Faithlife Sermons

ÅP17 Skjøgen Babylon

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Skjøgen Babylon

“Skjøge” - hva er det?

“Hor”

- brudd på Guds lov

- opprør mot Guds orden

- ødelegge seg selv

- rokke ved samfunnets kjerne

I. Babylons forfall

mektig og ond

lokkende og frastøtende

II. Babylons mysterium

autoritet

varighet

III. Babylons fall

IV. Babylons dom

V. Babylons undergang

“myrdet de hellige”


VI. Babylons klagesang

VII. Babylons etterfølger

Related Media
Related Sermons