
Davids selvforståelse var, at han var en fårehyrde der af Guds nåde var blevet konge
Salomos selvforståelse var, at han var konge, og at han havde visse rettigheder - også selvom Gud havde advaret imod det.
Det var jo trods alt Salomo og hans visdom folk kom fra hele verden for at høre
og han havde jo også et land at lede
og dere skulle laves alliancer med landende omkring
og hvilken bedre måde end at gifte sig med en af de kongelige døtre
Det må selv Gud da kunne forstå
- og nå ja, så var de jo også ret tiltrækkende...
to meget forskellige udgangspunkter
to meget forskellige hjerter
David ønskede i den grad at udtrykke al den kærlighed han havde til Gud indeni, ved at bygge et stort og fantastisk tempel som kunne ses i den virkelige verden
som kunne ære Gud, og afspejle hans storhed
men Gud sagde nej - han havde for meget blod på hænderne
Istedet skulle Salomo bygge det
Men David havde planlagt det hele, for han ville så gerne ære Gud
1 Krøn. 28, 11-18 Derpå overrakte David Salomon planerne over templet med forhallen og de øvrige bygninger, forrådskamrene, tagrummene, det hellige rum og det allerhelligste rum med forsoningsstedet, hvor Gud tilgiver folkets synder. Han gav ham også planerne for tempelforgården, de ydre kamre og rummene, hvor tempelredskaberne og alle gaverne til templet skulle opbevares. Kongen gav endvidere Salomon instrukser vedrørende præsternes og levitternes skiftehold, og forklarede ham brugen af samtlige redskaber, der hørte til tjenesten i Herrens Hus. David forklarede, hvor meget guld og sølv der skulle bruges til de forskellige tempelredskaber, hvor meget der skulle bruges til guld- og sølvlysestagerne og de tilhørende lamper af guld eller sølv, afhængig af deres funktion. Han forklarede, hvor meget guld der skulle bruges til bordet, hvor de hellige brød skulle lægges frem, og hvor meget sølv der skulle bruges til sølvbordene i templet. Derefter forklarede han, hvor meget guld der skulle bruges til kødgafler, stænkeskåle og kander, og hvor meget guld og sølv der skulle bruges til guld- og sølvbægrene. Endelig forklarede han, hvor meget rent guld der skulle bruges til røgelsesalteret og til keruberne, hvis vinger dækker over pagtens ark.
David forklarede, hvor meget guld og sølv der skulle bruges til de forskellige tempelredskaber, hvor meget der skulle bruges til guld- og sølvlysestagerne og de tilhørende lamper af guld eller sølv, afhængig af deres funktion. Han forklarede, hvor meget guld der skulle bruges til bordet, hvor de hellige brød skulle lægges frem, og hvor meget sølv der skulle bruges til sølvbordene i templet. Derefter forklarede han, hvor meget guld der skulle bruges til kødgafler, stænkeskåle og kander, og hvor meget guld og sølv der skulle bruges til guld- og sølvbægrene. Endelig forklarede han, hvor meget rent guld der skulle bruges til røgelsesalteret og til keruberne, hvis vinger dækker over pagtens ark.
David havde endda skaffet alt guldet, sølvet og bronzen der skulle bruges - det eneste han ikke gjorde, var at bygge templet.
Så i virkeligheden byggede Salomo en ydre repræsentation af hans fars kærlighed til Gud
Templet afspejlede Davids hjerte imod Gud
Det betød at David havde ikke noget ydre at vise frem - til gengæld havde han hjertet på det rette sted
Han var ydmyg - men ikke på den der “jeg kan ingenting” måde
David kunne en masse, og han udrettede en masse
men i sit hjerte var han hele tiden klar over at det kom fra Gud,
at det var Gud der gav sejr
at det var Gud der gav rigdom og fremgang
og at det var HAM der skulle have æren
David var i sine egne øjne bare en hyrdedreng der havde fået en krone på hovedet af Guds nåde
Salomo derimod havde noget at vise frem
et stort flot tempel
Han havde 1000 skønne koner at vise frem
et stort flot kongerige med fred til alle sider at vise frem
Det var godt nok hans far der havde fået blod på hænderne, fordi det var ham der havde indtaget landet
men Salomon havde lavet alliancer med alle landende omkring
Det blev det ydre der kom til at stå tilbage
og ja - hans egne folk blev beskattet så hårdt, at de var ved at bukke under
men der skal jo penge til at være en stor konge med så stort et hof, så det må de klare
Det blev det ydre der kom til at stå tilbage
rammerne og storheden og pragten
og i hans hjerte var der stolthed over det han havde udrettet,
det var HANS EGEN FORTJENESTE
på trods af, at landet var indtaget af hans far
planerne til templet var lavet af hans far
al den rigdom der skulle til at bygge templet, var samlet samme af hans far
så var Salomon alligevel stolt i sit hjerte over det han synes HAN havde udrettet
og det gjorde at han følte at han kunne tillade sig nogle ting som andre ikke kunne
at Guds regler ikke gjaldt for ham på samme måde - for han var jo en stor mand
Så vi m

Farisæeren og skatteopkræveren

Det minder jo på en måde om vores farisær og skatteopkræver som vi startede med
De træder begge ind i Guds nærhed for at bede
Så de er begge kaldet til at være Guds børn
Ingen af dem havde gjort sig fortjent til det, ligesom hverken David eller Salomon havde gjort sig fortjent til deres kald som konge
men vejen derhen for disse to er meget forskellig
og vejen derhen for disse to er meget forskellig
Skatteopkræveren
Han har en klar erkendelse af, at han ikke har fortjent denne titel som Guds barn
han så at sige en fårehyrde der har fået en krone på hovedet, som David var
og han er bevidst om det, og det former hans hjerte
Han er taknemmelig og ydmyg, for han ved at han ikke har noget at vise frem som skulle give ham denne ære
Farisæeren
Han er mere som Salomon
Han er er så at sige født i paladset - født ind i en religiøs familie og slægt
han har aldrig vogtet får eller fået beskidte fingre
Men ligesom Salomon havde templet at vise frem for at imponere
2ti
sådan havde farisæeren et imponerende liv at vise frem
en masse ting han kunne remse op, og sætte hak ved.
Revelation 3:21 Danish CLV
21 Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone.
2 Timothy 1:9 Danish CLV
9 Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,
ting som skatteopkræveren på ingen måde levede op til
(Kol. 3.12–15)
Men ligesom Salomons tempel mest var for et syns skyld - en skal - en ramme
sådan var farisæerens liv også en skal, fordi hans hjerte ikke var fyldt med kærlighed til Gud, men med stolthed over hvad han selv havde opnået
Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!«
Deuteronomy 5:10 Danish CLV
10 men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.
deut5
han havde ikke på samme måde som skatteopkræveren erkendt, at hans titel var fuldstændig ufortjent

måden de regerede på var vidt forskellig

ligesom Salomo ikke havde erkendt, at alt det han brystede sig af, i virkeligheden var hans fars fortjeneste
sådan havde farisæren heller ikke erkendt, at alt det HAN brystede sig af, i virkeligheden var gaver fra Gud
at kaldet kom fra Gud, og at det ikke kom pga hans liv, men pga hvem Gud er
Og derfor mente han nok at han havde lidt flere rettigheder, når nu han levede det liv han gjorde,
og dermed kunne han også godt se lidt ned på ham skatteopkræveren der stod der ved siden af.
Måske kan vi se os selv idet her?
Jeg er som farisæeren - i hvert fald mht. hans baggrund
jeg er født i paladset
jeg er født og vokset op i en kristen familie
jeg har hele tiden vidst at jeg var et kongebarn
at Gud elskede mig
at jeg var noget i kraft af ham
og jeg har aldrig haft de store udskejelser
jeg har aldrig taget stoffer, drukket mig fuld, røget, været arresteret, snydt i skat eller sådan noget
og faren for sådan en som mig, er at man bliver lidt ligesom farisæeren
en der tror man er lige lidt bedre end alle andre, fordi man har noget at vise frem
Det er selvfølgelig ALDRIG noget man ville sige
men måske ligger det alligevel og lurer derinde i hjertet
og nogle gange kan man høre det på det udtalelser der kommer ud af munden
f.eks. når man taler om abort, eller mennesker med anden seksuel orientering end en selv, eller hvad emnet nu kunne være
Kender i nogle kristne der er sådan?
Det er frygteligt
Jeg krummer nogle gange tæer når jeg læser kristnes kommentarer og opslag på Facebook
de er nogle gange så bedrevidende og fordømmende, at det gør helt ondt
De får farisæeren bøn til at lyde helt from
og vi er ikke kaldet til at fordømme andre, fordi vi tror vi selv er bedre
Hør hvad Paulus siger: POWERPOINT
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige.” (Kol. 3.12–15)
Hvis vi skal leve sådan, og hvis vi skal have den indstilling, så må vi have hjertet på det rette sted
så må vi have et hjerte som David
Prøv lige at høre Davids bøn efter han har overdraget alle planerne og tegningerne til Salomo som vi læste tidligere
og lige efter David selv havde givet en stor del af hans personlige rigdom til templets opførelse: POWERPOINT
1. Krøn. 29, 10-18 David brød ud i lovsang til Herren i hele folkets påhør:
„Priset være du, Israels Gud,
vores fædres Gud fra evighed til evighed.
Storhed og magt, ære og herlighed tilhører dig, Herre,
for alt i himlen og på jorden er dit.
Du er den almægtige hersker,
højt ophøjet over alt og alle.
Rigdom og ære kommer fra dig,
du regerer over alle mennesker.
Du giver storhed og styrke til hvem, du vil.
Du er vores Gud, og vi priser dig.
Vi lovsynger dit herlige navn.”
David fortsatte: „I virkeligheden kan hverken jeg eller mit folk give dig noget som helst, for alt, hvad vi ejer, har vi fået af dig, så vi giver dig kun, hvad der allerede er dit. Vi er kun gæster på besøg i denne verden, ligesom vores forfædre var det. Vores liv på jorden er som en skygge, der passerer forbi. Al den rigdom, som vi nu har skaffet til veje for at bygge dit hus, kom fra dig. Det hele tilhører dig. Min Gud, jeg ved, at du kender menneskers motiver og glæder dig over et oprigtigt hjerte. Jeg gav med glæde og uden bagtanke, og nu har jeg set, at hele dit folk har givet frivilligt og med glæde.
Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, jeg beder om, at dit folk altid må bevare den samme indstilling, og at du vil drage deres hjerter til dig.
Kan i mærke hjertet?
Det er et hjerte der er fuldstændigt overgivet til Gud
et hjerte der fuldstændig mangler stolhed over hvad han selv har præsteret, fordi han VED at Gud er kilden til al rigdom, og at det er HAM der udvælger og regerer.
al ære tilhører Gud
Det er et ydmygt hjerte!
Hvordan ser dit hjerte ud?
Hvad ligger der i det?
Det er måske vigtigere end du tror, hvad der ligger i dit hjerte
for det der ligger i vores hjerte, har ikke kun betydning for os selv
Det har også betydning for dem der kommer efter os
vi efterlader os alle en arv, som i et eller andet omfang påvirker dem der kommer efter

og det de efterlod til generationerne efter dem, var vidt forskelligt

Skatteopkræveren var jo en landsforræder
Farisæeren levede jo tilsyneladende et meget bedre liv
Hvad blev arven efter David og Salomo?
Salomo
Han efterlod sig et flot tempel uden Gud i
hans stolthed og mangel på ydmyghed, efterlod samtidig offerhøje for alle mulige afguder der førte israels folk vild i mange hundrede år efter, som vi hørte sidste søndag
indtil kong Josija pillede dem ned igen, og fik ryddet op
David
Han efterlod sig derimod ikke noget fysisk prangende som sådan
men det står mange gange efterfølgende, at Gud vælger at handle anderledes i forskellige situationer PGA DAVID
2 kong 19,34 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!«
2 kong 19,34 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!«
270 år efter Davids død, så tager Gud stadig beslutninger ud fra hvad David gjorde og var.
Sikke en arv at efterlade
Vores liv, og vores måde at leve det på betyder noget
vi efterlader alle en arv POWERPOINT
2. Mos 34, 7 Jeg er en trofast Gud, der viser nåde gennem tusind generationer og er villig til at tilgive ondskab, oprør og synd. Men den, der fortsætter med at gøre oprør, får sin straf. Børnene i tre eller fire generationer må bøde for forældrenes ondskab.”
hvilken arv efterlader du til dine børn og din slægt?

Og nu sidder du måske og tænker: Jamen jeg er jo ikke konge, hvad kan jeg gøre?
Men Hvis du lægger mærke til det, så var Davids hjerte det samme uanset om han vogtede får på farens marker, eller han var konge over Israel
Han gjorde det bedste han kunne for at løse opgaverne og tjene Gud, uanset hvad opgaverne så bestod i
om det handlede om at passe fårene
om at bringe madpakker ud til sine brødre der var i krig
eller om at bestride posten som konge over Guds udvalgte folk
hans hjerte og hans længsel og hans kærlighed til Gud var den samme.
Det kan vi også godt lære af og praktisere
at vi gør det vi er sat til netop nu, så godt vi kan for at tjene herren
uanset om det er småt eller stort
for hvis Gud vil det, så skal han nok sørge for at du får nye opgaver
David søgte ikke stillingen som konge
Men Gud så hans hjerte som fårehyrde, og udvalgte ham til at være konge pga hans hjerte.
David forsøgte at gøre den opgave han havde bedst muligt og til Guds ære - uanset om det så betød han var fårehyrde eller konge
Gud ser efter dem der helhjertet er med ham - og dem udvælger han
2 Chronicles 16:9 Danish CLV
9 For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham. Du har handlet tåbeligt i denne sag; fra nu af skal du altid have krig.«
Så hvad ser Gud når han ser på dit hjerte
Så hvad ser Gud når han ser på dit hjerte
har du hjertet på rette sted?
2chr16,9
Lad os bede Davids lovsang sammen: POWERPOINT
1. Krøn. 29, 10-13 David brød ud i lovsang til Herren i hele folkets påhør:
„Priset være du, Israels Gud,
vores fædres Gud fra evighed til evighed.
Storhed og magt, ære og herlighed tilhører dig, Herre,
for alt i himlen og på jorden er dit.
Du er den almægtige hersker,
højt ophøjet over alt og alle.
Rigdom og ære kommer fra dig,
du regerer over alle mennesker.
Du giver storhed og styrke til hvem, du vil.
Du er vores Gud, og vi priser dig.
Vi lovsynger dit herlige navn.”
tjen med den opgave du har NU, så skaffer Gud dig forfremmelsen
vi skal ikke gå foran Gud
Der er ingen der har lyst til en arbejde, eller en opgave, som Gud ikke har ønsket du skulle have.
så hænger du selv på ansvaret
Hvis du ikke er født og opvokset i en kristen familie, så har formodentlig givet den gas i livet ind imellem
og når Gud så møder dig, og giver dig en krone på hovedet
så ligner du formodentlig mere skatteopkræveren der står med bøjet hoved, og takker Gud for hans nåde
For du ved med dig selv, at du ikke har fortjent det.
Og faren hvis det er din vej, er at du bliver stående med bøjet hoved, og aldrig helt accepterer din nye status som Guds barn
men det gør det ikke
Ideer
Salomo
Han efterlod sig et flot tempel uden Gud i
hans stolthed og mangel på ydmyghed, efterlod samtidig offerhøje for alle mulige afguder der førte israels folk vild i mange hundrede år efter
indtil Josija pillede dem ned igen, og fik ryddet op, som vi hørte det sidste søndag
David
Han efterlod sig derimod ikke noget fysisk prangende som sådan
men det står mange gange efterfølgende, at Gud vælger at handle anderledes i forskellige situation PGA DAVID
Stadig 270 år efter Davids død, så tager Gud stadig beslutninger ud fra ham
2 kong 19,34 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!«
Vores liv, og vores måde at leve det på betyder noget
vi efterlader en arv
2. Mos 34, 7 Jeg er en trofast Gud, der viser nåde gennem tusind generationer og er villig til at tilgive ondskab, oprør og synd. Men den, der fortsætter med at gøre oprør, får sin straf. Børnene i tre eller fire generationer må bøde for forældrenes ondskab.”

Ideer

Lige efter dagens tekst kommer
Luke 18:15–17 Danish CLV
15 Og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; da disciplene så det, truede de ad dem, 16 men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. 17 Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«
lk18 9-
Børn har heller ikke noget at vise frem - men de har hjertet på rette sted
Matthew 18:4 Danish CLV
4 Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget;
mt
Philippians 2:3–8 Danish CLV
3 Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. 4 Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. 5 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, 6 han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, 7 men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, 8 ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
phil3
han prøvede ikke at fremhæve alt det gode han trods alt havde gjort, og appellere til at det nok kunne overskygge den synd han havde begået
Nej han lagde sig bare ned, og erkendte at han var en synder, og håbede på Guds nåde
Salomo havde noget at vise frem (templet)
David havde ikke - men hjertet var på rette sted
forskellen imellem David og Salomon
Hvor kommer vi fra (marken eller paladset, verden eller kirken)
Hvordan kommer vi derhen hvor vi skal (Cutting corners Sl.57 David kender hele vejen, Salomon er bare født der - begge udvalgt til at være konge af Gud)
(Cutting corners Sl.57 David kender hele vejen, Salomon er bare født der)
Hvilket menneske gør processen os til (David der giver Gud al æren og brænder efter at bygge Gud et tempel og planlægger og tegner og samler rigdomme til det, Salomon som selv er i centrum, og får alt til Guds tempel forærende af sin far - bygger sin fars drøm)
Dagens tekst med Jesu lignelse
Hvad efterlader vi os (David hvor der står at pga af ham velsigner Gud i gennem flere hundrede år, Salomon efterlod et flot tempel uden indhold som ledte folket på vildspor) Rammer eller indhold
David søgte ikke stillingen som konge
Gud så hans hjerte som fårehyrde, og udvalgte ham til at være konge
David forsøgte at gøre den opgave han havde bedst muligt og til Guds ære - uanset om det så betød han var fårehyrde eller konge
Gud ser efter dem der helhjertet er med ham - og dem udvælger han
tjen med den opgave du har NU, så skaffer Gud dig forfremmelsen
vi skal ikke gå foran Gud
Der er ingen der har lyst til en arbejde, eller en opgave, som Gud ikke har ønsket du skulle have.
så hænger du selv på ansvaret
1. Krøn. 29, 10-18 David brød ud i lovsang til Herren i hele folkets påhør:
„Priset være du, Israels Gud,
vores fædres Gud fra evighed til evighed.
Storhed og magt, ære og herlighed tilhører dig, Herre,
for alt i himlen og på jorden er dit.
Du er den almægtige hersker,
højt ophøjet over alt og alle.
Rigdom og ære kommer fra dig,
du regerer over alle mennesker.
Du giver storhed og styrke til hvem, du vil.

Ideer

Du er vores Gud, og vi priser dig.
Vi lovsynger dit herlige navn.”
David fortsatte: „I virkeligheden kan hverken jeg eller mit folk give dig noget som helst, for alt, hvad vi ejer, har vi fået af dig, så vi giver dig kun, hvad der allerede er dit. Vi er kun gæster på besøg i denne verden, ligesom vores forfædre var det. Vores liv på jorden er som en skygge, der passerer forbi. Al den rigdom, som vi nu har skaffet til veje for at bygge dit hus, kom fra dig. Det hele tilhører dig. Min Gud, jeg ved, at du kender menneskers motiver og glæder dig over et oprigtigt hjerte. Jeg gav med glæde og uden bagtanke, og nu har jeg set, at hele dit folk har givet frivilligt og med glæde.
Herre, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, jeg beder om, at dit folk altid må bevare den samme indstilling, og at du vil drage deres hjerter til dig.
Luke 7:44–50 Danish CLV
44 Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. 45 Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. 46 Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. 47 Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« 48 Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.« 49 De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« 50 Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«
lk7 44-
Men vi har ALLE fået tilgivet meget - alle har syndet og mangler herligheden fra Gud

Tekster:

sl23 Dækker bord for øjenene af fjenderne
Det røde hav
Jesu død på korset
Det som du ser som den største udfordring, nederlag, vender Gud og bruger til at overvinde fjenden

Ideer

Psalm 57:3 Danish CLV
4 Han sender mig hjælp fra himlen, gør den, der jager mig, til spot. Sela Gud sender sin godhed og troskab.
ps
1sam
Baggrunden for det David skrev i salmen:
1 Samuel 24:1–5 Danish CLV
2 Da Saul havde indstillet forfølgelsen af filistrene, fik han at vide, at David var i En-Gedis ørken. 3 Saul tog da tre tusind mand, udvalgt fra hele Israel, og drog af sted for at lede efter David og hans mænd øst for Stenbukkeklipperne. 4 Han kom til fårefoldene ved vejen, hvor der var en hule. Der gik Saul ind for at forrette sin nødtørft. Men inderst i hulen sad David og hans mænd. 5 Da sagde Davids mænd til ham: »Nu er den dag kommet, som Herren talte om, da han sagde til dig: Jeg giver din fjende i din hånd, så du kan gøre ved ham, hvad du vil.« David rejste sig og skar i ubemærkethed en flig af Sauls kappe; 6 men bagefter fik han samvittighedskvaler, fordi han havde skåret Sauls kappeflig af,
ps57
Psalm 57:2–3 Danish CLV
3 Jeg råber til Gud den Højeste, til Gud, der fører min sag igennem. 4 Han sender mig hjælp fra himlen, gør den, der jager mig, til spot. Sela Gud sender sin godhed og troskab.
1 Chronicles 28:11–19 Danish CLV
11 Så gav David sin søn Salomo en plan over forhallen, templets bygninger, forrådskamrene, tagrummene, de inderste kamre og rummet til sonedækket 12 og en plan over alt det, han ellers havde i tankerne: forgårdene til Herrens tempel, alle kamrene rundt om, skatkamrene i Guds tempel og skatkamrene til helliggaverne, 13 præsternes og levitternes skifter, alt arbejdet ved tjenesten i Herrens tempel og alle genstandene til tjenesten i Herrens tempel. 14 Han angav vægten på guldet til alle guldkarrene, der skulle bruges til de forskellige tjenester, vægten på sølvet til alle sølvkarrene, der skulle bruges til de forskellige tjenester; 15 vægten på guldet til hver enkelt af guldlysestagerne med tilhørende lamper og vægten på sølvet til hver enkelt sølvlysestage med tilhørende lamper, efter hvad hver enkelt lysestage skulle bruges til i tjenesten; 16 vægten på guldet til hvert enkelt af skuebrødsbordene og på sølvet til sølvbordene, 17 gaflerne, stænkeskålene og kanderne af rent guld; vægten på guldet til hvert enkelt af guldbægrene og vægten på sølvet til hvert enkelt af sølvbægrene 18 og vægten på lutret guld til røgelsesofferalteret. Og han gav ham planen over vognen, guldkeruberne, som havde vingerne bredt ud og dækkede Herrens pagts ark. 19 »Med en skrivelse fra Herrens egen hånd har han sat mig ind i alle planens enkeltheder.«
1chro
1 Chronicles 29:1–8 Danish CLV
1 Kong David sagde til hele forsamlingen: »Min søn Salomo, som alene er udvalgt af Gud, er ung og uerfaren, og arbejdet er stort, for denne tempelborg er ikke til et menneske, men til Gud Herren. 2 Til min Guds hus har jeg af al magt skaffet guldet til det, der skal laves af guld, sølvet til det, der skal laves af sølv, bronzen til det, der skal laves af bronze, jernet til det, der skal laves af jern, og træet til det, der skal laves af træ, og mængder af shoham-sten, indfatningssten, granatsten, brogede sten, alle slags ædelsten og alabaststen. 3 I min glæde over min Guds hus giver jeg desuden selv rigdomme af guld og sølv til min Guds hus, ud over alt det, jeg allerede har skaffet til det hellige tempel: 4 3.000 talenter guld, Ofir-guld, og 7.000 talenter lutret sølv til at beklæde bygningernes vægge med, 5 guldet til det, der skal laves af guld, sølvet til det, der skal laves af sølv, og til al slags arbejde, som håndværkerne skal udføre. Hvem vil i dag bringe frivillige gaver til Herren?« 6 Overhovederne for fædrenehusene, Israels stammehøvdinge, tusindførerne og hundredførerne og lederne for kongens arbejde kom med frivillige gaver; 7 5.000 talenter og 10.000 darejker guld, 10.000 talenter sølv, 18.000 talenter bronze og 100.000 talenter jern gav de til arbejdet på Guds hus, 8 og de, der ejede ædelsten, gav dem til skatkammeret i Herrens tempel, der var under gershonitten Jehiels tilsyn.
1chr29 1-
1 Chronicles 29:10–19 Danish CLV
10 David priste Herren, mens hele menigheden var til stede; David sagde: »Lovet være du, Herre, vor fader Israels Gud, fra evighed til evighed. 11 Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. 12 Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle. 13 Så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. 14 For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra, og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. 15 For dig er vi fremmede og tilflyttere ligesom alle vore fædre. Vore dage på jorden er som skyggen, der er intet håb. 16 Herre, vor Gud, al denne rigdom, som vi har skaffet for at bygge et hus for dit hellige navn, kommer fra din egen hånd; alt er dit. 17 Jeg ved, min Gud, at du ransager hjerterne og glæder dig over retskaffenhed. Af et oprigtigt hjerte har jeg frivilligt givet alle disse gaver, og nu har jeg med glæde set, at dit folk, som er til stede her, har givet dig frivillige gaver. 18 Herre, vore fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig tid et sådant sind og sådanne tanker hos dit folk; lad dem holde fast ved dig af hjertet! 19 Og giv min søn Salomo et helt hjerte, så han holder dine befalinger, formaninger og love og udfører alt og bygger den tempelborg, jeg har truffet forberedelser til.«
vi skal ikke gå foran Gud
Stadig 270 år efter Davids død, så tager Gud stadig beslutninger ud fra ham
Der er ingen der har lyst til en arbejde, eller en opgave, som Gud ikke har ønsket du skulle have.
2 kong 19,34
Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!«
Gud ser efter dem der helhjertet er med ham - og dem udvælger han
David søgte ikke stillingen som konge
Gud så hans hjerte som fårehyrde, og udvalgte ham til at være konge
What doesn’t kill you, makes you stronger
Det betyder noget hvordan du kommer derhen - ikke kun at du kommer derhen
Matthew 7:1–2 Danish CLV
1 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. 2 For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.
Matthew 5:8 Danish CLV
8 Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.
Proverbs 4:23 Danish CLV
23 Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.
Psalm 51:17 Danish CLV
19 mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

18 For du vil ikke have slagtoffer,

og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;*

19 mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,

et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.*

Colossians 3:12–13 Danish CLV
12 Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. 13 Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.
col3
Related Media
Related Sermons