Faithlife Sermons

Platon Apology Andreas Translation Swedish

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Sokrates försvarstal

Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo (Greek) Ἀπολογία Σωκράτους

[17a] ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δʼ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπʼ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν.

2019-07-14
17a
Men hur ni, atenska män, ni har lidit under mina anklagare, det vet jag inte. Men jag, jag glömde nästan mig själv, så övertygande som de talade.
Och fortfarande har inte en endda talat ett ord av sanning. Speciellt en av deras många lögner gjorde mig häpen: Detta som de sa att ni bör vara på er vakt för att inte luras av mig, som är en fantastisk talare.
Och fortfarande är det verkligen sant, som ordet/ordspråket att tala (synt?) som ingen har talat. Hellre bland dem ii marwelus bland de många som ljög, detta i det som de talade som ni bör (se upp med) att inte luras av mig, som de säger är farlig.
17b
Att de inte skämdes över detta, eftersom de skulle direkt bli upptäckta av mig genom mitt tal (ergo instru), närhelst jag framstod som att vara allt annat än en bra talare. För detta tycker jag att de ska skämmas.
--
2019-07-15
Om nu inte de kallar honom fantastisk den som talar sanning (varför houotui légein?). Ty om det är detta de säger, skulle jag vara retoriker, inte enligt dessas (sätt). De då, som jag säger, har talat lite eller något sant. Men nu ska höra hela sanningen från mig.
--
Nej, för Guds skull, men, ni atenska män,
Men jag har inte, för Guds skull, ni atenska män, fina tal med verb och substantiv (från AIGEL) som,
17c
som deras (är) - inte dekorerade - men ni ska höra orden som kommer fram som namnen i stunden tillfaller mig. Jag tror nämligen att det som jag säger är rätt, och ingen av er förväntade sig någon annat (aorist, blir det dåtid eller retorisk funktion?).
--
Inte - för Guds skull - ni atenska män, tal i fina fraser med verb och substantiv (från AIGEL), som de bland dessa, men inte dekorerade, utan ni ska höra vad jag må tala med ord och argument som jag råkar tänka på, för jag tror nämligen att det är rätt som jag säger, och ingen bland er ska tro något annat.
Om inte nu fantastiskt/hemsk dessa kallar, för att/därför att säga den talade sanningen, eller nämligen detta de säger, de skulle (opt) bestämma huru jag inte under dessa att vara retoriker. De då, så som jag säger, eller vad eller ingen sanning de har talat. (Men) ni ska höra hela sanningen från mig,
2019-07-16
Det är nämligen inte lämpligt att en i min (mogra) ålder går in till er som en yngling och formar ihop tal.
Så, ni atenska män, jag ber om er detta och tillåter det även, att om ni skulle höra mina ord när jag försvarar mig, på samma sätt som jag har brukat tala på agoran vid borden, för att många av er har hört (det), och på andra ställen,
17d
och att inte förundra er eller börja skriva (och väsnas) på grund av detta. (Det är nämligen just så.) Jag går nu upp till domsalen för första gången, och jag är sjuttio år gammal.
Det råkar vara så att jag är främling för sättet att tala (här). Just som om jag då skulle råka vara främling, ha då överseende med mig, förmodar jag, om jag skulle tala i det målet och sättet som jag hade vuxit upp i,
---
17d
Och inte att förundras och inte börja skika (och väsnas) på grund av detta. Det har nämligen just så (?). Nu jag först gått upp i rättsalen, ett år blivande sjuttio (år gammal), utan hänsyn till stil då jag har vänner bland talen (/talarna?) här. Så att då må, om till varande vän skulle råka vara, de erkännde mig, förmodar jag, eller i detta tal även på detta sätt
2019-07-17
18a
sade i vad som hade skott (dem),
18a
Det är även nödvändigt, och nu ber jag er om detta rätta, som det syns mig, att sättet att tala - vare sig det är sämre eller bättre - att ni ser till och uppmärksammar just detta, huruvida jag talar det rätta eller inte. Detta är domarens merit, och för den som talar är det att tala sanning.
Så först och främst är det rätt för mig att jag försvarar mig själv, å atenska män, emot de första falskheterna som anklagar mig och de första anklagarna, därefter emot de senare (anklagelserna) och de senare anklagarna.
18b
Det har nämligen blivit en och annan som anklagat mig hos er genom åren, ja under många år nu, fastän ingen talar sanning, som jag är mer rädd för än de andra runtom Anytos, även om även dessa är hemska.
Å män, dessa är ännu mer hemska. De har övertalat många bland er genom att få grepp om er från det att ni var barn, och de har anklagat er - hellre än sant - och pratat om en viss Sokrates, en vis man, som funderar över det “ovan där” och undersöker allt som är under jorden och gör dåliga argument bättre.
Och det är nödvändigt och nu detta rätta ber jag er om , som verkligen jag tänker, talens sätt, om må vara antingen lika dåliga eller lika bra - det detta att se till och med detta sinne uppmärksamma (varför toutw i dit, men noun i ack?), eller talar jag det rätta eller inte? (inte adv, utan adj) (?/,) å ena handen domarens nobelhet, å andra handen retorikens sanning att tala.
som jag fruktar mer än de båda utgångarna, även om de också dessa är farliga/hemska.
Men dessa är hemskare, å män, de många bland er från barn/bardomen övertalar dem, genom att använda kraft/våld, och anklagade mig (flera gånger/började anklaga) mig för mer än vad som var sant, som är någon Sokrates en vis man, det hänger löst en som tänker djupt och som letar efter allt som är under jorden och det besegrade ordet han gör bättre.
-------
2019-07-19
18c
Dessa, å atenska män, som spridit denna rapport, dessa farliga (män) är (det som är) mina anklagare. Ty de som hör dem leds till att tro att de som söker detta inte ens tror på gudar.
Dessa, ni atenska män, som just har spridit denna rapport, mina anklagare är dessa farliga. Nämligen genom att dessa hör så leder de dem som söker detta och inte tänker inte på gudarna.
Dessutom är dessa, som som anklagar (mig) många och har anklagat under en lång tid, ja, när ni var i denna ålder, då talade de till er, i den åldern då ni tror dem som mest, när några bland er var barn och unga män, då blev anklagelserna isolerade, eftersom ingen fanns som försvarade.
18d
Och det som är mest irrationellt av allt är att jag inte vet och kan säga namnen på någon av dessa, om det inte råkar vara en komiker. Dessa som använde avundsjunka och förtal och övertalade er - de som även själva har övertalats att övertala (vidare) - alla dessa är ännu svårare att hantera, därför att det inte finns någon bland dem som kan tas upp hit, ingen som jag kan ifrågasätta.
Vad som helst då, som använder avundsjuka och förtal, för att övertala er - de som även själva har övertygat varandra att övertyga (vidare) - alla dessa är ännu mer hjälplösa/svåra/behövande. Ty inte ens för att tas upp vad som helst är bland dem här/hit och inte för att skämma ut ingen, men...
Men nu är det behövligt för mig att utan skicklighet försvara mig, så som att slåss i skuggor, och ifrågasätter jag så finns det ingen som svarar. Ni var därför värdiga, även ni, just som jag säger: De som anklagar mig har fördubblats. De är å ena sidan vissa som anklagar mig nu, och å andra sidan andra som har anklagat mig sedan länge, som jag säger.
Sedan är dessa, de som anklagar, många och har under redan lång tid anklagat, fortfarande även i denna höga ålder så talar de till er i det som helst må ha trott, några av er när ni var barn och unga män, utan "rules of art” har jag (flera gånger) sökt försvara mig när jag är anklagad ingen (?).
Och ni må ta i beaktning att det är nödvändigt att först försvara mig emot de första (anklagelserna), för ni är nämligen även bland dem som först hörde anklagelserna och mycket mer/oftare än dessa senare. (gen obj efter “att höra”).
Men (fallet/utan regler/default) behövligt så att, för att slåss i skuggor den som försvarar och för att ifrågasätta finns det ingen som svarar.
Nåja. Jag måste försvara mig, å atenska män, och jag måste försöka att få er att ta bort förtalet som ni haft under lång tid, och göra detta på kort tid.
Ni var därför värdiga, även ni, just som jag säger, de som anklagar mig har fördubblats, de är å ena sidan olika de som nu anklagar mig, de är å andra sidan andra som anklagat mig sedan länge, som jag säger,
Jag önskar därför att det blev så, om det skulle vara bättre för er skull och min, och göra något bra till försvar, men jag tror att det är svårt.
Och det är nödvändigt att ni må tänka till dessa som försvarade mig först, ty även ni är bland dem som först lyssnade till de som anklagade och mycket hellre/mer än dessa, de senare.
Jag har nog fattat hurdant det är. Låt det bli som Gud vill. Genom att lyda lagen ska jag ska jag försvara mig.
---
Och inte åter mig “escape notice” vara. Just som detta å ena sidan må vara på det sätter som gud älskar,
2019-07-21
Vi bör således ta upp det från början, vad anklagelsen är, var som förtalet emot mig kommer från, i det som även Meletus trott på och då skrivit denna skrivelse emot mig. Yesbox. Vad var det då som förtalarna sade när de förtalade mig? Just som de anklagar (med) målsägandet, är det nödvändigt att läsa upp dem:
---
Vi må således ta upp från början vad som är anklagelsen, från det som jag blev förtalad för, det som verkligen även när Meletos trodde mig och denna skrift skrevs. Nåja. Vad verkligen de säger förtalarna när de förtaladee (mig)? Just som när han anklagade eden är det nödvändigt att läsa dem.
“Sokrates
Related Media
Related Sermons